میهن داکس با طعم جدید

به پاس قدردانی از تمامی بازدیدکنندگان و همراهان همیشگی میهن داکس که باعث پیشرفت روز افزون ما و همچنین امیدی برای ادامه بودند بر آن شدیم که این بار محیط میهن داکس را دلنشین تر از گذشته برای کاربران آماده سازیم که امیدواریم مورد توجه شما قرار گیرد لذا چنانچه مورد یا نکته نظری در ضمینه بروزرسانی اخیر میهن داکس دارید آن را از طریق بخش تماس با ما با ما در میان بگذارید
با تشکر - مدیریت میهن داکس دانلود تحقیق


دسته بندی:  رشته مدیریت / عمومی
تاریخ:  7 اردیبهشت 1396
تعداد صفحه:   22
قالب بندی : doc
نویسنده:   koreshzadeh
قیمت:  5000 تومان


امروزه يكي از مباحث جدي در مديريت، توجه به ميزان كارآمدي سازمانهاست. ارائه خدمات بهينه و تلاش در جلب رضايت مشتري كه در بحث [1]CRMمطرح است، از مباحث مورد توجه در سيستمهاي مديريتي جهان است. در ايران نيز در اين رابطه سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور طي دستورالعملي توجه سازمانهاي دولتي را به اين مهم جلب نموده است. [6] يكي از عوامل بسيار مهم در نارضايتي مشتريان، اتلاف وقت آنها در چرخه فعاليتهاي سازمانهاست. مسئله ميزان اتلاف وقت رابطه تنگاتنگ (غيرمستقيم) با ميزان كارآمدي يك سازمان دارد. ميزان كارامدي نيز خود به عواملي از قبيل سرعت، دقت و صحت جريان كار وابسته است. بديهي است كه براي بررسي اين عوامل، نياز به شناخت ابعاد گوناگون و كسب آگاهي از چگونگي و نحوه اجراي روشها و شيوه هاي انجام كار در سازمان است. گام نخست در انجام تجزيه و تحليل يك سيستم، مستند سازي روشهاي انجام كار است يعني شناخت روشها آنچنان كه اجرا مي شوند.  
فهرست

چكيده

 

مقدمه

تعيين اهداف و شناخت مسئله

تجزيه و تحليل

طرح مدل

طراحي الگوريتم

تعيين عوامل مؤثر بر اتلاف وقت

سازمان

گراف

زير گراف

طرح مدل

تعريف تابع زمان مربوط به هر فعاليت

ماتريس فعاليت و زمان

ماتريس چرخه كار بر حسب فعاليت

ماتريس واحد، فعاليت و زمان

كارآيي يا بازدهي شغلي

رسم گراف متناظر با چرخه فعاليتها

طراحي الگوريتم

الگوريتم بهينه سازي زمان چرخه كار

الگوريتم سنجش ميزان كار آيي واحدها

الگوريتم رسم گراف متناظر با چرخه فعاليتها

نتيجه گيري

فعالیت ها

پاره ای از گزارشات در مورد فعالیت های میهن داکس

28

گوگل امروز

120

آنلاین ها

10454

بازدید

452

کاربران

669

خریدها

43047

مقالات

اطلاعات تماس

ایران - بوشهر
میدان رفاه - خیابان دوم
کافی نت طورسینا
تلفن: 33447933-077
میهن داکس را محبوب کنید: