میهن داکس با طعم جدید

به پاس قدردانی از تمامی بازدیدکنندگان و همراهان همیشگی میهن داکس که باعث پیشرفت روز افزون ما و همچنین امیدی برای ادامه بودند بر آن شدیم که این بار محیط میهن داکس را دلنشین تر از گذشته برای کاربران آماده سازیم که امیدواریم مورد توجه شما قرار گیرد لذا چنانچه مورد یا نکته نظری در ضمینه بروزرسانی اخیر میهن داکس دارید آن را از طریق بخش تماس با ما با ما در میان بگذارید
با تشکر - مدیریت میهن داکس دانلود تحقیق

مقاله بازاريابي كالاهاوخدمات
 •    کد 39376
 •    قالب docx
 •    4 صفحه
 •    5000 تومان

مقاله بازاريابي كالاهاوخدمات

بازار:درتجارت بازاربه مصرف كنندگان ومشتريان كالاوخدمات توليدشده توسط شركت اطلاق مي شود. بازاريابي :بازاريابي رامي توان به عنوان فعاليتي لازم براي تطبيق كالاهابانيازهاوخواسته هايبازارتعريف كرد. دربازاريابي تصميم گيري درموردچهارموردبسيارمهم است .

خرید محصول
تحقیق Securitization
 •    کد 39375
 •    قالب pdf
 •    67 صفحه
 •    5000 تومان

تحقیق Securitization

واژه "تبديل به اوراق بهادار كردن ١" در اواخر دهه ١٩٨٠ در فرهنگ بانكداري معمول شده است روزنامهنگاران برداشت نسبتًا بدي از اين واژه دارند و معاني زيادي را براي آن در نظر گرفتهاند كه برخي از آنها نسبتًا گمراه كننده ميباشند. اين كتاب درصدد است تا

خرید محصول
شركت گسترش سرماي هگذاري ايران خودرو (سهامي عام)
 •    کد 39374
 •    قالب pdf
 •    39 صفحه
 •    5000 تومان

شركت گسترش سرماي هگذاري ايران خودرو (سهامي عام)

مقدمه 1384 هيئت پذيرش اوراق بهادار، شركت گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو /12/ بنا به مصوبة مورخ 1 (سهامي عام) به صورت مشروط در بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شده است. با توجه به تعهدات و اقدامات 1385 به عنوان چهارصد و /7/ به عمل آمده در زمينة

خرید محصول
شركت فولاد خوزستان (سهامي عام)
 •    کد 39373
 •    قالب pdf
 •    39 صفحه
 •    5000 تومان

شركت فولاد خوزستان (سهامي عام)

مقدمه 1386 هيئت پذيرش اوراق بهادار، شركت فولاد خوزستان /2/ 1383 و 18 /5/ به استناد مصوبات مورخ 26 (سهامي عام ) به ص ورت مشروط در بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شده است . با توجه به تعهدات و اقدامات 1386 به عنوان چهارصد و /5/ به عمل آمده در زمينة

خرید محصول
شركت ملي صنايع مس ايران (سهامي عام)
 •    کد 39372
 •    قالب pdf
 •    27 صفحه
 •    5000 تومان

شركت ملي صنايع مس ايران (سهامي عام)

مقدمه 1385 هيئت پذيرش اوراق بهادار، شركت ملي صنايع مس ايران /7/ 1384 و 18 /8/ بنا به مصوبات مورخ 2 (سهامي عام) به صورت مشروط در بورس اوراق بهادار پذيرفته شده است. با توجه به تعهدات و اقدامات ب هعمل 1385 به عنوان چهارصد و سي و /7/ آمده در زمينة

خرید محصول
گزارش پذيرش و درج شركت ايران ارقام (سهامي عام)
 •    کد 39371
 •    قالب pdf
 •    55 صفحه
 •    5000 تومان

گزارش پذيرش و درج شركت ايران ارقام (سهامي عام)

مقدمه 1383 هيئت پذيرش اوراق بهادار، شركت ايران ارقام (سهامي عام ) به صورت /5/ بنا به مصوبه مورخ 26 مشروط در بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شده است . با توجه به تعهدات و اقدامات به عمل آمده در زمينة 84 به عنوان چهارصدو سي و يكمين شركت /4/ تحقق

خرید محصول
گزارش پذيرش و درج شركت رايان سايپا
 •    کد 39370
 •    قالب pdf
 •    37 صفحه
 •    5000 تومان

گزارش پذيرش و درج شركت رايان سايپا

مقدمه 1383 هيئت محترم پذيرش اوراق بهادار، شركت رايان سايپا ( سهامي عام ) به /12/ بنا به مصوبه مورخ 3 صورت مشروط در بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شده است . با توجه به تعهدات و اقدامات به عمل آمده 84 به عنوان چهارصد و س ي امين /4/ در زمينه تحقق

خرید محصول
گزارش پذيرش و درج شركت سخت آژند
 •    کد 39369
 •    قالب pdf
 •    35 صفحه
 •    5000 تومان

گزارش پذيرش و درج شركت سخت آژند

مقدمه 1383 هيئت پذيرش اوراق بهادار ، شركت سخت آژند (سهامي عام ) به صورت /6/ بنا به مصوبه مورخ 30 مشروط در بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شده است . با توجه به تعهدات و اقدامات به عمل آمده در 83 به عنوان چهارصد و بيست و /12/ زمينه تحقق كليه موارد

خرید محصول
گزارش درج شركت شير پاستوريزه پگاه خراسان ( سهامي
 •    کد 39356
 •    قالب pdf
 •    44 صفحه
 •    5000 تومان

گزارش درج شركت شير پاستوريزه پگاه خراسان ( سهامي عام)

موضوع : درج نام شركت در فهرست نرخهاي سازمان بورس به اطلاع مي رساند: تقاضاي پذيرش سهام شركت شير پاستوريزه پگاه خراسان (سه امي عام ) در 1383 هيأت محترم پذيرش اوراق بهادار تهران مطرح و با پذيرش شركت به /09/ جلسه مورخ 23 صورت مشروط موافقت شد . با

خرید محصول
گزارش پذيرش و درج شركت توليد فروموليبدن
 •    کد 39354
 •    قالب pdf
 •    25 صفحه
 •    5000 تومان

گزارش پذيرش و درج شركت توليد فروموليبدن كرمان(سهامي عام)

بورس اوراق بهادار تهران دي 1383 مديريت پذيرش و امور مجامع بسمه تعالي مقدمه تقاضاي پذيرش سهام شركت توليد فروموليبدن كرمان (سهامي عام) طي نامه شماره 3130 /ف م مورخ 1382/10/18 توسط شركت صورت پذيرفته است. پذيرش سهام شركت توليد فروموليبدن كرمان

خرید محصول
شركت توليد سموم علف كش (سهامي عام)
 •    کد 39352
 •    قالب pdf
 •    30 صفحه
 •    5000 تومان

شركت توليد سموم علف كش (سهامي عام)

مقدمه 1383 ه يأت پذير ش اوراق بهادار ، شركت توليد سموم علف كش (سهامي عام ) به /6/ بنا به مصوبه مورخ 2 صورت مشروط در بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شده است . با توجه به تعهدات و اقدامات به عمل آمده 1383 به عنوان چهارصد وهفدهمين /10 / در زمينه

خرید محصول
شركت مهندسي نصير ماشين ( سهامي عام)
 •    کد 39350
 •    قالب pdf
 •    39 صفحه
 •    5000 تومان

شركت مهندسي نصير ماشين ( سهامي عام)

مقدمه تقاضاي پذيرش سهام شركت مهندسي نصير ماشين (سهامي عام) در سازمان بورس اوراق بهادار تهران در 1383 هيأت محترم پذيرش بورس اوراق بهادار بطور مشروط به تصويب رسيده وباتوجه به /04/ جلسه 01 تعهدات واقدامات بعمل آمده در زمينة تحقق كليه موارد مشروط

خرید محصول


فعالیت ها

پاره ای از گزارشات در مورد فعالیت های میهن داکس

2

گوگل امروز

158

آنلاین ها

826

بازدید

452

کاربران

669

خریدها

42384

مقالات

اطلاعات تماس

ایران - بوشهر
میدان رفاه - خیابان دوم
کافی نت طورسینا
تلفن: 33447933-077
میهن داکس را محبوب کنید: