امروز : دوشنبه, 27 دی 1395
دانلود تحقیق ، پروژه و مقالات دانشجویی
برای جستجو لطفا یکی از بخش های مورد نظر را انتخاب کنید
موضوعات

تاریخ : 25 آذر 1395
قیمت : 5000 تومان

عنوان مقاله : ارائه یک مدل نوآورانه جهت ارزیابی نوآوری دانشگاه ها با رویکرد تلفیقی تحلیل عاملی اکتشافی، AHP و TOPSIS

‎ قالب بندی : DOC

کد محصول : 41628

نویسنده : admin

چکیده............................... ................................................................. ..........................1

1-فصل اول: کلیات تحقیق............................................................................................... 2

1-1-مقدمه............................................................................................................................ 3

1-2-بیان مسأله....................................................................................................................... 4

1-3-ضرورت و اهمیت تحقیق.................................................................................................. 5

1-4-اهداف تحقیق................................................................................................................. 6

1-5-سؤالات تحقیق............................................................................................................... 6

1-6-مفاهیم واژگان................................................................................................................ 6

2-فصل دوم: ادبیات تحقیق............................................................................................. 8

2-1-مقدمه................................................................................................ ........................... 9

2-2-تعاریف نوآوری.............................................................................................................. 9

2-3-نظریه های کلاسیک نوآوری............................................................................................ 11

2-4-موضوعاتی که در سازمان در معرض تغییر و نوآوری قرار می گیرند......................................... 13

2-5-منابع نوآوری.................................................................................................................. 16

2-6-انواع نوآوری.................................................................................................................. 19

2-7-مراحل فرآیند نوآوری سازمانی......................................................................................... 29

2-8-ویژگی های فرآیند نوآوری.............................................................................................. 35

2-9-الگوهای توسعۀ نوآوری................................................................................................... 38

2-9-1- الگوهای نوآوری سازمانی........................................................................................... 38

2-9-2- الگوی مفهومی نوآوری در خدمات............................................................................... 40

2-9-3- ترسیم الگوهای نوآوری در خدمات.............................................................................. 44

2-10-عوامل مؤثر بر سنجش نوآوری........................................................................................ 49

2-11-عوامل مؤثر بر نوآوری در آموزش عالی............................................................................ 53

2-12-موانع نوآوری................................................................................................................ 59

2-13-پیشینه تحقیق................................................................................................................. 61

3-فصل سوم: متدولوژی تحقیق........................................................................................ 66

3-1-مقدمه............................................................................................................................ 67

3-2-طرح تحقیق.................................................................................................................... 67

3-3-جامعه آماری.................................................................................................................. 67

3-4-ابزار گردآوری داده ها..................................................................................................... 68

3-5-روش گردآوری اطلاعات................................................................................................ 69

3-6-اعتبار اندازه گیری........................................................................................................... 69

3-7-قابلیت اعتماد ابزار اندازه گیری.......................................................................................... 70

3-8-ابزار تجزیه و تحلیل داده ها............................................................................................... 71

3-9-تحلیل داده ها................................................................................................................. 71

3-9-1- تحلیل عاملی............................................................................................................. 72

3-9-2- روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP)................................................................................. 74

3-9-4- مدل تاپسیس(TOPSIS)................................................................. ........................... 78

4-فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها............................................................................ 80

4-1-مقدمه............................................................................................................................ 81

4-2-تحلیل عاملی اکتشافی مدل نوآوری.................................................................................... 81

4-3-روش AHP جهت وزن دهی به عامل ها.............................................................................. 94

4-4-رتبه بندی دانشگاهها با استفاده از روش TOPSIS................................................................. 97

4-5-مدل مفهومی تحقیق......................................................................................................... 100

5-فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات............................................................................ 103

5-1-مقدمه............................................................................................................................ 103

5-2-بررسی نتایج................................................................................................................... 103

5-3-پیشنهادات پژوهش.......................................................................................................... 105

5-4-محدودیت های تحقیق..................................................................................................... 109

5-5-تحقیقات آتی................................................................................................................. 109

5-6-منابع و مآخذ................................................................................................................... 110

پیوست ها .............................................................................................................................. 115

چکیده لاتین........................................................................................................................... 121

ارائه یک مدل نوآورانه جهت ارزیابی نوآوری دانشگاه ها با رویکرد تلفیقی تحلیل عاملی اکتشافی، AHP و TOPSIS

200 صفحه

تاریخ : 25 آذر 1395
قیمت : 5000 تومان

عنوان مقاله : ارائه یک مدل نوآورانه جهت ارزیابی نوآوری دانشگاه ها با رویکرد تلفیقی تحلیل عاملی اکتشافی، AHP و TOPSIS

‎ قالب بندی : DOC

کد محصول : 41627

نویسنده : admin

چکیده............................... ................................................................. ..........................1

1-فصل اول: کلیات تحقیق............................................................................................... 2

1-1-مقدمه............................................................................................................................ 3

1-2-بیان مسأله....................................................................................................................... 4

1-3-ضرورت و اهمیت تحقیق.................................................................................................. 5

1-4-اهداف تحقیق................................................................................................................. 6

1-5-سؤالات تحقیق............................................................................................................... 6

1-6-مفاهیم واژگان................................................................................................................ 6

2-فصل دوم: ادبیات تحقیق............................................................................................. 8

2-1-مقدمه................................................................................................ ........................... 9

2-2-تعاریف نوآوری.............................................................................................................. 9

2-3-نظریه های کلاسیک نوآوری............................................................................................ 11

2-4-موضوعاتی که در سازمان در معرض تغییر و نوآوری قرار می گیرند......................................... 13

2-5-منابع نوآوری.................................................................................................................. 16

2-6-انواع نوآوری.................................................................................................................. 19

2-7-مراحل فرآیند نوآوری سازمانی......................................................................................... 29

2-8-ویژگی های فرآیند نوآوری.............................................................................................. 35

2-9-الگوهای توسعۀ نوآوری................................................................................................... 38

2-9-1- الگوهای نوآوری سازمانی........................................................................................... 38

2-9-2- الگوی مفهومی نوآوری در خدمات............................................................................... 40

2-9-3- ترسیم الگوهای نوآوری در خدمات.............................................................................. 44

2-10-عوامل مؤثر بر سنجش نوآوری........................................................................................ 49

2-11-عوامل مؤثر بر نوآوری در آموزش عالی............................................................................ 53

2-12-موانع نوآوری................................................................................................................ 59

2-13-پیشینه تحقیق................................................................................................................. 61

3-فصل سوم: متدولوژی تحقیق........................................................................................ 66

3-1-مقدمه............................................................................................................................ 67

3-2-طرح تحقیق.................................................................................................................... 67

3-3-جامعه آماری.................................................................................................................. 67

3-4-ابزار گردآوری داده ها..................................................................................................... 68

3-5-روش گردآوری اطلاعات................................................................................................ 69

3-6-اعتبار اندازه گیری........................................................................................................... 69

3-7-قابلیت اعتماد ابزار اندازه گیری.......................................................................................... 70

3-8-ابزار تجزیه و تحلیل داده ها............................................................................................... 71

3-9-تحلیل داده ها................................................................................................................. 71

3-9-1- تحلیل عاملی............................................................................................................. 72

3-9-2- روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP)................................................................................. 74

3-9-4- مدل تاپسیس(TOPSIS)................................................................. ........................... 78

4-فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها............................................................................ 80

4-1-مقدمه............................................................................................................................ 81

4-2-تحلیل عاملی اکتشافی مدل نوآوری.................................................................................... 81

4-3-روش AHP جهت وزن دهی به عامل ها.............................................................................. 94

4-4-رتبه بندی دانشگاهها با استفاده از روش TOPSIS................................................................. 97

4-5-مدل مفهومی تحقیق......................................................................................................... 100

5-فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات............................................................................ 103

5-1-مقدمه............................................................................................................................ 103

5-2-بررسی نتایج................................................................................................................... 103

5-3-پیشنهادات پژوهش.......................................................................................................... 105

5-4-محدودیت های تحقیق..................................................................................................... 109

5-5-تحقیقات آتی................................................................................................................. 109

5-6-منابع و مآخذ................................................................................................................... 110

پیوست ها .............................................................................................................................. 115

چکیده لاتین........................................................................................................................... 121

ارائه یک مدل نوآورانه جهت ارزیابی نوآوری دانشگاه ها با رویکرد تلفیقی تحلیل عاملی اکتشافی، AHP و TOPSIS

200 صفحه

 • دسته بندی : پزشکی / رشته های پزشکی
 • تاریخ : 29 خرداد 1395
  قیمت : 5000 تومان

  عنوان مقاله : بررسی توانمندی های گردشگری گل و گیاه و تاثیر آن بر جذب گردشگر در شرق استان گیلان

  ‎ قالب بندی : doc

  کد محصول : 40862

  نویسنده : admin

  شرح مختصر:

  گردشگری گل و گیاه یکی از شاخه های خاص گردشگری محسوب می شود و روز به روز تعداد این نوع از گردشگران در دنیای مدرنیته رو به افزایش می رود. گردشگری گل و گیاه را می توان، بازدید از مقصدهایی دانست که انگیزه اولیه سفر به آن مقصدها علاقه به دیدار از توانمندی های گل و گیاه، یک کشور یا منطقه است و می تواند شامل، مشاهده گل ها و گیاهان یک منطقه، شرکت در نمایشگاه های گل و گیاه، شرکت در دورههای آموزشی کشاورزی، خرید و فروش در بازار های گل و گیاه و همچنین حضور در دهکده های گل و گیاه باشد. ایران و بخصوص استان گیلان و منطقه شرق آن، دارای توانمندی های گل و گیاه بالایی می باشد که این پتانسیل غنی می تواند یک فرصت بالا بر جذب گردشگران عام و خاص باشد.

   


  182 صفحه
  
 • دسته بندی : پزشکی / رشته های پزشکی
 • تاریخ : 29 خرداد 1395
  قیمت : 5000 تومان

  عنوان مقاله : بررسی توان های طبیعت گردی سوادکوه

  ‎ قالب بندی : doc

  کد محصول : 40861

  نویسنده : admin

  شرح مختصر:این تحقیق با عنوان بررسی توان های طبیعت گردی سوادکوه صورت پذیرفته است.هدف از این تحقیق شناسایی و معرفی توانمندی ها و پتانسیل های طبیعت گردی در منطقه سوادکوه با هدف حفظ منابع طبیعی موجود و تداوم و پایداری آنها و تقویت توانهای اکوتوریستی منطقه،شناخت مشکلات و محدودیت های منطقه در بخش مرتبط با توریسم و اکوتوریسم در راستای افزایش تعداد گردشگران و رونق بیشتر در منطقه می باشد.در این تحقیق به دو سوال تحقیق پاسخ داده شد.

  بررسی توان های طبیعت گردی سوادکوه

   


  155 صفحه
  
 • دسته بندی : پزشکی / رشته های پزشکی
 • تاریخ : 29 خرداد 1395
  قیمت : 5000 تومان

  عنوان مقاله : بررسی تاثیر مدیریت یکپارچه در توسعه پایدار حوضه های رودخانه ای

  ‎ قالب بندی : doc

  کد محصول : 40859

  نویسنده : admin

  شرح مختصر:

  تأثيرات متقابل ناشي از منابع مختلف و اجزاي زنده و غيرزنده ي موجود در يک حوضه ي آبخيز، ضرورت پياده سازي مدل مديريت سيستمي و يکپارچه را در حوضه هاي آبخيز با هدف بهره وري بهينه از منابع و هماهنگي و حرکت در راستاي توسعه ي پايدار ايجاب کرده است.

   


  200 صفحه
  
 • دسته بندی : پزشکی / رشته های پزشکی
 • تاریخ : 29 خرداد 1395
  قیمت : 5000 تومان

  عنوان مقاله : بررسی اثرات توسعه شهری بر آلودگی و سیل خیزی رودخانه های شهر رشت

  ‎ قالب بندی : doc

  کد محصول : 40858

  نویسنده : admin

  شرح مختصر:مطالعات اثرات توسعه شهری بر رودخانه­هاي زرجوب و گوهررود شهر رشت با هدف ارتقاء كيفيت زيست محيطي تغيير شرايط رودخانه­ها از وضعيت آلودگي و روند سل خیزی آنها به شرايط مطلوب و پايدار صورت گرفته است. رودخانه­هاي ذكر شده در شرايط موجود عملاً فاضلاب رو باز شهر مي­باشند كه وضعيت آلودگي و عفونت آن، همجواري از فاصله زياد را نيز غيرممكن ساخته است.تحولات توسعه شهري سبب قطع رابطه انسان و محيط با پيوند اوليه بوم­گرايي گرديده و متاسفانه رشد لجام گسيخته شهرگرايي در جهت تخريب محيط زيست در حركت مي­باشد و فقدان نگرش پايدار به جايگاه محيط زيست در جهت محو و تضييع هر گونه حضور اين پديده از محيط زندگي شهري مي­باشد .

  بررسی اثرات توسعه شهری بر آلودگی و سیل خیزی رودخانه های شهر رشت

   


  132 صفحه
  
 • دسته بندی : پزشکی / رشته های پزشکی
 • تاریخ : 29 خرداد 1395
  قیمت : 5000 تومان

  عنوان مقاله : آشکار سازی نوسانات اقلیمی با تاکید بر پارامترهای دمای حداقل و روزهای یخبندان

  ‎ قالب بندی : doc

  کد محصول : 40857

  نویسنده : admin

  شرح مختصر:پژوهش­های انجام شده در جهان به­­طور عمده نشانگر افزایش تدریجی میانگین دما است. امروزه روند دماهای فرین ازمهم­ترین پارامترهای ا­قلیمی است که برای اثبات تغییر اقلیم در یک منطقه مورد ارزیابی قرار می­گیرد. تحلیل روند سری­های زمانی شاخص­های حدی دما سبب شناخت بهترمان در خصوص رفتار گذشته و حال تغییرات اقلیمی می­شود.

   آشکار سازی نوسانات اقلیمی با تاکید بر پارامترهای دمای حداقل و روزهای یخبندان

   


  133 صفحه
  
 • دسته بندی : پزشکی / رشته های پزشکی
 • تاریخ : 29 خرداد 1395
  قیمت : 5000 تومان

  عنوان مقاله : استفاده از مدل فازی – ANP در تعیین موقعیت بهینه فضایی- مکانی پارکینگ¬های طبقاتی در محیط GIS

  ‎ قالب بندی : doc

  کد محصول : 40856

  نویسنده : admin

  شرح مختصر:

  انتخاب یک مکان مناسب برای فعالیت در سطح محله و مناطق، یکی از تصمیمات پایه ای برای انجام یک طرح پژوهشی است که نیازمند تحقیق در یک مکان مورد مطالعه از دیدگاه های مختلف می‌باشد.

  در مقیاس محلات و مناطق، مکان یابی فعالیتی است که قابلیت­ها و توانایی­های یک منطقه را از لحاظ وجود زمین مناسب و کافی و همچنین سازگاری آن با سایر کاربری­ها، به منظور انتخاب مکانی مناسب و کاربردی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد.

  هدف این پایان نامه مکانیابی مناطق بهینه برای ایجاد پارکینگ طبقاتی در منطقه هشت شهرداری تبریز با استفاده از نرم افزار Arc GIS بوده است. برای این منظور داده­های اولیه از این منطقه تهیه و آماده و مدل مورد استفاده این پایان­نامه، مدل فازی –ANP انتخاب شد.لایه­های مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از: تراکم جمعیت، تراکم ساختمانی، مساحت پارکینگ ، دسترسی بر اساس عرض معبر، قیمت زمین، عرضه پارکینگ، تقاضای پارکینگ و تعداد خودرو.

   


  133 صفحه
  
 • دسته بندی : پزشکی / رشته های پزشکی
 • تاریخ : 29 خرداد 1395
  قیمت : 5000 تومان

  عنوان مقاله : ارزیابی نقش مشارکتهای مردمی در توسعه شهری

  ‎ قالب بندی : doc

  کد محصول : 40855

  نویسنده : admin

  شرح مختصر:

  تحقیق حاضر به بررسی نقش مشارکتهای مردمی در توسعه شهراردبیل می پردازد. پس از مرور ادبیات نظری و تحقیقات انجام شده در رابطه با موضوع فرضیات تحقیق به شرح زیر تدوین گردید.

   


  130 صفحه
  
 • دسته بندی : پزشکی / رشته های پزشکی
 • تاریخ : 29 خرداد 1395
  قیمت : 5000 تومان

  عنوان مقاله : ارزیابی کیفیت محیط مسکونی روستاهای ادغام شده در شهر سنندج

  ‎ قالب بندی : doc

  کد محصول : 40854

  نویسنده : admin

  شرح مختصر:

  به دلیل توجه زیاد به ابعاد پایداری محیطی و کیفیت زندگی و اجتماعات سالم در سال­های اخیر محفل بحث و بررسی ابعاد کیفی محیط­های سکونتی شهری به شدت داغ شده و كيفيت محيط شهري، به يكي از دغدغه­هاي نوين نهادهاي مديريت و برنامه­ريزي شهری تبدیل شده است.

   


  145 صفحه
  
 • دسته بندی : پزشکی / رشته های پزشکی
 • تاریخ : 29 خرداد 1395
  قیمت : 5000 تومان

  عنوان مقاله : ارزیابی شاخص های موثر در پیاده سازی حکمروایی خوب شهری

  ‎ قالب بندی : doc

  کد محصول : 40853

  نویسنده : admin

  شرح مختصر:روند سریع گسترش کلان شهرهای ایران بدون پیش بینی و استقرار ترتیبات نهادی و قانونی لازم برای کنترل و هدایت توسعه و ارائه خدمات متناسب در کل منطقه موجب بروز مشکلات و چالش های محتوایی متعددمی شود. پرسشی که مطرح است , این است که چگونه می توان براین چالش ها غلبه کرد ؟ حل این چالش ها نیاز مند الگو های جدیدی است که بتوان از همه ظرفیت های جامعه در بخش های دولتی , خصوصی و مدنی استفاده کرد تا تولید و ارائه خدمات عمومی را حداکثر کرد . الگوی حکمروایی می تواند نظریه ای جدید در پاسخگویی به انتظارات و مسولیت های جدید باشد ؛ الگویی که می تواند راه برون رفت از وضعیت فعلی و روشی برای ارائه خدمات عمومی بهتر باشد .در این پژوهش هدف ،ارزیابی شاخص های مشارکت , شفافیت ، بینش راهبردی سه شاخص حکمروایی خوب شهری در مناطق 4 و8 شهر مشهد با توجه به مدیریت یکپارچه در ابعاد ملی (زیر ساخت ها وبستر های قانونی ) و منطقه ،محلی (سازمان ها و شهرداری ها در سطح منطقه و محلی ) می باشد .روش تحقیق این پژوهش توصیفی تحلیلی بوده که از منابع کتابخانه ای اسنادی ، پرسشنامه و پیمایش های میدانی جهت گرد آوری اطلاعات مورد نیاز استفاده گردیده است .

  ارزیابی شاخص های موثر در پیاده سازی حکمروایی خوب شهری

   


  333 صفحه
  
 • دسته بندی : پزشکی / رشته های پزشکی
 • تاریخ : 29 خرداد 1395
  قیمت : 5000 تومان

  عنوان مقاله : ارزیابی توانها وقابلیت های عناصر بافت قدیمی در توسعه صنعت گردشگری

  ‎ قالب بندی : doc

  کد محصول : 40852

  نویسنده : admin

  شرح مختصر:

  همانطور که می دانیم با افزایش چشمگیر جمعیت و توسعه مدرن و صنعتی شدن شهرها، مشکلات افراد بیشتر، که در کنار این مشکلات مسئله فراغت افراد مطرح شد با توجه به کمبود امکانات فراغتی در جامعه ما باعث شد دست اندرکاران و برنامه ریزان شهری را به فکر انداخت تا به منظور غلبه بر این مشکل راهکارهایی را ارئه کنند که یکی از این راهکارها برای غلبه بر چنین مشکلاتی،استفاده از منابع فراوان و غنی بود که باعث جذب گردشگر شود تا بتواند حضوری فعالانه داشته و در رقابت با کشورهای دیگر در این عرصه سهمی شایسته و درخور داشته باشند.

   


  229 صفحه
  
  جدیدترین مطالب
  تبلیغات