میهن داکس با طعم جدید

به پاس قدردانی از تمامی بازدیدکنندگان و همراهان همیشگی میهن داکس که باعث پیشرفت روز افزون ما و همچنین امیدی برای ادامه بودند بر آن شدیم که این بار محیط میهن داکس را دلنشین تر از گذشته برای کاربران آماده سازیم که امیدواریم مورد توجه شما قرار گیرد لذا چنانچه مورد یا نکته نظری در ضمینه بروزرسانی اخیر میهن داکس دارید آن را از طریق بخش تماس با ما با ما در میان بگذارید
با تشکر - مدیریت میهن داکس دانلود تحقیق


تاریخ:  30 اسفند 1395
تعداد صفحه:   106
قالب بندی : doc
نویسنده:   koreshzadeh
قیمت:  5000 تومان


طی سالیان اخیر، مدیریت و به تبع آن سنجش عملکرد زنجیره تأمین، توجه جمع کثیری از مدیران و محققین را در حوزه مدیریت تولید و عملیات به خود معطوف داشته است. (اصغری زاده و همکاران، 1389) به موازات طی روند تکاملی سازمان ها از رویکرد منفرد به رویکرد شبکه ای و زنجیره تأمین، نظام های سنجش عملکرد نیز دستخوش تحول گردیده و به سمت و سوی سنجش عملکرد شبکه ای و زنجیره تامین گام نهادند.(Morgan, 2007) این نگرش ریشه در تفکر سیستمی داشته که در آن بهینگی هر نظام تولیدی تنها در گرو کارکرد بهینه یک زیرنظام نبوده و تمامی زیرنظام ها می بایست در تحقق اهداف از پیش ترسیم شده مجدانه بکوشند. (اصغری زاده و همکاران، 1389) مدیریت زنجیره تامین، یکی از اجزاء استراتژی های رقابتی برای بهره وری و سوددهی سازمانی است. مدیران در بسیاری از صنایع، به ویژه آنهایی که در بخش تولید هستند، سعی در مدیریت بهتر زنجیره تامین و ارزیابی عملکرد آن می کنند.Gunasekaran et al., 2004) (A. نقش صنعت خودرو به عنوان موتور حرکتی صنایع با سطح تکنولوژی متوسط در جامعه انکارناپذیر است. (صالحی و همکاران، 1388) هر شرکت خودروساز، قطعات مورد نیاز خود را برای تولید و مونتاژ خودرو از سازندگان عمده این قطعات خریداری می کند.Spearman, 2004) (Hopp & لذا مهم است که عملکرد زنجیره تامین آن ارزیابی و پیگیری شود به علت اینکه چندین سازمان در این زنجیره درگیر هستند. (طالبزاده، 1387)  
فهرست

فصل اول: کلیات تحقیق...................................................................................................................1

1-1 مقدمه............................................................................................................................................ 2

1-2 تشریح موضوع و بیان مساله.............................................................................................3

1-3 ضرورت انجام تحقیق.....................................................................................................................5

1-4 چارچوب نظری تحقیق......................................................................................................................................5

1-4-1 مدل تحقیق.....................................................................................................................6

1-4-2 تعریف متغیرهای پیشنهادی و اصطلاحات تحقیق.............................................................................7

1-5اهداف تحقیق..................................................................................................................................9

1-6سوال های تحقیق...................................................................................................................................................9

1-7 روش تحقیق.....................................................................................................................................10

1-8جامعه......................................................................................................................................................................11

1-9 روش گردآوری اطلاعات................................................................................................................11

1-10روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.........................................................................................................................11

1-11 قلمرو تحقیق.........................................................................................................................................................12

1-12 محدودیت های تحقیق.......................................................................................................................................12

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق......................................................................................................................13

2-1 مقدمه.........................................................................................................................................................................14

 


2-2 مدیریت زنجیره تامین..........................................................................................................................................15

 

2-2-1 مفاهیم و تعاریف زنجیره تامین.....................................................................................................17

 

2-3 لزوم اندازه گیری عملکرد زنجیره تامین.........................................................................................................18

2-3-1 مشکل روشهای سنتی در اندازه گیری کارایی زنجیره تامین.............................................19

2 -4 تحلیل پوششی داده ها (DEA)..................................................................................................20

2-4-1 مدل های اصلی تحلیل پوششی .داده..............................................................................20

2-4-1-1 مدل CCR.........................................................................................................21

2-4-1-2 مدل BCC.........................................................................................................23

2-4-1-3 مدل جمعی.........................................................................................................24

2-5 مروری بر تحقیقات انجام شده در زنجیره تأمین با استفاده از DEA .........................................25

2-6نقص DEAسنتی در ارزیابی کارایی زنجیره تأمین...................................................................31

2-7 مدل DEA شبکه ای...................................................................................................................31

2-7-1 ساختارهای DEAشبکه ای............................................................................................32

2-7-1-1 ساختار سری........................................................................................................32

2-7-1-2 ساختار موازی......................................................................................................34

2-7-2 انواع مدل های DEA شبکه ای........................................................................................35

2-7-2-1 مدل ایستا.............................................................................................................35

 


2-7-2-2 مدل پویا.............................................................................................................36

2-7-2-3 مدل جریان مشترک یا پذیرش تکنولوژی..........................................................37

2-8 مروری بر مطالعات DEA در ساختارهای شبکه ای................................................................38

2-9 فرایندهای شبکه ای دو مرحله ای.............................................................................................41

2-9-1 انواع مدل های DEAبرای ارزیابی فرایندهای دو مرحله ای........................................42

2-9-1-1 رویکرد DEA استاندارد....................................................................................42

2-9-1-2 رویکرد تجزیه کارایی.........................................................................................42

2-9-1-3 رویکرد DEA شبکه ای....................................................................................43

2-9-1-4 رویکرد تئوری بازیها..........................................................................................43

 

2-9-1-4-1 مدل غیر همکاری DEA دو مرحله ای........................................ 43

2-9-1-4-2 مدل همکاری DEA دو مرحله ای...............................................44

2-10مدل تحقیق..............................................................................................................................44

فصل سوم: روش اجرای تحقیق.......................................................................................................46

3-1 مقدمه.......................................................................................................................................47

3-2 روش تحقیق...........................................................................................................................47

3-3 جامعه/ نمونه آماری..............................................................................................................48

3-3-1 صنعت خودروی ایران..................................................................... ..........................49

 

3-3-2 سایپا...........................................................................................................................49

3-4 ابزار گردآوری داده ها/ اطلاعات.........................................................................................50

3-5 روش تجزیه و تحلیل داده ها/ اطلاعات..............................................................................50

3-5-1مدل DEAمضربی ورودی محور با بازدهی ثابت...................................................50

5-3 -2 مدل های با ورودی ها و یا خروجی های نامطلوب.................................................52

5-3-2-1 خروجی های نامطلوب................................................................................52

3-5-3 مدل های DEA شبکه ای.......................................................................................53

3 -5-3-1 مدل DEA دو مرحله ای...........................................................................53

 

3 -5-4 روش رتبه بندی کارایی متقاطع................................................................................55

3-6 شاخص های ورودی و خروجی.............................................................................................56

3-7 داده های جمع آوری شده.......................................................................................................57

3-8 نمونه ای از برنامه نویسی Lingo.........................................................................................59

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها، نتیجه گیری و پیشنهادات.....................................................69

4-1 مقدمه......................................................................................................................................70

4-2 نتایج حاصل از حل مدل های DEA سنتی و دو مرحله ای..................................................70

 

4-3 واحدهای مجازی برای واحدهای ناکارا..................................................................................73

4-4 رتبه بندی واحدهای کارا.........................................................................................................76

 

4-5 تحلیل حساسیت شاخص های ورودی در مدل DEA شبکه ای.........................................78

4-6 پاسخ به پرسش های تحقیق..................................................................................................80

4-7 بحث و نتیجه گیری...............................................................................................................82

4-8 پیشنهادها بر مبنای نتایج........................................................................................................83

4-9 پیشنهاد برای تحقیقات آینده..................................................................................................83

منابع...............................................................................................................................................85

فعالیت ها

پاره ای از گزارشات در مورد فعالیت های میهن داکس

17

گوگل امروز

820

آنلاین ها

15249

بازدید

452

کاربران

669

خریدها

43057

مقالات

اطلاعات تماس

ایران - بوشهر
میدان رفاه - خیابان دوم
کافی نت طورسینا
تلفن: 33447933-077
میهن داکس را محبوب کنید: