میهن داکس با طعم جدید

به پاس قدردانی از تمامی بازدیدکنندگان و همراهان همیشگی میهن داکس که باعث پیشرفت روز افزون ما و همچنین امیدی برای ادامه بودند بر آن شدیم که این بار محیط میهن داکس را دلنشین تر از گذشته برای کاربران آماده سازیم که امیدواریم مورد توجه شما قرار گیرد لذا چنانچه مورد یا نکته نظری در ضمینه بروزرسانی اخیر میهن داکس دارید آن را از طریق بخش تماس با ما با ما در میان بگذارید
با تشکر - مدیریت میهن داکس دانلود تحقیق


تاریخ:  12 فروردین 1397
تعداد صفحه:   65
قالب بندی :
نویسنده:   pishahang
قیمت:  5000 تومان


  ز آنجا كه بيشتر عمر ما در محيط كار سپري مي شود و بسياري از روابط و مناسبات ما در طول ساعات كار شكل مي گيرد، مي توان از كار به عنوان بخش بسيار مهمي از زندگي ياد كرد. با توجه به اهميت ابعاد مختلف كار در زندگي انسانها ، مي توان گفت كه رضايت شغلي و تمايل به انجام كار نيز تأثير بسزايي در نحوه خشنودي انسانها از وضعيت زندگيشان دارد. از سوي ديگر، سلامت رواني انسانها نيز دز گرو همين رضايت شغلي است،چنانكه مي توان گفت انسانهايي كه دستخوش نارضايتي شغلي هستند، دچار استرسهاي شديدي در زندگي خانوادگي و اجتماعي مي شوند. بررسيهاي انجام گرفته، نشان مي دهد كه تقريباً در تمامي مشاغل استرس وجود دارد، اما ميزان و تأثير آن به لحاظ  نوع و ماهيت استرس و خصوصيات شخصي افراد، در مشاغل گوناگون، متفاوت است ( پاركز<!-- [if !supportFootnotes] -->[1]<!-- [endif] -->، 1992، ص 57 ) <!-- [if !supportFootnotes] -->
<!-- [endif] --> <!-- [if !supportFootnotes] -->[1]<!-- [endif] --> -parkes  

 

 -1- مقدمه

2-1- بيان مسئاله :

3-1 - هدف تحقيق:

4-1- ضرورت و اهميت تحقيق:

5-1- سؤالات تحقيق:

7-1- متغيرهاي تحقيق:

9-1- قلمرو تحقيق:

8-1- واژگان تخصصي تحقيق:

فصل دوم

1-2- پيشينه پژوهش:

1-1-2- تاريخچه:

تهران

2-1-2- آشنايي با اداره كل مالياتهاي غرب

2-3-1-2-تحقيقات انجام شده در جهان:

2-2- مباني نظري تحقيق:

2-1-2-2-ماهيت استرس:

3-1-2-2-انواع استرس:

6-1-2-2- علايم و نشانه هاي استرس:

3- بيماري هاي جسمي.

 3- ورزش و فعاليتهاي بدني

6- احساس صميميت و حمايت گروهي.

8-1-2-2- استرس شغلي:

- شغل فرد  2- نقش سازماني فرد  3- جريان پيشرفت حرفه اي 4- روابط حرفه اي  

1-2-2-2- تعريف رضايت شغلي:

3-2-2-2- ابعاد رضايت شغلي:

5-2-2-2-مدلهي رضايت شغلي:

شكل 1-2 : چهارچوب نظري تحقيق   منبع عليا ،1379،ص44،

فصل سوم

1-3- مقدمه:

2-3- منابع جمع آوري  داده ها :

1-2-3- منابع ثانويه:

3-3- روش تحقيق:

2-2-3- منابع اوليه:

2-3-3- روش نمونه گيري:

1-3-3- جامعه آماري:

3-3-3- حجم نمونه:

4-3-3- ابراز جمع اوري داده ها:

1-4-3-3- روايي<!-- [if !supportFootnotes] -->[1]<!-- [endif] -->پرسشنامه:

2-4-3-3- پايايي<!-- [if !supportFootnotes] -->[2]<!-- [endif] -->پرسشنامه:

3-4-3-3- مقاسهاي مورد استفاده:

<!-- [if !supportFootnotes] -->

<!-- [endif] -->

فعالیت ها

پاره ای از گزارشات در مورد فعالیت های میهن داکس

13

گوگل امروز

193

آنلاین ها

9799

بازدید

452

کاربران

669

خریدها

43057

مقالات

اطلاعات تماس

ایران - بوشهر
میدان رفاه - خیابان دوم
کافی نت طورسینا
تلفن: 33447933-077
میهن داکس را محبوب کنید: