میهن داکس با طعم جدید

به پاس قدردانی از تمامی بازدیدکنندگان و همراهان همیشگی میهن داکس که باعث پیشرفت روز افزون ما و همچنین امیدی برای ادامه بودند بر آن شدیم که این بار محیط میهن داکس را دلنشین تر از گذشته برای کاربران آماده سازیم که امیدواریم مورد توجه شما قرار گیرد لذا چنانچه مورد یا نکته نظری در ضمینه بروزرسانی اخیر میهن داکس دارید آن را از طریق بخش تماس با ما با ما در میان بگذارید
با تشکر - مدیریت میهن داکس دانلود تحقیق


تاریخ:  14 فروردین 1397
تعداد صفحه:   38
قالب بندی :
نویسنده:   pishahang
قیمت:  3000 تومان


علل و روند تحولات برنامه ريزي شهري برنامه ريزي شهري، به مفهوم امروزي خود در اوايل قرن بيستم در اروپا و آمريكا بنياد گذاشته شد، ولي از آن زمان تاكنون تغييرات وسيع و عميقي را به خود ديده است. برنامه ريزي شهري، با توجه به ماهيت شهري بودن تمدن معاصر، همواره تحت تأثير عوامل سياسي، اجماعتي و فكري بود و از اين رو بررسي نظريه ها و روش هاي مربوط به آن، جدا از اين زمينه ها، به درستي قابل شناخت و تبيين نيست. به طور كلي عوامل مؤثر در نحوه عمل و تحول برنامه ريزي شهري را در طول قرن بيستم به سه گروه به شرح زير تقسيم بندي كرد: الف- عوامل سياسي – اقتصادي <!-- [if !supportLists] -->       — <!-- [endif] --> جنگ هاي جهاني و افزايش نقش مداخله دولت در اداره جامعه <!-- [if !supportLists] -->       — <!-- [endif] --> شكل گيري نظام دو قطبي در جهان و تقويت تمركز گرايي <!-- [if !supportLists] -->       — <!-- [endif] --> فروپاشي شوروي و كاهش برنامه ريزي متمركز <!-- [if !supportLists] -->       — <!-- [endif] --> پيدايش ليبراليسم اقتصاد بازار <!-- [if !supportLists] -->       — <!-- [endif] --> گسترش دموكراسي و مفهوم جامعه مدني ب- جريان هاي فكري و فلسفي <!-- [if !supportLists] -->       — <!-- [endif] --> خودگرايي تحليلي و نقد اثبات گرايي عملي <!-- [if !supportLists] -->       — <!-- [endif] --> پديدارشناسي و نقد شناخت عملي <!-- [if !supportLists] -->       — <!-- [endif] --> نظريه عمومي سيستم ها و گسترش كل نگري <!-- [if !supportLists] -->       — <!-- [endif] --> نظريه هاي اجتماعي توسعه (كيفيت زندگي) <!-- [if !supportLists] -->       — <!-- [endif] --> جنبش محيط زيست و توسعه پايدار <!-- [if !supportLists] -->       — <!-- [endif] --> جنبش پسامدرنيسم و نفي اقتدارگرايي پ- نظريه ها و تجارب برنامه ريزي شهري <!-- [if !supportLists] -->   — <!-- [endif] --> تبديل برنامه ريزي شهري به روندهاي قانوني و رسمي در اوايل قرن بيستم  

علل و روند تحولات برنامه ريزي شهري

ويژگي هاي برنامه ريزي جامع

رويكرد سيستمي در برنامه ريزي شهري (ساختاري- راهبردي)

- مفهوم تصميم سازي در فرآيند برنامه ريزي

جايگاه تصميم سازي و تصميم گيري در برنامه ريزي راهبردي

مفاهيم كليدي در فرآيند تصميم سازي

بررسي نحوه رويكرد به برنامه ريزي كاربري زمين

برنامه ريزي كاربري زمين در الگوي برنامه ريزي راهبردي- ساختاري

محصول نهايي طرح در طرح هاي جامع- طرح كالبدي و نقشه كاربري زمين

نحوه رويكرد به برنامه ريزي كاربري زمين

روش هاي توزيع و تقسيم كاربري ها

نحوه رويكرد طرح هاي ساختاري- راهبردي به اهداف اقتصادي- اجتماعي

رفاه اجتماعي

كيفيت زندگي

تقويت زيرساخت هاي توسعه اقتصادي- اجتماعي

عدالت اجتماعي

تقويت هويت فضايي و هويت اجتماعي شهر

حفاظت و بهره بردار از منابع و ارزش هاي طبيعي و فرهنگي

نحوه رويكرد به برنامه ريزي محلي و مشاركت عمومي

جايگاه جامعه محلي

دستاوردهاي برنامه ريزي ساختاري- راهبردي

نقش مشاركت

 

فعالیت ها

پاره ای از گزارشات در مورد فعالیت های میهن داکس

76

گوگل امروز

89

آنلاین ها

2536

بازدید

452

کاربران

669

خریدها

43057

مقالات

اطلاعات تماس

ایران - بوشهر
میدان رفاه - خیابان دوم
کافی نت طورسینا
تلفن: 33447933-077
میهن داکس را محبوب کنید: