میهن داکس با طعم جدید

به پاس قدردانی از تمامی بازدیدکنندگان و همراهان همیشگی میهن داکس که باعث پیشرفت روز افزون ما و همچنین امیدی برای ادامه بودند بر آن شدیم که این بار محیط میهن داکس را دلنشین تر از گذشته برای کاربران آماده سازیم که امیدواریم مورد توجه شما قرار گیرد لذا چنانچه مورد یا نکته نظری در ضمینه بروزرسانی اخیر میهن داکس دارید آن را از طریق بخش تماس با ما با ما در میان بگذارید
با تشکر - مدیریت میهن داکس دانلود تحقیق


دسته بندی:  فنی و مهندسی
تاریخ:  27 فروردین 1397
تعداد صفحه:   160
قالب بندی : docx
نویسنده:   pishahang
قیمت:  5000 تومان


 بر اساس اين نظريه ناحيه اي كه مي خواهد تحت پوشش شبكة موبايل قرار گيرد به نواحي جغرافيايي كوچكتر با شعاع 2 تا 50 كيلومتر تقسيم مي شود در هر سلول سيستم ها فرستنده گيرنده پوشش راديويي سلول را به عهده دارند . و كانالهاي راديويي با دامنة مختلف فركانس در آن به مشتركش سرويس مي دهند . فرستنده هايي كه در سلولهاي مجاور هم هستند از كانالهاي فركانس جداگانه استفاده مي كنند تا از تداخل فركانس جلوگيري شود اگر انرژي آنتن فرستنده و ارتفاع آن مناسب باشد مي توان از كانالهاي فركانس در فاصله متناسب و دورتر بيشتر به سلول مورد نظر دوباره استفاده كرد تا در اثر فاصله و افت سيگنال شكل داخل پيش نيايد .

فهرست
فصل اول :
نظرية سلولي
تعريف انواع سلول :
ماكروسلها :
ميكروسل ها :
ميكروسل بيروني :
نمونه هايي از سلول چتري
ميكروسل دروني :
سلول چتري :
ناحيه ي تحت سرويس شبكه ي موبايل عمومي :
روشهاي دست يابي چند گانه به سيگنال :
ناحيه ي تحت سرويس Gsm :
FDMA :
TDMA :
CDMA :
فصل دوم :
سيستمGSM
 
مقدمه :
تجزيه و تحليل معماري GSM :‌‌
ج ـ ترمينال قابل نصب روي خودرو :
SIM :
الف : ترمينال دستي :
ب ـ ترمينال قابل حمل :
Pluging :
PUK :
PIN :
سيستم ايستگاه پايه : base station
الف : BTS :
انجام امور مشتركين :
ساختار يك BTS :
مديريت ايستگاههاي گيرنده ـ فرستنده :
مديريت شبكه انتقال :
مركز سويچينگ سرويسهاي موبايل : ( MSC)  :
وظايف آن شامل :
مديريت شبكه راديويي :
Gateway :
ثبت كننده موقعيت اصلي ( HLR ) :
ثبت كننده موقعيت محلي ( VLR ) :
TMSI :
مركز عملياتي و نگهداري ( OMC ) :
مركز صدور مجوز ( تشخيص هويت ) (AUC ) :
رجيستر شناسه تجهيزات ( EIR ) :
امكانات نرم افزاري OSS :
الف : مديريت ساختاري :
 
ب ـ مديريت خطا :
ج ـ مديريت اجرايي :
باندهاي فركانسي در GSM :
كانال راديويي :
Duplex Distance :
جداسازي كانال :
مدولاسيون انتقال :
مراحل برقراري ارتباط در GSM :
ارتباطMS
طريقه تماس با يك MS :
Handover :‌
فصل سوم
روند كار طراحي سل :
محاسبه ظرفيت ترافيكي در هر سل :
جدول ارلانگ
واگذاري فركانس و كانالهاي منطقي :
Frequendy And Lgical Channel Allocation
نسبت كاربر به تداخل هم كانال و كانال
مجاور : C/I , C/A
نسبت كاريز به تداخل هم كانال : Carrier To
Interference Ratio C/I
نسبت كارير به تداخل كانال مجاور
الگوي استفاده مجدد از فركانس : Freqrency
Re – use Pattern
نسبت كارير به تداخل كانال مجاور : Carrier
To Adgacent Ratio
فصل چهارم :
ارتباط بي سيم
انتقال سيگنالهاي آنالوگ و ديجيتال :
 
 

فعالیت ها

پاره ای از گزارشات در مورد فعالیت های میهن داکس

130

گوگل امروز

641

آنلاین ها

32793

بازدید

452

کاربران

669

خریدها

43057

مقالات

اطلاعات تماس

ایران - بوشهر
میدان رفاه - خیابان دوم
کافی نت طورسینا
تلفن: 33447933-077
میهن داکس را محبوب کنید: