امروز : سه شنبه, 28 دی 1395
دانلود تحقیق ، پروژه و مقالات دانشجویی
برای جستجو لطفا یکی از بخش های مورد نظر را انتخاب کنید
موضوعات

 • نویسنده : koreshzadeh
 • دسته بندی : علوم انسانی / ادبيات فارسي
 • تاریخ : 12 دی 1395
  142 صفحه
  قالب بندی : doc
  قیمت : 12000 تومان
  عنوان مقاله : پایان نامه هفت اقلیم عشق در اشعار عطار و مولانا

  ‎ قالب بندی : doc

  قیمت : 12000

  ای­دردرون جانم وجان از تو بی خبر ای­عقل­پیر و بخت جوان کرده راه تو از تو، خبر بنام و نشان است خلق را جویندگان گوهر دریای کُنه تو نقش­تودر­خیال­وخیال از تو بی نصیب شرح­و­بیان­توچه­کنم؟زانکه­تا­ابد «عطّار» اگر چه نعره ی عشق تو می زند       وز تو جهان پُراست و جهان از تو بی خبر پیر از تو بی نشان و جوان از تو بی خبر وانگه همه بنام و نشان از تو بی خبر در وادی یقین و گمان از تو بی خبر نام تو بر زبان و زبان از تو بی خبر شرح­از تو عاجز است و بیان از تو بی خبر هستند جمله نعره زنان از تو بی خبر ج   حضرت بایزید چنان فرماید: به صحرا شدم عشق باریده بود و زمین تر شده بود چنانکه پای مرد به گلزار فرو شود پای من به عشق فرو می شد منت خدای را عزوجل و سپاس و ستایش حضرتش را که بنیان عالم هستی بر اقتدار عشق و دلدادگانش را به جرعه نوشی از شراب صاف و بی غش معرفت هدایت کرد تا بر کنار از همّت دُخت رز از باده محبت سرمست شوند و پای در رکاب ارادت نهاده به عنایت توسن دلدادگی سوی او پر کشند و دست افشان و پای کوبان فریاد بر آرند: درد عشقم ده و عشقم ده و بسیارم ده ..........  

  فهرست مطالب

  فصل اول کلیات تحقیق.......................................................................................................................................1

  1-1مقدمه ............................................................................................................................................................2

  1-2 بیان مساله تحقیق......................................................................................................................................9

  1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق .........................................................................................................................9

  1-4 اهداف تحقیق............................................................................................................................................10

  1-5 سوالات تحقیق..........................................................................................................................................10

  1-6 فرضیات تحقیق.........................................................................................................................................10

  1-7 هفت وادی..................................................................................................................................................11

  1-8 ویژگی سخن عطار .................................................................................................................................17

  1-9 معرفی آثار عطار ......................................................................................................................................18

  1-10 گزیده ای از اشعار عطار نیشابوری ....................................................................................................19

  1-1-11 تذکره نویسان به گونه ای دیگر احوالات شیخ فریدالدین را بیان نموده اند .......................26

  فصل دوم ............................................................................................................................................................35

  2-1پیشینه تحقیق............................................................................................................................................36

  2-2 مروری بر پژوهش های پیشین ............................................................................................................36

  2-3 روش تحقیق..............................................................................................................................................36

  2-4ابزار گردآوری..............................................................................................................................................37

  فصل سوم( خلاصه ای از زندگینامه عطار)...................................................................................................38

  3-1 خلاصه ای از زندگینامه عطار نیشابوری ............................................................................................39

  3-2 شرح مختصری از احوال شیخ فریدالدین عطار نیشابوری ..............................................................42

  3-3 بررسی جایگاه عشق در اشعار عطار نیشابوری ..................................................................................47

  فصل چهارم یافته های تحقیق ......................................................................................................................57

  4-1بخش اول) انواع عشق ..............................................................................................................................58

  4-2 عشق انسانی و اقسام آن ........................................................................................................................58

  4-3 عشق غریزی که در حیوانات نیز هست ..............................................................................................58

  4-4 عشق عرفانی .............................................................................................................................................58

  4-5 هفت اقلیم عشق (مرگ عشق) .............................................................................................................67

  4-6 مراحل هفت گانه عرفان ایرانی..............................................................................................................73

  4-7 پله پله تا ملاقات خدا ...........................................................................................................................82

  4-8 چطور توانست تبتل تا فنا را پیدا نماید .............................................................................................82

  4-9 تبتل تا فنا از دیدگاه مولانا چیست .....................................................................................................82

  4-10 چطور به مرحله تبتل تا فنا رسید ...................................................................................................82

  بخش دوم) ویژگی عدد هفت در نزد بزرگان ایران زمین.........................................................96

  4-2-1جایگاه ویژه عدد مقدس هفت در نزد بزرگان ایران زمین .........................................................96

  4-3-1بخش سوم) وجه تسمیه عدد هفت ..............................................................................................107

  4-3-2وجه تسمیه عدد هفت از نظر قرآن کریم و اقوام دیگر ............................................................107

  4-3-3عدد هفت در امور دینی ..................................................................................................................107

  4-3-4(الف) سبع و سبعه در قرآن کریم ...............................................................................................108

  4-3-5 (ب) عدد هفت در روایات ..............................................................................................................109

  4-3-6دو نمونه از آیات قرآن در مورد عدد هفت ..................................................................................109

  4-3-7هفت سلام قرآنی ..............................................................................................................................114

  4-3-8هفت خاصیت خرما ..........................................................................................................................115

  4-3-9خواندن هفت مرتبه جهت حاجت دنیوی و اخروی ..................................................................115

  4-3-10طواف هفت گانه آدم و حوا به دور خانه خدا ...........................................................................115

  4-3-11فرهنگ معین (داستان حضرت یوسف در مورد خواب پادشاه وقت ....................................120

  فصل پنجم (زندگینامه حضرت مولانا جلال الدین رومی) ....................................................................122

  5-1 عشق از دیدگاه حضرت مولانا جلال الدین......................................................................................123

  فصل ششم نتیجه گیری ........................................................................................................................... 125

  6-1نتیجه گیری ............................................................................................................................................126

  6-2 منابع ........................................................................................................................................................127

   

   

   

   

   

  جدیدترین مطالب
  تبلیغات