امروز : دوشنبه, 27 دی 1395
دانلود تحقیق ، پروژه و مقالات دانشجویی
برای جستجو لطفا یکی از بخش های مورد نظر را انتخاب کنید
موضوعات

 • نویسنده : koreshzadeh
 • دسته بندی : علوم انسانی / رشته اقتصاد
 • تاریخ : 7 دی 1395
  134 صفحه
  قالب بندی : doc
  قیمت : 13500 تومان
  عنوان مقاله : پایان نامه مدیریت ریسک، ریسک اقتصادی پروژه های نوسازی شهری از منظر اسلامی

  ‎ قالب بندی : doc

  قیمت : 13500

  از جمله اهداف مهم نظام اقتصاد اسلامی، افزایش سطح رفاه و برقراری عدالت اجتماعی در جامعه می­باشد. یکی از راه­های برقراری عدالت اجتماعی، نوسازی بافت­های فرسوده شهری می­باشد. بافت­های فرسوده با وجود دارا بودن ظرفیت­های اقتصادی و اجتماعی زیاد و منابع غنی انسانی و محیطی، با مشکلات اجتماعی و اقتصادی زیادی دست و پنجه نرم می­کند مانند بالا رفتن سطح بیکاری، پایین بودن منزلت اجتماعی ساکنان، ناامنی، فقر، پایین بودن سطح بهداشت که ضرورت سرمایه­گذاری در نوسازی بافت­های فرسوده را بیشتر می­کند. از طرف دیگر در تمامی پروژه­ها یک­سری موانعی وجود دارد که در فرایند تحقق اهداف پروژه اختلال ایجاد می­کند. این موانع همان مشکلات و ریسک­هایی هستند که در طی مراحل طراحی، تدوین، و اجرا و بهره­برداری پروژه با آن مواجه می­شویم. لذا فرایند شناسایی و مدیریت­ریسک این دسته از پروژه­ها اهمیت والایی دارد. در این پژوش سعی شده است تجزیه و تحلیلی از راهکارهای موجود جهت مدیریت­ریسک این دسته از پروژه­ها ارائه شود و در صورت امکان راه­کارهای جدیدی معرفی شود. به همین منظور پنج فصل تدوین گردیده است. در دوفصل ابتدایی تلاش شده تا ضمن بیان کلیات تحقیق، پیشینه این پروژه­ها در دو حوزه داخلی و خارجی تبیین گردید. در پایان فصل دو نیز پیشینه پژوهش در دو سطح داخلی و خارجی مطرح گردید. لازم به ذکر است که در سطح داخلی مطالعات زیادی در این زمینه صورت نگرفته و فقط یک پژوهش توسط آقای آئینی انجام شده است که راهکارهای ارائه شده توسط ایشان در حد تئوری می­باشد و جنبه کاربردی ندارد. ریسک­های موجود در پروژه­های نوسازی شهری نیز در فصل سوم به تفضیل مورد بحث قرارگرفته است. در این فصل ابتدا در مورد شناسایی ریسک و روش­های شناسایی ریسک بحث شده و سپس مؤلفه­های ریسک و انواع ریسک­های موجود در این پروژه­ها بیان و در نهایت به­طور خاص ریسک­های اقتصادی این گروه از پروژه­ها مورد بررسی قرار گرفت.  

  فهرست مطالب

  فصل اول مقدمه و کلیات تحقیق

  1-1- مقدمه. 2

  1-2- بیان مسئله. 3

  1-3- تعریف کلمات کلیدی.. 3

  1-4- اهمیت و ضرورت موضوع. 4

  1-5- اهداف تحقیق.. 4

  1-6- سؤالات تحقیق.. 4

  1-7- فرضیه های تحقیق.. 4

  1-8- روش تحقیق.. 5

  1-9- جمع­بندی.. 5

  فصل دوم ادبیات موضوع

  2-1- مبانی نظری.. 7

  2-1-1- مقدمه. 7

  2-1-2- بافت­های فرسوده 8

  2-1-3- عوامل و زمین­ههای تأثیر گذار بر بافت­های فرسوده شهری.. 9

  2-1-4- مشکلات بافت­های فرسوده 10

  2-1-6- شیوه­های تجهیز منابع پروژه­های نوسازی شهری.. 10

  2-1-6-1- تجهیز منابع داخلی.. 10

  2-1-6-2- تجهیز منابع خارجی.. 14

  2-2- مبانی تجربی.. 14

  2-2-1- تجارب عملی احیای بافت­های فرسوده در ایران. 14

  2-2-1-1- مرکز تاریخی شهر یزد. 14

  2-2-1-2- محله سیروس ( چال میدان تهران) 15

  2-2-1-3- بلوک خیام تهران. 15

  2-2-1-4- محله عامری اهواز 16

  2-2-2- تجارب عملی احیای بافت­های فرسوده در جهان. 17

  2-2-2-1- پروژه لیورپول. 17

  2-2-2-2- تجارب فیلادلفیا و نیویورک در این زمینه. 17

  2-2-2-3- دمشق در کشور سوریه. 18

  2-2-2-4- استانبول در ترکیه. 18

  2-2-3- مبانی تجربی داخلی.. 18

  2-2-4- مبانی تجربی خارجی.. 20

  2-3- جمع­بندی.. 22

  فصل سوم ریسک­­های اقتصادی پروژه­های نوسازی شهری

  3-1- مقدمه. 24

  3-2- تعریف ریسک... 24

  3-2-1- عناصر اصلی ریسک... 25

  3-2-2- روش­های اندازه گیری ریسک... 26

  3-3- شناسایی ریسک... 28

  3-3-1- مبانی شناسایی ریسک... 29

  3-3-1-1- آیا همۀ ریسک­ها از ابتدا قابل شناسایی هستند؟. 29

  3-3-1-2- روش تعیین گروه­های ریسک... 30

  3-3-2- بررسی منشأ ریسک در پروژه­ها 31

  3-3-3- روش­های شناسایی ریسک... 35

  3-3-3-1- بررسی مستندات.. 35

  3-3-3-2- روش­های ایده­پردازی گروهی یا روش­های جمع­آوری اطلاعات.. 36

  3-3-3-3- چک لیست­ها 41

  3-3-3-4- فرم­های کنترلی.. 41

  3-3-3-5- آنالیز فرضیات.. 42

  3-3-3-6- روش­های نموداری.. 42

  3-3-3-7- ساختار شکست ریسک ( RBS ) 44

  3-3-3-8- گزارشات موردی.. 45

  3-3-4- خروجی فرآیند شناسایی ریسک... 45

  3-4- ریسک پروژه­های نوسازی شهری.. 46

  3-4-1- ریسک­های عمومی پروژه­های نوسازی شهری.. 46

  3-4-1-1- ریسک سیاسی.. 46

  3-4-1-2- ریسک تجاری.. 47

  3-4-1-3- ریسک عملیاتی.. 47

  3-4-1-4- ریسک بازار 47

  3-4-1-5- ریسک نقدینگی.. 48

  3-4-1-6- ریسک تورمی.. 48

  3-4-2- ریسک­های خاص پروژه­های نوسازی شهری.. 48

  3-5- جمع­بندی.. 63

  فصل چهارم روش های مدیریت ریسک پروژه های نوسازی شهری

  4-1- مقدمه. 65

  4-1-1- تاریخچه مدیریت­ریسک در پروژه­ها 65

  4-2- فرایندهای مدیریت­ریسک... 66

  4-2-1- برنامه­ریزی مدیریت­ریسک... 67

  4-2-1-1- تعریف اهداف پروژه 67

  4-2-1-2- تبیین اهداف مدیریت­ریسک... 67

  4-2-1-3- تبیین محدودۀ مدیریت­ریسک... 67

  4-2-1-4- رویکرد و روش شناسی مدیریت­ریسک... 68

  4-2-2- ارزیابی کیفی ریسک... 68

  4-2-2-1- اولویت­بندی ریسک­ها 69

  4-2-3- ارزیابی کمّی ریسک... 70

  4-2-4- برنامه­ریزی پاسخ­گویی به ریسک... 70

  4-2-4-1- استراتژی­های پاسخ­گویی به ریسک... 70

  4-2-5- پایش، کنترل و بازنگری ریسک... 71

  4-3- راهکار مدیریت­ریسک پروژه­های نوسازی شهری.. 72

  4-3-1- روش ماتریس ریسک... 72

  4-3-2- روش فرایند تحلیل شبکه ( ANP) 73

  4-3-3- راهکارهای مدیریت­ریسک، ریسک­های اقتصادی پروژه­های نوسازی شهری و تجزیه و تحلیل آنها 78

  4-4- راهکارهای جدید. 90

  4-5- جمع­بندی.. 103

  فصل پنجم یافته­های پژوهش

  5-1- جمع­بندی.. 105

  5-2- پیشنهاد بر اساس یافته­ها 106

  5-3- پیشنهاد برای آیندگان. 106

  منابع و ماخذ. 107

  جدیدترین مطالب
  تبلیغات