میهن داکس با طعم جدید

به پاس قدردانی از تمامی بازدیدکنندگان و همراهان همیشگی میهن داکس که باعث پیشرفت روز افزون ما و همچنین امیدی برای ادامه بودند بر آن شدیم که این بار محیط میهن داکس را دلنشین تر از گذشته برای کاربران آماده سازیم که امیدواریم مورد توجه شما قرار گیرد لذا چنانچه مورد یا نکته نظری در ضمینه بروزرسانی اخیر میهن داکس دارید آن را از طریق بخش تماس با ما با ما در میان بگذارید
با تشکر - مدیریت میهن داکس دانلود تحقیق


دسته بندی:  رشته مدیریت / عمومی
تاریخ:  31 فروردین 1396
تعداد صفحه:   23
قالب بندی : doc
نویسنده:   koreshzadeh
قیمت:  5000 تومان


انگیزش:فرایندی که شدت جهت گیری وتداوم وتلاش افراد به منظوررسیدن به یک هدف را محاسبه می کند وشدت:به میزان تلاش فرد مربوط است. جهت گیری: فقط تلاش مهم نیست بلکه کیفیت کارنیزمهم است ودرنتیجه تلاش ها باید درجهت اهداف سازمان هدایت وکنترل شده واستوارشوند. تداوم:مقیاسی است که فرد چه مدت تلاشش را می دهند. افراد با انگیزه آنقدر دریک وظیفه باقی می مانند تا به هدفشان برسند. اولین تئوریهای انگیزش: دهه 1950 دوره ی موثری درگسترش مفاهیم انگیزش بود. سه تئوری خاص دراین دوره فرموله وبیان شد. این سه تئوری، تئوری سلسله ی نیازها تئوری x وتئوریy وتئوری دو- عاملی است تئوری سلسله مراتب نیازها: که متعلق به ابو اهام مازلو است اوفرض کرده است که درهرانسانی سلسله مراتب از5 نیازوجود دارد  
فهرست

انگیزش

جهت گیری

اولین تئوریهای انگیزش

فیزیولوزیکی

امنیت

اجتماعی

احترام واعتبار

خودشکوفایی

تئوری دو عامل

تئوری معاصرانگیزش

تئوری وجود، وابستگی ، رشد

نیازموفقیت

تئوری نیازهای مک کللند

نیازارتباط

تئوری ارزیابی شناختی

تئوری تقویت

مدیریت برمبنای هدف چیست(MBO)

ارتباط تئوری هدف گذاری ومدیریت برمبنای هدف

تعریف و دسته بندی گروه ها

منزلت

عزت نفس

دست یابی به هدف

اولین مرحله(شکل گیری)

دومین مرحله(درگیری)

سومین مرحله(انسجام)

چهارمین مرحله(تکامل)

پنجمین مرحله(مرحله فروپاشی)

فرق گروه های کوچک وگروه های بزرگ

گروه ها درمقابل فرد

ارتباط

نقش ارتباطات

مدل فرایند ارتباطات

موانع یک ارتباط موثر

شبکه های رسمی وغیررسمی

ارتباط الکترونیکی

اصول ساختارسازمانی

1. تخصص کاری

2. دپارتمان بندی کارها

3. سلسله مراتب فرماندهی(مدیریت)

4. حیطه ی نظارت(کنترل)

5. تمرکزوعدم تمرکز

طرح های سازمانی متداول

فعالیت ها

پاره ای از گزارشات در مورد فعالیت های میهن داکس

28

گوگل امروز

122

آنلاین ها

10458

بازدید

452

کاربران

669

خریدها

43047

مقالات

اطلاعات تماس

ایران - بوشهر
میدان رفاه - خیابان دوم
کافی نت طورسینا
تلفن: 33447933-077
میهن داکس را محبوب کنید: