میهن داکس با طعم جدید

به پاس قدردانی از تمامی بازدیدکنندگان و همراهان همیشگی میهن داکس که باعث پیشرفت روز افزون ما و همچنین امیدی برای ادامه بودند بر آن شدیم که این بار محیط میهن داکس را دلنشین تر از گذشته برای کاربران آماده سازیم که امیدواریم مورد توجه شما قرار گیرد لذا چنانچه مورد یا نکته نظری در ضمینه بروزرسانی اخیر میهن داکس دارید آن را از طریق بخش تماس با ما با ما در میان بگذارید
با تشکر - مدیریت میهن داکس دانلود تحقیق


تاریخ:  30 اردیبهشت 1397
تعداد صفحه:   40
قالب بندی :
نویسنده:   pishahang
قیمت:  3000 تومان


 پيشكش به اهل قبله، كه با همه مذاهب گونهگونهشان به خاندان رسول خدا مهر ميورزند. بيترديد وقتي ناصرخسرو لب به انتقاد ميگشايد مخاطبانش برادران اهل سنت نيستند; زيرا آنها صحابه را ميستايند و اهل بيت را، دستكم به عنوان صحابه، دوست دارند. مراد و مخاطب اصلي ناصر در شعرهاي انتقادياش دشمنان اهل بيتاند; دشمناني كه گاه در صفوف برادران اهل سنت پنهان ميشدند و خاندان پيامبر و پيروانشان دشنام ميدادندو ميآزردند. در عرف دين باواران اين گروه اندك را ناصبي ميخوانند. شعرهاي انتقادي ناصر پيام روشن حجت جزيره خراسان به اين گروه است. آمده پيغام حجت گوش دار اي ناصبيپاسخش دهگر تواني سر مخار اي ناصبيهرچه گويي نغزحجتگويليكنقول نغزكيپديد آيد زمغز پرخمار اي ناصبيعلم ناموزي و لشگر سازيازغوغا هميچون چنيني بيفسار و بادسار اي ناصبيشادچون گشتي براندندم بهقهرازبهر ديناز ضياع خويش وازدار و عقار اي ناصبيتاقرار من زبهردينبه يمگاناست نيستجزبهيمگان اهلحكمت راقرار اي ناصبيچون زمشكلهات پرسم عورتت پيداشودبياِزاري، بياِزاري، بيازار اي ناصبيطبعخرداري تو حكمت راكسيبر طبعتوبست نتواند بهسيصد رش نوار اي ناصبيتا قيامت برمكافات فعال زشت تواين قصيده مر تورا ازمن نثار اي ناصبي                                                                         


فهرست مندرجات:
 زندگینامه    
۲ شخصیت ناصرخسرو
۳ آثار ناصرخسرو
۴ نمونه اشعار
۵ خلاصه ي سفرنامه
۶ سبك شناسي
۷ منابع

فعالیت ها

پاره ای از گزارشات در مورد فعالیت های میهن داکس

65

گوگل امروز

219

آنلاین ها

2380

بازدید

452

کاربران

669

خریدها

43057

مقالات

اطلاعات تماس

ایران - بوشهر
میدان رفاه - خیابان دوم
کافی نت طورسینا
تلفن: 33447933-077
میهن داکس را محبوب کنید: