میهن داکس با طعم جدید

به پاس قدردانی از تمامی بازدیدکنندگان و همراهان همیشگی میهن داکس که باعث پیشرفت روز افزون ما و همچنین امیدی برای ادامه بودند بر آن شدیم که این بار محیط میهن داکس را دلنشین تر از گذشته برای کاربران آماده سازیم که امیدواریم مورد توجه شما قرار گیرد لذا چنانچه مورد یا نکته نظری در ضمینه بروزرسانی اخیر میهن داکس دارید آن را از طریق بخش تماس با ما با ما در میان بگذارید
با تشکر - مدیریت میهن داکس دانلود تحقیق


تاریخ:  31 شهریور 1394
تعداد صفحه:   77
قالب بندی : doc
نویسنده:   koreshzadeh
قیمت:  5000 تومان


شرح مختصر:امروزه يكي از هدفهاي بلند مدت شركتها ايجاد نقدينگي براي صاحبان شركتها وتضمين آينده اي روشن براي افزايش سرمايه گذاري آنان در شركت مي باشد. به عبارت ديگر بايد حداكثر كردن ثروت صاحبان شركت ( حداكثر كردن ارزش سهام شركت ) يكي از مهمترين هدفهاي شركتها مي باشد. هدفها وسياست ها توسط صاحبان شركتها (سهامداران) و بوسيله مديران منتخب آنان ( هيات مديره ) تعيين مي گردد.با توجه به گسترش كمي و كيفي نقش اطلاعات مالي وحسابداري در تصميم گيري ها و تخصيص بهينه منابع چنانچه در بازار تجزيه تحليل مناسبي از اطلاعات به عمل آيد،‌ و اهداف بلند مدت شركتها بدرستي معين شود از يك طرف باعث تخصيص مطلوب منابع واز طرف ديگر منجر به حداكثر شدن ثروت سهامداران ( حداكثر شدن ارزش شركت ) خواهد گرديد. حداكثر كردن ارزش شركت در بلند مدت به متغيرهاي مالي و عوامل متعددي بستگي دارد. در تحقيق حاضر محقق در صدد است كه برخي از عوامل تاثير گذار بر ارزش بازار سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را طي يك دوره سه ساله مورد بررسي وتجزيه و تحليل قرار دهد.  
فهرست

1-1) مقدمه :

2-1) تعريف موضوع :

3-1) اهميت موضوع :

4-1) هدف و علت انتخاب موضوع :

5-1) فرضيه هاي تحقيق :

فرضيه اول :

فرضيه دوم :

6-1) روش تحقيق، جامعه آماري و شيوه جمع آوري اطلاعات :

جامعه آماري :

انتخاب نمونه :

روش تحقيق :

روش اماری:

7-1) متغيرها :

8-1) قلمرو تحقيق :

9-1) استفاده كنندگان از تحقيق :

10-1) تعريف واژه ها و اصطلاحات كليدي :

8) نسبت بدهی به مجموع دارائیها () :

1-2) مقدمه

2-2) ماهيت سود سهام :

عادي:

خاص:

سهمي

3-2) انواع سود سهام :

1- سود نقدي سهام :

2- سود غير نقدي سهام :

4- سود تعهد شده :

5- سود سهمي :

4-2) تاريخهاي مرتبط با سود سهام :

5-2) تاريخ موثر شناسائي سهامداران مشمول سود :

6-2) تاريخ پرداخت سود سهام :

6-2) محدوديتهاي تقسيم سود :

الف) وضعيت نقدينگي شركت :

ب) محدوديت هاي قراردادهاي وام :

ج) دسترسي شركت به بازارهاي پول وسرمايه

د) توجه به سياست هاي رشد وتوسعه شركت :

پ) توجه به آثار مالياتي تقسيم سود بر آينده شركت:

و) وضعيت مالي سهامداران :

ز) وضعيت مالياتي سهامداران :

ح) كنترل و اداره امور شركت :

ط) تورم :

7-2) سياستهاي متداول تقسيم سود شركتها :

الف- سياست تقسيم سود ثابت :

8-2) مزاياي سياست تقسيم سود ثابت :

ب- سياست تقسيم سود متغير :

ج- سياست تقسيم سود ثابت و متغير :

9-2) پیشینه تحقیق:

1-3) متغيرهاي مورد مطالعه و روش اندازه گيري آنها

1- متغير وابسته :

2- متغيرهاي مستقل :

الف ) نسبت سود تقسيم نشده به سود تقسيم شده ()

ب ) نسبت بدهي به مجموع دارائيها ( )

2-3) جامعه آماري :

3-3) انتخاب نمونه :

4-3) قلمرو زماني تحقيق :

5-3) روش جمع آوري اطلاعات :

رگرسيون :

ضريب تعيين : 

آزمون معنادار بودن ضرايب رگرسيون آزمون t :

آزمون ضرايب همبستگي :


فعالیت ها

پاره ای از گزارشات در مورد فعالیت های میهن داکس

11

گوگل امروز

340

آنلاین ها

32290

بازدید

452

کاربران

669

خریدها

43057

مقالات

اطلاعات تماس

ایران - بوشهر
میدان رفاه - خیابان دوم
کافی نت طورسینا
تلفن: 33447933-077
میهن داکس را محبوب کنید: