میهن داکس با طعم جدید

به پاس قدردانی از تمامی بازدیدکنندگان و همراهان همیشگی میهن داکس که باعث پیشرفت روز افزون ما و همچنین امیدی برای ادامه بودند بر آن شدیم که این بار محیط میهن داکس را دلنشین تر از گذشته برای کاربران آماده سازیم که امیدواریم مورد توجه شما قرار گیرد لذا چنانچه مورد یا نکته نظری در ضمینه بروزرسانی اخیر میهن داکس دارید آن را از طریق بخش تماس با ما با ما در میان بگذارید
با تشکر - مدیریت میهن داکس دانلود تحقیق


تاریخ:  19 فروردین 1397
تعداد صفحه:   80
قالب بندی : docx
نویسنده:   pishahang
قیمت:  5000 تومان


 توليد اسيدهاي آلي به دليل كاربرد وسيع آنها در صنايع مختلف از ديرباز مورد مطالعه و بررسي بوده است. از جمله اسيدهاي آلي مورد استفاده، اسيد سيتريك است كه داراي مصارف متعددي در صنايع غذايي، دارويي، بهداشتي و ساير صنايع مي‌باشد كه به دليل غيرسمي بودن، اسيديتة مناسب، قابليت بافري و . . . هر سال به مقدار %2-3 بر ميزان مصرف آن افزوده مي‌گردد. از اولين كشورهايي كه در اين زمينه تلاش كردند، ايتاليا، آمريكا، انگلستان و چند كشور اروپايي بودند كه در قرون 18 و 19 به روش شيميايي اقدام به اين عمل نمودند و تقريباً از اوايل قرن 20 روشهاي بيوتكنولوژي در سراسر دنيا رايج شدند كه هنوز هم كاربرد دارند. ابتدا روش بستر جامد براي توليد آن استفاده مي‌شد ولي به تدريج روش غوطه وري جايگزين روشهاي قبلي شد زيرا در روش غوطه‌وري كنترل بهتر و آسانتر صورت گرفته و نيز شرايط كار بهتر و راندمان بيشتر مي‌باشد. مجدداً پس از طي چند دهه روش بستر جامد براي توليد اين اسيد به دليل امكان استفاده از ضايعات فراوان و ارزان كشاورزي به عنوان سوبسترا رواج يافت. به هر حال در سالهاي اخير تلاشهاي فراواني براي اصلاح گونه‌هاي ميكروبي مولد اسيد سيتريك مخصوصاً آسپرژيلوس نايجر صورت گرفته و از جهت افزايش راندمان توليد و استخراج اسيد نيز مورد توجه بوده است.

فهرست مندرجات
عنوان صفحه
ديباچه.................................. 1
فصل اول: شناخت كلي اسيد سيتريك ......... 2
مقدمه................................... 3
1-1) پيشينه............................. 4
1-2) سوبستراهاي استفاده شده باي توليد اسيد سيتريك 6
1-3) خواص فيزيكي اسيد سيتريك .......... 7
1-4) خواص شيميايي اسيد سيتريك .......... 11
1-5) منابع طبيعي اسيد سيتريك ........... 13
1-6) كاربرد اسيد سيتريك ................ 15
1-7) مشتقات اسيد سيتريك ................ 20
1-7-1) نمكها............................ 20
1-7-2) استرها........................... 21
فصل دوم: بيوشيمي تخمير و متابوليسم توليد اسيد سيتريك 23
2-1) بيوشيمي تخمير...................... 24
2-2) بيو شيمي تخمير..................... 24
2-2-1) تشكيل اسيد سيتريك از پيرووات..... 27
فصل سوم: روشهاي توليد اسيد سيتريك ...... 31
3-1) M.Oهاي مولد اسيد سيتريك........... 32
3-1-1) مخمرها........................... 33
3-1-2) آسپرژيلوس نايجر.................. 33
3-1-2-1) روش جداسازي سويه A.niger مولد اسيد سيتريك 34
3-1-2-2) شناسايي اختصاصي A.niger........... 35
3-2) روش كشت سطحي ...................... 37
3-3) روش كشت غوطه‌ور .................... 37
3-4) تخمير در بستر جامد................. 38
3-4-1) روش تخمير كوجي................... 38
3-5) تأثير شرايط محيطي بر توليد اسيد سيتريك 39
3-5-1) شرايط تغذيه‌اي A.niger .............. 39
3-5-2) تأثير فلزات trace در توليد اسيد سيتريك 40
3-5-3) تأثير نيتروژن و فسفر در توليد اسيد سيتريك 40
3-5-4) تأثير متانول در توليد اسيد سيتريك 41
فصل چهارم: تخمير در بستر جامد (SSF) ..... 42
4-1) تعريف كشت حالت جامد................ 43
4-2) تفاوتهاي اساسي بين كشت حالت جامد و كشت غوطه ور 44
4-3) مقايسة كشت حالت جامد با ساير فرآيندهاي تخميري 46
4-4) مزايايي سيستم كشت حالت جامد ....... 48
4-5) معايب سيستم كشت حالت جامد.......... 48
4-6) مراحل اصلي فرآيند كشت حالت جامد ... 49
4-7) پارامترهاي مؤثر بر فرايند SSF در توليد اسيد سيتريك 50
فصل پنجم: كاه گندم ..................... 52
5-1) تعريف كاه و ويژگيهاي ساختاري ...... 53
5-1-1) كربوهيدراتهاي ساختماني .......... 54
5-1-1-1) سلولز ......................... 54
5-1-1-2) همي سلولز...................... 55
5-1-1-2) ليگنين ........................ 55
5-2) تركيب شيميايي كاه گندم ............ 59
5-3) پيش تيمار (Pretreatment) كاه گندم ...... 59
5-3-1) روشهاي فيزيكي پيش تيمار كاه گندم 60
5-3-1-1) پيش تيمار كاه گندم با بخار .... 60
5-3-2) روشهاي شيميايي پيش تيمار كاه گندم 61
5-3-2-1) پيش تيمار كاه با اوره ......... 63
5-3-3) پيش تيمار بيولوژيكي كاه گندم .... 63
فصل ششم: جداسازي و خالص‌سازي اسيد سيتريك 64
6-1) استخراج اسيد سيتريك ............... 65
6-1-1) فروشويي (Leaching)................... 65
6-1-2) روش رسوبگيري .................... 66
6-1-3) روش استفاده از استخراج با حلال ... 68
6-1-4) روش استفاده از غشاء ............. 69
6-1-5) مقايسه بين روشهاي مختلف جداسازي اسيد 70
6-2) خالص سازي اسيد سيتريك ............. 71
فصل هفتم: بررسي جنبة اقتصادي ........... 73
7-1) كشورهاي عمدة‌ توليد كننده و مصرف كنندة محصول 74
7-2) اهميت اقتصادي طرح ................. 74
7-3) ميزان واردات اسيد سيتريك .......... 75
7-4) واحدهاي توليدي و واحدهاي در دست اجراي اسيد سيتريك 78
منابع مورد استفاده ..................... 81

 

فعالیت ها

پاره ای از گزارشات در مورد فعالیت های میهن داکس

85

گوگل امروز

95

آنلاین ها

2673

بازدید

452

کاربران

669

خریدها

43057

مقالات

اطلاعات تماس

ایران - بوشهر
میدان رفاه - خیابان دوم
کافی نت طورسینا
تلفن: 33447933-077
میهن داکس را محبوب کنید: