میهن داکس با طعم جدید

به پاس قدردانی از تمامی بازدیدکنندگان و همراهان همیشگی میهن داکس که باعث پیشرفت روز افزون ما و همچنین امیدی برای ادامه بودند بر آن شدیم که این بار محیط میهن داکس را دلنشین تر از گذشته برای کاربران آماده سازیم که امیدواریم مورد توجه شما قرار گیرد لذا چنانچه مورد یا نکته نظری در ضمینه بروزرسانی اخیر میهن داکس دارید آن را از طریق بخش تماس با ما با ما در میان بگذارید
با تشکر - مدیریت میهن داکس دانلود تحقیق


تاریخ:  26 شهریور 1394
تعداد صفحه:   228
قالب بندی : docx
نویسنده:   azhdari
قیمت:  5000 تومان


هوش هيجاني يكي از مهم ترين ويژگي هايي است كه رابطة نزديكي با مهارت هاي ارتباطي دارد ، به گونه اي كه تفكيك اين دو امري محال مي نمايد. هوش هيجاني يكي از مهمترين عوامل موفقيت افراد در شرايط مختلف كاري و زندگي خصوصي مي باشد و محققان زيادي به اهميت اين مقوله پرداخته اند. با توجه به اهميتي كه هوش هيجاني مي تواند در ميزان موفقيت اساتيد داشته باشد ،در پژوهش حاضر به مطالعة رابطة بين هوش هيجاني و ميزان اثربخشي اساتيد پرداخته و به اين نتيجه رسيده ايم كه اولاً اساتيد نمونة آماري از هوش هيجاني و اثر بخشي آموزشي بالايي برخوردار بوده و ثانياً اساتيدي كه از ديد دانشجويانشان داراي امتياز بالاي هوش هيجاني مي باشند از نظر خودشان نيز امتياز بالايي در هوش هيجاني كسب كرده اند.  

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چكيده................................................................................................................................

فصل اول : كليات

1-1 بيان مسئله.................................................................................................................. 3

1-2 اهميت ضرورت......................................................................................................... 5

1-3 اهداف پژوهش ......................................................................................................... 7

1-4 فرضيه هاي پژوهش................................................................................................... 7

1-5 جامعه آماري و محدوده زماني و مكاني پژوهش......................................................... 8

1-6 روش تحقيق.............................................................................................................. 8

1-7 ابزار گرد آوري اطلاعات ........................................................................................... 8

1-8 پرسش هاي پژوهش ................................................................................................. 9

1-9 مروري بر تحقيقات پيشين.......................................................................................... 9

1-10 تعاريف واژگان تحقيق............................................................................................ 14

فصل دوم : مطالعات نظري

2-1 مقدمه....................................................................................................................... 23

2-2 هوش هيجاني و هوش عمومي................................................................................. 25

2-3 ديدگاه هاي هوش هيجاني........................................................................................ 27

2-4 شاخه بندي هوش ................................................................................................... 28

2-5 انواع هوش............................................................................................................... 34

2-6 مولفه هاي اصلي هوش هيجاني و اجتماعي و عوامل تشكيل دهنده آن ..................... 39

2-7 مدل هاي هوش هيجاني........................................................................................... 42

2-8 ويژگي افرادي كه هوش هيجاني بالا دارند................................................................. 51

2-9 هوش هيجاني و مديريت.......................................................................................... 52

2-10 ابعاد هوش هيجاني در مديريت و رهبري ............................................................... 56

2-11 هوش هيجاني و رهبري گروه................................................................................. 58

2-12 روش هاي صحيح اجراي برنامه آموزش هوش هيجاني .......................................... 59

2-13 توسعه هوش هيجاني ............................................................................................. 60

2-14 چرخه تصميم گيري آموزش................................................................................... 63

2-15 ضرورت ارزيابي اثربخشي آموزشي......................................................................... 66

2-16 اثربخشي آموزشي .................................................................................................. 67

2-17 ارزشيابي ................................................................................................................ 67

2-18 فرآيند ارزشيابي....................................................................................................... 69

2-19 مفهوم ارزشيابي....................................................................................................... 70

2-20 ارزشيابي آموزشي .................................................................................................. 71

2-21 الگوي ارزشيابي آموزشي ....................................................................................... 72

2-22 علل تنوع الگوها و رويكردهاي اثربخشي آموزشي................................................... 73

2-23 الگوي ارزشيابي كرك پاتريك ................................................................................ 75

2-24 اثر بخشي .............................................................................................................. 78

2-25 هدف و ضرورت اثربخشي..................................................................................... 79

2-26 اثربخشي آموزش عالي ........................................................................................... 81

2-27 الگوي اثربخشي تجزيه و تحليل هدف در آموزش عالي ......................................... 83

فصل سوم : روش شناسايي تحقيق

3-1 مقدمه....................................................................................................................... 87

3-2 روش جمع آوري اطلاعات ..................................................................................... 87

3-3- تعيين اندازه و حجم نمونه ..................................................................................... 88

3-4 روش آزمون و تحليل آماري اطلاعات ..................................................................... 88

3-5 محدوديت تحقيق..................................................................................................... 89

3-6 ابزار اندازه گيري....................................................................................................... 89

فصل چهارم : تجزيه و تحليل يافته هاي تحقيق

4-1 مقدمه....................................................................................................................... 92

4-2 بخش اول: آمار استنباطي .......................................................................................... 93

4-3 بخش دوم: آمار توصيفي.......................................................................................... 157

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات

5-1 مقدمه...................................................................................................................... 167

 

فعالیت ها

پاره ای از گزارشات در مورد فعالیت های میهن داکس

13

گوگل امروز

199

آنلاین ها

4116

بازدید

452

کاربران

669

خریدها

43057

مقالات

اطلاعات تماس

ایران - بوشهر
میدان رفاه - خیابان دوم
کافی نت طورسینا
تلفن: 33447933-077
میهن داکس را محبوب کنید: