میهن داکس با طعم جدید

به پاس قدردانی از تمامی بازدیدکنندگان و همراهان همیشگی میهن داکس که باعث پیشرفت روز افزون ما و همچنین امیدی برای ادامه بودند بر آن شدیم که این بار محیط میهن داکس را دلنشین تر از گذشته برای کاربران آماده سازیم که امیدواریم مورد توجه شما قرار گیرد لذا چنانچه مورد یا نکته نظری در ضمینه بروزرسانی اخیر میهن داکس دارید آن را از طریق بخش تماس با ما با ما در میان بگذارید
با تشکر - مدیریت میهن داکس دانلود تحقیق


دسته بندی:  علوم پایه / هنر
تاریخ:  27 فروردین 1397
تعداد صفحه:   129
قالب بندی : docx
نویسنده:   pishahang
قیمت:  5000 تومان


 انسان موجودي است اجتماعي، چنانكه از بدو خلقت همواره درصدد آن بوده تا با همنوعان خود ارتباط برقرار كند اما از آن جهت كه قادر به سخن گفتن نبود بنابراين بوسيله حركات دست و علائمي كه از اين طريق نمايش مي‌داد با افراد و اشخاص اطراف خود ارتباط برقرار مي‌كرد. سپس زماني رسيد كه شروع به انتقال اين حالات و علائم بر روي ديوارة غارها نمود. بدين‌گونه كه تصاويري از آنچه كه مورد نظر وي بودند را ترسيم مي‌نمود تا بتواند مفهوم خود را برساند اما در پاره‌اي از موارد اين تصاوير نمي‌توانستند كمك وي باشد. چنانكه براي بيان احساسات و برخي از مسائل ديگر مجاب به اختراع خط و زبان گرديد اما آثاري كه مربوط به هزاران سال قبل مي‌باشند و بر ديوارة غارها همچنان منقوش هستند يكي مي‌باشند بين بشر ابتدايي وانسان امروزي بدين‌گونه كه از طريق علائم ما مي‌توانيم به بسياري از امور آنروز پي ببريم. از اين نكته مشاهده مي‌شود كه گرچه خط و زبان اختراع شده‌اند اما محدوديتهايي كه اين دو دارا مي‌باشند را در تصاوير مشاهده نمي‌كنيم همچنانكه امروز ما مي‌توانيم به نوشتارهاي تصويري انسانهاي اوليه آگاهي يابيم 

فهرست
عنوان                                صفحه
پيشگفتار
چكيده
مقدمه
فصل اول: مفهوم كلي رنگ
رنگ.................................... <!-- [if supportFields]> PAGEREF _Toc60584931 \h 2
<!-- [if gte mso 9]> 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360030003500380034003900330031000000
اثر رنگ................................ <!-- [if supportFields]> PAGEREF _Toc60584932 \h 7
<!-- [if gte mso 9]> 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360030003500380034003900330032000000
رنگ در روانشناسي...................... <!-- [if supportFields]> PAGEREF _Toc60584933 \h 13
<!-- [if gte mso 9]> 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360030003500380034003900330033000000
منشاء اهميت رنگ....................... <!-- [if supportFields]> PAGEREF _Toc60584934 \h 15
<!-- [if gte mso 9]> 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360030003500380034003900330034000000
فيزيولوژي رنگ......................... <!-- [if supportFields]> PAGEREF _Toc60584935 \h 15
<!-- [if gte mso 9]> 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360030003500380034003900330035000000
معناي هشت رنگ......................... <!-- [if supportFields]> PAGEREF _Toc60584936 \h 16
<!-- [if gte mso 9]> 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360030003500380034003900330036000000
1- رنگ خاكستري....................... <!-- [if supportFields]> PAGEREF _Toc60584937 \h 18
<!-- [if gte mso 9]> 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360030003500380034003900330037000000
2- رنگ آبي........................... <!-- [if supportFields]> PAGEREF _Toc60584938 \h 18
<!-- [if gte mso 9]> 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360030003500380034003900330038000000
3- رنگ سبز........................... <!-- [if supportFields]> PAGEREF _Toc60584939 \h 20
<!-- [if gte mso 9]> 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360030003500380034003900330039000000
4- رنگ قرمز.......................... <!-- [if supportFields]> PAGEREF _Toc60584940 \h 21
<!-- [if gte mso 9]> 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360030003500380034003900340030000000
5- رنگ زرد........................... <!-- [if supportFields]> PAGEREF _Toc60584941 \h 22
<!-- [if gte mso 9]> 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360030003500380034003900340031000000
6- رنگ بنفش.......................... <!-- [if supportFields]> PAGEREF _Toc60584942 \h 24
<!-- [if gte mso 9]> 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360030003500380034003900340032000000
7- رنگ قهوه‌اي........................ <!-- [if supportFields]> PAGEREF _Toc60584943 \h 25
<!-- [if gte mso 9]> 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360030003500380034003900340033000000
8- رنگ سياه........................... <!-- [if supportFields]> PAGEREF _Toc60584944 \h 26
<!-- [if gte mso 9]> 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360030003500380034003900340034000000
نقش رنگ در فرهنگ و ملل................ <!-- [if supportFields]> PAGEREF _Toc60584945 \h 26
<!-- [if gte mso 9]> 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360030003500380034003900340035000000
رنگ در تبليغات........................ <!-- [if supportFields]> PAGEREF _Toc60584946 \h 30
<!-- [if gte mso 9]> 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360030003500380034003900340036000000
1- جلب توجه.......................... <!-- [if supportFields]> PAGEREF _Toc60584947 \h 31
<!-- [if gte mso 9]> 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360030003500380034003900340037000000
2- حفظ توجه.......................... <!-- [if supportFields]> PAGEREF _Toc60584948 \h 33
<!-- [if gte mso 9]> 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360030003500380034003900340038000000
3- تبادل اطلاعات...................... <!-- [if supportFields]> PAGEREF _Toc60584949 \h 34
<!-- [if gte mso 9]> 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360030003500380034003900340039000000
رنگ در هنر............................ <!-- [if supportFields]> PAGEREF _Toc60584950 \h 35
<!-- [if gte mso 9]> 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360030003500380034003900350030000000
رنگ در ادبيات......................... <!-- [if supportFields]> PAGEREF _Toc60584951 \h 36
<!-- [if gte mso 9]> 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360030003500380034003900350031000000
رنگ در سينما.......................... <!-- [if supportFields]> PAGEREF _Toc60584952 \h 38
<!-- [if gte mso 9]> 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360030003500380034003900350032000000
رنگ در هنرهاي تجسمي................... <!-- [if supportFields]> PAGEREF _Toc60584953 \h 38
<!-- [if gte mso 9]> 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360030003500380034003900350033000000
قرمز................................. <!-- [if supportFields]> PAGEREF _Toc60584954 \h 39
<!-- [if gte mso 9]> 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360030003500380034003900350034000000
زرد.................................. <!-- [if supportFields]> PAGEREF _Toc60584955 \h 40
<!-- [if gte mso 9]> 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360030003500380034003900350035000000
سبز.................................. <!-- [if supportFields]> PAGEREF _Toc60584956 \h 40
<!-- [if gte mso 9]> 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360030003500380034003900350036000000
آبي.................................. <!-- [if supportFields]> PAGEREF _Toc60584957 \h 40
<!-- [if gte mso 9]> 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360030003500380034003900350037000000
سفيد................................. <!-- [if supportFields]> PAGEREF _Toc60584958 \h 40
<!-- [if gte mso 9]> 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360030003500380034003900350038000000
سياه................................. <!-- [if supportFields]> PAGEREF _Toc60584959 \h 40
<!-- [if gte mso 9]> 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360030003500380034003900350039000000
مربع................................. <!-- [if supportFields]> PAGEREF _Toc60584960 \h 41
<!-- [if gte mso 9]> 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360030003500380034003900360030000000
مثلث................................. <!-- [if supportFields]> PAGEREF _Toc60584961 \h 41
<!-- [if gte mso 9]> 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360030003500380034003900360031000000
دايره................................ <!-- [if supportFields]> PAGEREF _Toc60584962 \h 42
<!-- [if gte mso 9]> 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360030003500380034003900360032000000
فصل دوّم: رنگ در هنرهاي تجسميرنگ در نقاشي.......................... <!-- [if supportFields]> PAGEREF _Toc60584965 \h 44
<!-- [if gte mso 9]> 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360030003500380034003900360035000000
رنگ در گرافيك......................... <!-- [if supportFields]> PAGEREF _Toc60584966 \h 47
<!-- [if gte mso 9]> 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360030003500380034003900360036000000
رنگ در كامپيوتر....................... <!-- [if supportFields]> PAGEREF _Toc60584967 \h 48
<!-- [if gte mso 9]> 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360030003500380034003900360037000000
رنگ در عكاسي.......................... <!-- [if supportFields]> PAGEREF _Toc60584968 \h 52
<!-- [if gte mso 9]> 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360030003500380034003900360038000000
رنگ در معماري......................... <!-- [if supportFields]> PAGEREF _Toc60584969 \h 53
<!-- [if gte mso 9]> 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360030003500380034003900360039000000
نقش رنگ در فضاي شهر................... <!-- [if supportFields]> PAGEREF _Toc60584970 \h 55
<!-- [if gte mso 9]> 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360030003500380034003900370030000000
فصل سوم: رنگ با گرايش كاربردي در هنر گرافيك
رنگ در طراحي پوستر.................... <!-- [if supportFields]> PAGEREF _Toc60584973 \h 60
<!-- [if gte mso 9]> 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360030003500380034003900370033000000
رنگ در طراحي جلد...................... <!-- [if supportFields]> PAGEREF _Toc60584974 \h 61
<!-- [if gte mso 9]> 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360030003500380034003900370034000000
رنگ در تصويرسازي...................... <!-- [if supportFields]> PAGEREF _Toc60584975 \h 62
<!-- [if gte mso 9]> 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360030003500380034003900370035000000
رنگ در بسته‌بندي....................... <!-- [if supportFields]> PAGEREF _Toc60584976 \h 64
<!-- [if gte mso 9]> 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360030003500380034003900370036000000
رنگ در صفحه آرائي..................... <!-- [if supportFields]> PAGEREF _Toc60584977 \h 67
<!-- [if gte mso 9]> 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360030003500380034003900370037000000
ايجاد حركت............................ <!-- [if supportFields]> PAGEREF _Toc60584978 \h 68
<!-- [if gte mso 9]> 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360030003500380034003900370038000000
رنگ تيترها............................ <!-- [if supportFields]> PAGEREF _Toc60584979 \h 68
<!-- [if gte mso 9]> 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360030003500380034003900370039000000
رنگ گذاري متن......................... <!-- [if supportFields]> PAGEREF _Toc60584980 \h 68
<!-- [if gte mso 9]> 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360030003500380034003900380030000000
رنگ‌گذاري متن.......................... <!-- [if supportFields]> PAGEREF _Toc60584981 \h 69
<!-- [if gte mso 9]> 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360030003500380034003900380031000000
رنگ در تصاوير......................... <!-- [if supportFields]> PAGEREF _Toc60584982 \h 70
<!-- [if gte mso 9]> 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360030003500380034003900380032000000
رنگ در روزنامه........................ <!-- [if supportFields]> PAGEREF _Toc60584983 \h 71
<!-- [if gte mso 9]> 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360030003500380034003900380033000000
رنگ در نشانه.......................... <!-- [if supportFields]> PAGEREF _Toc60584984 \h 72
<!-- [if gte mso 9]> 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360030003500380034003900380034000000
فصل چهارم : رنگ در نشانه (پيكتوگرام)
تاريخچة نشانه (نشانه تصويري «پيكتوگرام») <!-- [if supportFields]> PAGEREF _Toc60584987 \h 76
<!-- [if gte mso 9]> 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360030003500380034003900380037000000
پيكتوگرام چيست؟....................... <!-- [if supportFields]> PAGEREF _Toc60584988 \h 82
<!-- [if gte mso 9]> 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360030003500380034003900380038000000
انوع پيكتوگرام........................ <!-- [if supportFields]> PAGEREF _Toc60584989 \h 85
<!-- [if gte mso 9]> 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360030003500380034003900380039000000
رنگ در پيكتوگرام...................... <!-- [if supportFields]> PAGEREF _Toc60584990 \h 91
<!-- [if gte mso 9]> 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360030003500380034003900390030000000
ضرورت رنگ در پيكتوگرام................ <!-- [if supportFields]> PAGEREF _Toc60584991 \h 95
<!-- [if gte mso 9]> 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360030003500380034003900390031000000
ارتباط رنگ با محيط.................... <!-- [if supportFields]> PAGEREF _Toc60584992 \h 96
<!-- [if gte mso 9]> 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360030003500380034003900390032000000
نوع رنگ گذاري........................ <!-- [if supportFields]> PAGEREF _Toc60584993 \h 100
<!-- [if gte mso 9]> 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360030003500380034003900390033000000
بحث تأثير‌گذاري هر رنگ................ <!-- [if supportFields]> PAGEREF _Toc60584994 \h 101
<!-- [if gte mso 9]> 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360030003500380034003900390034000000
نتيجه‌گيري:........................... <!-- [if supportFields]> PAGEREF _Toc60584995 \h 107
<!-- [if gte mso 9]> 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360030003500380034003900390035000000
فهرست منابع.......................... <!-- [if supportFields]> PAGEREF _Toc60584996 \h 111
<!-- [if gte mso 9]> 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360030003500380034003900390036000000
فهرست منابع تصويري................... <!-- [if supportFields]> PAGEREF _Toc60584997 \h 114 <!-- [if gte mso 9]> 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360030003500380034003900390037000000

 

<!-- [if gte vml 1]> <!-- [if !vml] --> <!-- [endif] --> <!-- [if supportFields]>

فعالیت ها

پاره ای از گزارشات در مورد فعالیت های میهن داکس

131

گوگل امروز

613

آنلاین ها

32829

بازدید

452

کاربران

669

خریدها

43057

مقالات

اطلاعات تماس

ایران - بوشهر
میدان رفاه - خیابان دوم
کافی نت طورسینا
تلفن: 33447933-077
میهن داکس را محبوب کنید: