میهن داکس با طعم جدید

به پاس قدردانی از تمامی بازدیدکنندگان و همراهان همیشگی میهن داکس که باعث پیشرفت روز افزون ما و همچنین امیدی برای ادامه بودند بر آن شدیم که این بار محیط میهن داکس را دلنشین تر از گذشته برای کاربران آماده سازیم که امیدواریم مورد توجه شما قرار گیرد لذا چنانچه مورد یا نکته نظری در ضمینه بروزرسانی اخیر میهن داکس دارید آن را از طریق بخش تماس با ما با ما در میان بگذارید
با تشکر - مدیریت میهن داکس دانلود تحقیق


تاریخ:  20 شهریور 1394
تعداد صفحه:   198
قالب بندی : docx
نویسنده:   azhdari
قیمت:  5000 تومان


آثار با ارزش تاریخی و فرهنگی کشور ما مستقیماً یا بطور غیرمستقیم تحت تاثیر فرسایش عوامل مختلفی می باشند پدیده های مخرب طبیعی و جوی دائمی بوده و پیشگیری از آنها امکان پذیر نمی باشد. جزا با شناخت عوامل اثرگذارنده که می توان تاثیر مخرب آنها را تا حد امکان کاهش داد. این منظور حاصل نخواهد شد مگر با آگاهی و شناخت دقیق فرآیندهای مخرب و برخوردی جدی با آنها پایان نامه حاضر شامل هفت فصل می باشد که به طور مختصر اشاره می شود. مشاهدات از بنای بقعه شیخ صفی به ویژه قسمتهای کاشیکاری شده و انواع آن به عمل آمده و آسیب و ضایعات وارده بر آنها بررسی شد. سوالات ، فرضیات ، بیان مساله و سوابق تحقیق و اهداف آن و روش کار که هسته اصلی تحقیق را شامل می شود این پژوهش در نظر دارد. ضمن معرفی اوضاع جغرافیایی سیاسی و شرایط اقلیمی استان اردبیل و تاریخچه هنر کاشیکاری ایران دوران تاریخی تا دوران اسلامی هنر کاشیکاری دوره صفویه با توجه به بناهای مذهبی شناخته شده و ضمن معرفی مجموعه بناهای شیخ صفی، و گونه های کاشی های موجود در بقعه شیخ صفی و مجموعه بررسی نحوه ساخت و تکنیکهای تولید کاشی و آسیب شناسی و انواع آسیب های وارده بر کاشی با توجه به آنالیز نوع لعاب و بدنه دو نوع کاشی لاجوردی و سبز رنگ با سیستم آنالیزگر SEM و تصاویر میکروسکوپی که فرآیندهای فرسودگی علل و عوامل آن نمایان شدند بپردازد.  

 فهرست

چکیده……………………………………………………………………………………..۱

مقدمه………………………………………………………………………………………. ۲

فصل اول

کلیات………………………………………………………………………………………. ۴

۱-۱ بیان مسئله……………………………………………………………………………. ۴

۱-۲ فرضیه ها…………………………………………………………………………….. ۴

۱-۴ اهداف تحقیق (شامل اهداف علمی،کاربردی و ضرورتهای خاص انجام تحقیق)……. ۴

۱-۵ نام بهره وران:……………………………………………………………………….. ۵

۱-۶ جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق در چیست؟……………………………………….. ۵

۱-۷ روش کار و گرد آوری اطلاعات و ابزار و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات……….. ۵

فصل دوم

اوضاع جغرافیائی استان اردبیل…………………………………………………………… ۷

۲-۱ موقعیت جغرافیائی استان…………………………………………………………….. ۷

۲-۲ اوضاع جغرافیایی سیاسی و همسایه ها………………………………………………. ۷

۲-۳ ویژگیهای اقلیمی:…………………………………………………………………….. ۸

۲-۴ عناصر اقلیمی………………………………………………………………………… ۸

۲-۵ تاریخ دوره صفویه…………………………………………………………………… ۱۲

۲-۶ تاریخ مختصر صفویان………………………………………………………………. ۱۷

فصل سوم

۳-۱ تاریخچه هنر کاشیکاری ایران:……………………………………………………… ۲۳

۳-۲ هخامنشی…………………………………………………………………………….. ۲۳

۳-۳ اشکانیان………………………………………………………………………………. ۲۴

۳-۴ ساسانیان……………………………………………………………………………… ۲۴

۳-۵ هنر کاشیکار دوره اسلامی…………………………………………………………… ۲۴

۳-۶ سلجوقیان…………………………………………………………………………….. ۲۵

۳-۷ سلجوقی………………………………………………………………………………. ۲۶

۳-۸ ایلخانیان……………………………………………………………………………… ۲۷

۳-۹ تیموریان……………………………………………………………………………… ۳۰

۳-۱۰ کاشی کاری صفویه…………………………………………………………………. ۳۱

۳-۱۱ کاشیکاری دوره زندیه……………………………………………………………… ۳۶

۳-۱۲ کاشیکاری قاجاریه………………………………………………………………….. ۳۷

۳-۱۳ بناهای دوره صفوی با توجه به هنر کاشیکاری……………………………………. ۳۷

فصل چهارم

۴-۱ مجموعه آرامگاهی شیخ صفی الدین…………………………………………………. ۴۸

۴-۲ مقبره شیخ صفی الدین (گنبد الله الله)…………………………………………………. ۴۹

۴-۳ تالار دارالحفاظ  (قند یلخانه)…………………………………………………………. ۵۴

۴-۴ آرامگاه شاه اسماعیل اول…………………………………………………………….. ۵۶

۴-۵ آرامگاه محیی الدین محمد یا حرمخانه……………………………………………….. ۵۸

۴-۶ عمارت چینی خانه…………………………………………………………………… ۵۸

۴-۷ چینی های تالار چینی خانه………………………………………………………….. ۵۹

۴-۸ تالار دارالحدیث یا طاق متولی……………………………………………………….. ۵۹

۴-۹ جنت سرا یا میدان……………………………………………………………………. ۶۱

۴-۱۰ سر در شاه عباسی یا درگاه معلی…………………………………………………… ۶۲

۴-۱۱ سر در عالی یا درگاه اصلی………………………………………………………… ۶۳

۴-۱۲ حیاط باغ یا حیاط بزرگ…………………………………………………………… ۶۴

۴-۱۳ صحن یا ساحت……………………………………………………………………۶۶

۴-۱۴ حیاط کوچک یا پیشخان……………………………………………………………. ۶۷

۴-۱۵ چله خانه……………………………………………………………………………. ۶۷

۴-۱۶ قبرستان شهید گاه…………………………………………………………………… ۶۸

فصل پنجم

۵-۱ کاشی معرق………………………………………………………………………….. ۷۱

۵-۲ کاشی پیچ…………………………………………………………………………….. ۷۳

۵-۳ کاشی معقلی………………………………………………………………………….. ۷۵

۵-۴ کاشی جوک(جبک)…………………………………………………………………… ۷۶

۵-۵ کاشی گره چینی………………………………………………………………………. ۷۶

۵-۶ کاشی هفت رنگ…………………………………………………………………….. ۸۰

۵-۷ کاشی نره…………………………………………………………………………….. ۸۴

۵-۸ تاریخچه کاشی……………………………………………………………………….. ۸۴

۵-۹ تعریف کاشی…………………………………………………………………………. ۸۵

۵-۱۰ لعاب………………………………………………………………………………… ۸۵

۵-۱۱ اجزای کاشی……………………………………………………………………….. ۸۵

۵-۱۲ مراحل تهیه کاشی………………………………………………………………….. ۸۵

۵-۱۳ انواع کاشی…………………………………………………………………………. ۹۹

۵-۱۴ انواع تکنیک کاشی‌کاری…………………………………………………………… ۱۰۲

۵-۱۵ اکسیدهای رنگ کننده………………………………………………………………. ۱۰۵

۵-۱۶ معایب لعاب………………………………………………………………………… ۱۰۷

۵-۱۷ مهمترین خواص مورد نظر لعابها………………………………………………….. ۱۱۰

۵-۱۸ کاشی……………………………………………………………………………….. ۱۱۳

فصل ششم

۶-۱- تعریف برخی از لغات و اصطلاحات آسیب‌شناسی…………………………………. ۱۲۰

۶-۲ عوامل داخلی…………………………………………………………………………. ۱۲۱

۶-۳ عوامل بیرونی……………………………………………………………………….. ۱۲۳

۶-۴ وضع کنونی کاشی های محل مورد بحث و آسیب های وارده……………………….. ۱۲۴

۶-۵ تاثیرات عوامل محیطی بر تزئینات کاشی کاری بقعه شیخ صفی:…………………… ۱۴۷

۶-۶ اثرات تخریبی ناشی از انتقال تنش های سازه ها بنا بر تزئینات:…………………… ۱۴۹

۶-۷ کاشیهای بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی از نگاه ام. ای. ویور……………………….. ۱۵۱

۶-۸ حیاط بزرگ………………………………………………………………………….. ۱۵۲

۶-۹ خلاصه تعمیرات انجام یافته در بنای تاریخی شیخ صفی الدین اردبیلی……………… ۱۵۳

۶-۱۰ مطالعات آزمایشگاهی بدنه کاشی های مجموعه بقعه شیخ صفی الدین:……………. ۱۵۴

۶-۱۱ ساختار شناسی و مطالعات آزمایشگاهی لعاب کاشی ها:…………………………… ۱۶۲

فصل هفتم

۷-۱ ارایه طرح پیشنهادی جهت مرمت کاشیهای نمای بیرونی قندیل خانه……………….. ۱۹۳

۷-۲- کاشی آبی……………………………………………………………………………. ۱۹۵

۷-۳- کاشی سبز…………………………………………………………………………… ۱۹۵

۷-۴- نتیجه گیری…………………………………………………………………………. ۱۹۶

۷-۵- منابع………………………………………………………………………………… ۱۹۷

فعالیت ها

پاره ای از گزارشات در مورد فعالیت های میهن داکس

196

گوگل امروز

878

آنلاین ها

7215

بازدید

452

کاربران

669

خریدها

43057

مقالات

اطلاعات تماس

ایران - بوشهر
میدان رفاه - خیابان دوم
کافی نت طورسینا
تلفن: 33447933-077
میهن داکس را محبوب کنید: