میهن داکس با طعم جدید

به پاس قدردانی از تمامی بازدیدکنندگان و همراهان همیشگی میهن داکس که باعث پیشرفت روز افزون ما و همچنین امیدی برای ادامه بودند بر آن شدیم که این بار محیط میهن داکس را دلنشین تر از گذشته برای کاربران آماده سازیم که امیدواریم مورد توجه شما قرار گیرد لذا چنانچه مورد یا نکته نظری در ضمینه بروزرسانی اخیر میهن داکس دارید آن را از طریق بخش تماس با ما با ما در میان بگذارید
با تشکر - مدیریت میهن داکس دانلود تحقیق


دسته بندی:  سمینار / نساجی
تاریخ:  21 شهریور 1394
تعداد صفحه:   23
قالب بندی : doc
نویسنده:   koreshzadeh
قیمت:  5000 تومان


در انتخاب ، افراد والد ( به منظور تكثير براي نسل آينده ) انتخاب شده هستند اولين گام تابع برازندگي است هر فرد در فضاي (‌استخر ) انتخاب ، يك احتمال توليد مثل (reproduction) كه وابسته به مقدار هدف خودش و مقدار هدف بقيه افراد ديگر در فضاي انتخاب دارد را دريافت مي كند . اين برازندگي بعنوان انتخاب واقعي جلو رونده و مرحله‌اي ، انجام ميگيرد . ابتدا بعضي از عبارتهاي خاص كه براي مقايسه طرحهاي مختلف انتخاب ، استفاده شده تعريف مي‌گردد . تعريف اين عبارت از [Bak87],[BT95] بدست آمده است . فشار انتخاب احتمال بهترين فرد انتخاب شده در مقايسه با احتمال انتخاب متوسط بقيه افراد تمايل( پايه و اساس ) قدر مطلق اختلاف بين برازندگي نرمال شده فرد و احتمال مورد انتظار توليد مثل آن (ميانگين احتمال توليد مثل ) محدوده محدودة مقادير احتمال براي تعداد تكثير فرد عدم تنوع نسبت افراد جمعيت كه در طول فرآيند انتخاب ، انتخاب نشده اند. قدرت انتخاب مقدار برازندگي متوسط (مورد انتظار) جمعيت و بصورت توزيع نرمال استاندارد شده بعد از بكاربردن يك روش انتخاب واريانس انتخاب واريانس مورد انتظار ( ميانگين واريانس ) توزيع برازندگي جمعيت به صورت توزيع نرمال استاندارد شده بعد از بكاربردن يك روش انتخاب     1-3- تابع برازندگي بر اساس رتبه بندي در تابع برازندگي بر اساس رتبه ، جمعيت مطابق با مقادير هدف دسته بندي مي شود . اين برازندگي براي هر فرد فقط وابسته به موقعيت رتبه افراد ( نه مقدار واقعي هدف ) تعيين مي گردد . تابع برازندگي بر اساس رتبه بر مشكلات مقياس بندي تابع برازندگي متناسب ، غلبه مي كند. (‌حالت ايستايي يا سكون : وقتي كه فشار انتخابي بيش از اندازه كوچك باشد ، يا همگرايي نابهنگام :وقتي كه جستجوي روش انتخاب در محدودة كوچكي انجام شود بنابراين بيش از اندازه سريع خواهد بود )  

فهرست :

1-3- تابع برازندگي بر اساس رتبه بندي

1-1-3- رتبه بندي خطي

2-1-3- رتبه بندي غير خطي

3-1-3- مقايسه بين رتبه بندي خطي و غير خطي

4-1-3- آناليز رتبه بندي خطي

2-3- رتبه بندي چند منظوره ( چند تابع )

1-2-3- رتبه بندي پارتو

2-2-3- دستيابي هدف يا روش عدم تساويها

3-2-3- اشتراك

4-2-3- اطلاعات بيشتر درمورد بهينه سازي چند منظوره

5-2-3- برآيند مجموع وزن دار شده يا عددي كردن چند منظوره

3-3- انتخاب چرخ دولت

4-3- نمونه گيري كلي تصادفي ( داراي تغيير در مواقع مختلف )

5-3- انتخاب محلي

6-3- انتخاب برشي ( كاهشي )

1-6-3- آناليز انتخاب برشي

7-3- انتخاب مسابقه‌اي ( رقابتي )

1-7-3-آناليز انتخاب مسابقه‌اي

8-3- مقايسه طرحهاي انتخاب

1-8-3- پارامتر انتخاب و قدرت انتخاب

2-8-3- عدم تنوع و قدرت انتخاب

3-8-3- واريانس انتخاب و قدرت انتخاب


فعالیت ها

پاره ای از گزارشات در مورد فعالیت های میهن داکس

11

گوگل امروز

357

آنلاین ها

32314

بازدید

452

کاربران

669

خریدها

43057

مقالات

اطلاعات تماس

ایران - بوشهر
میدان رفاه - خیابان دوم
کافی نت طورسینا
تلفن: 33447933-077
میهن داکس را محبوب کنید: