میهن داکس با طعم جدید

به پاس قدردانی از تمامی بازدیدکنندگان و همراهان همیشگی میهن داکس که باعث پیشرفت روز افزون ما و همچنین امیدی برای ادامه بودند بر آن شدیم که این بار محیط میهن داکس را دلنشین تر از گذشته برای کاربران آماده سازیم که امیدواریم مورد توجه شما قرار گیرد لذا چنانچه مورد یا نکته نظری در ضمینه بروزرسانی اخیر میهن داکس دارید آن را از طریق بخش تماس با ما با ما در میان بگذارید
با تشکر - مدیریت میهن داکس دانلود تحقیق

تبديل پول به سرمايه و نيروی کار به کالا
 •    کد 39389
 •    قالب pdf
 •    6 صفحه
 •    5000 تومان

تبديل پول به سرمايه و نيروی کار به کالا

چنان آه در بررسی توليدکالایی ساده ديديم در بازار رقابت آزاد اين نوع توليد، اساس مبادله بر قانون ارزش متكی است و در آن دو ارزش مصرف متفاوت آه داراي ارزش مبادله ای برابري باشند با هم مبادله مي شوند. گندم آار مقداري گندم مي دهد تا در عوض پيراهن مورد

خرید محصول
تبديل اضافه ارزش به سود
 •    کد 39382
 •    قالب pdf
 •    8 صفحه
 •    5000 تومان

تبديل اضافه ارزش به سود

يكي از ويژگي هاي مهم نظام سرمايه داري اين است آه ماهيت آن در درون اشكال بغرنج و پيچده ای از نظرها پنهان مي ماند. مناسبات برده دار با برده آاملا" آشكار و علني بود. اما مناسبات سرمايه دار با آارگر – اين برده نوين جهان سرمايه در زير پوشش سنگيني نهفته

خرید محصول
دورپيمايي و واگرد سرمايه
 •    کد 39381
 •    قالب pdf
 •    6 صفحه
 •    5000 تومان

دورپيمايي و واگرد سرمايه

دگرساني هاي سرمايه و دورپيمايي آن ها از آنچه تاآنون گفته ايم روشن است آه توليد سرمايه داري روند واحدي است آه هم توليد به معني اخص آلمه و هم گردش آالا را شامل مي شود .  

خرید محصول
تاريخچه بورس اوراق بهادار در جهان
 •    کد 39380
 •    قالب docx
 •    23 صفحه
 •    5000 تومان

تاريخچه بورس اوراق بهادار در جهان

تاريخچه بورس اوراق بهادار در جهان رشد بورس و جا افتادن آن در در عمليات تجاري و اقتصادي با انقلاب صنعتي اروپا و شكوفايي اقتصاد تازه متحول شده آن قاره از كشاورزي به صنعتي همراه بوده است . نكته قابل توجه آنكه درست در هنگام جهش معاملات بورس و يا

خرید محصول
مقاله بهره زمين
 •    کد 39379
 •    قالب pdf
 •    39 صفحه
 •    5000 تومان

مقاله بهره زمين

طرح مسئله تاآنون اصول شيوه توليد سرمايه داري و مناسبات دو طبقه اصلي جامعه سرمايه داري يعني آارگران و سرمايه داران و همچنين مناسبات قشرهاي گوناگون سرمايه داران را با يكديگر بررسي آرديم و پايه اين بررسي را بر رشد سرمايه داري در صنعت گذاشتيم. اينك

خرید محصول
مقاله بحرانهاي اقتصادي
 •    کد 39378
 •    قالب pdf
 •    4 صفحه
 •    5000 تومان

مقاله بحرانهاي اقتصادي

در فصل هاي پيشين، زماني آه باز سرمايه اجتماعي و ساماندهي محصول اجتماعي را بررسي مي آرديم، گفتيم آه بايد از دو اشتباه بر حذر بود: يكي اينكه گويا سرمايه داري قادر به ساماندهي محصول اجتماعي نيست و بازاري براي فروش آالاهايي آه توليد آرده نخواهد يافت و

خرید محصول
بازتوليد سرمايه اجتماعي
 •    کد 39377
 •    قالب pdf
 •    13 صفحه
 •    5000 تومان

بازتوليد سرمايه اجتماعي

سرمايه اجتماعي سرمايه اجتماعي عبارت از مجموعه تك سرمايه ها (سرمايه هاي انفرادي) در ارتباط متقابل آنهاست. چنانكه مي دانيم توليد سرمايه داري بر تقسيم آار اجتماعي و مالكيت انفرادي وسايل توليد متكي است. هر تك سرمايه در مالكيت سرمايه دار جداگانه ايست

خرید محصول
مقاله بازاريابي كالاهاوخدمات
 •    کد 39376
 •    قالب docx
 •    4 صفحه
 •    5000 تومان

مقاله بازاريابي كالاهاوخدمات

بازار:درتجارت بازاربه مصرف كنندگان ومشتريان كالاوخدمات توليدشده توسط شركت اطلاق مي شود. بازاريابي :بازاريابي رامي توان به عنوان فعاليتي لازم براي تطبيق كالاهابانيازهاوخواسته هايبازارتعريف كرد. دربازاريابي تصميم گيري درموردچهارموردبسيارمهم است .

خرید محصول
تحقیق Securitization
 •    کد 39375
 •    قالب pdf
 •    67 صفحه
 •    5000 تومان

تحقیق Securitization

واژه "تبديل به اوراق بهادار كردن ١" در اواخر دهه ١٩٨٠ در فرهنگ بانكداري معمول شده است روزنامهنگاران برداشت نسبتًا بدي از اين واژه دارند و معاني زيادي را براي آن در نظر گرفتهاند كه برخي از آنها نسبتًا گمراه كننده ميباشند. اين كتاب درصدد است تا

خرید محصول
شركت گسترش سرماي هگذاري ايران خودرو (سهامي عام)
 •    کد 39374
 •    قالب pdf
 •    39 صفحه
 •    5000 تومان

شركت گسترش سرماي هگذاري ايران خودرو (سهامي عام)

مقدمه 1384 هيئت پذيرش اوراق بهادار، شركت گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو /12/ بنا به مصوبة مورخ 1 (سهامي عام) به صورت مشروط در بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شده است. با توجه به تعهدات و اقدامات 1385 به عنوان چهارصد و /7/ به عمل آمده در زمينة

خرید محصول
شركت فولاد خوزستان (سهامي عام)
 •    کد 39373
 •    قالب pdf
 •    39 صفحه
 •    5000 تومان

شركت فولاد خوزستان (سهامي عام)

مقدمه 1386 هيئت پذيرش اوراق بهادار، شركت فولاد خوزستان /2/ 1383 و 18 /5/ به استناد مصوبات مورخ 26 (سهامي عام ) به ص ورت مشروط در بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شده است . با توجه به تعهدات و اقدامات 1386 به عنوان چهارصد و /5/ به عمل آمده در زمينة

خرید محصول
شركت ملي صنايع مس ايران (سهامي عام)
 •    کد 39372
 •    قالب pdf
 •    27 صفحه
 •    5000 تومان

شركت ملي صنايع مس ايران (سهامي عام)

مقدمه 1385 هيئت پذيرش اوراق بهادار، شركت ملي صنايع مس ايران /7/ 1384 و 18 /8/ بنا به مصوبات مورخ 2 (سهامي عام) به صورت مشروط در بورس اوراق بهادار پذيرفته شده است. با توجه به تعهدات و اقدامات ب هعمل 1385 به عنوان چهارصد و سي و /7/ آمده در زمينة

خرید محصول


فعالیت ها

پاره ای از گزارشات در مورد فعالیت های میهن داکس

2

گوگل امروز

134

آنلاین ها

705

بازدید

452

کاربران

669

خریدها

43057

مقالات

اطلاعات تماس

ایران - بوشهر
میدان رفاه - خیابان دوم
کافی نت طورسینا
تلفن: 33447933-077
میهن داکس را محبوب کنید: