امروز : دوشنبه, 27 دی 1395
دانلود تحقیق ، پروژه و مقالات دانشجویی
برای جستجو لطفا یکی از بخش های مورد نظر را انتخاب کنید
موضوعات

 • نویسنده : koreshzadeh
 • دسته بندی : علوم انسانی / رشته اقتصاد
 • تاریخ : 6 دی 1395
  121 صفحه
  قالب بندی : doc
  قیمت : 12000 تومان
  عنوان مقاله : پایان نامه عوامل موثر بر شدت تجاری کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی OIC

  ‎ قالب بندی : doc

  قیمت : 12000

  يكي از چشمگيرترين تحولات در نظام تجارت جهاني پس از اواسط دهه 1990 به اين سو، افزايش «موافقت‌نامه‌هاي تجارت منطقه‌اي»[1]( RTAs) بوده است. شمار موافقت‌نامه‌هاي اطلاع داده شده به سازمان جهاني تجارت (WTO) كه تا سال 1990 حدود 50 مورد بوده، در سال 2008 از مرز 285 مورد فراتر رفت و برآورد نشان مي‌دهد كه تعداد آن تا سال 2014، به بيش از 350 مورد خواهد رسيد.[2] RTA يك استثناء مهم در اصل عدم تبعيض WTOهستند. براساس قاعده WTO كشورهاي عضو يك RTA مي‌توانند با استفاده از تعرفه‌هاي ترجيحي و شرايط آسان‌تر جهت براي دسترسي به بازار در مقايسه با شرايطي كه در مورد ديگر كشورهاي عضو WTO اعمال مي‌شود، ميان خودشان به تجارت بپردازند. در نتيجه كشورهاي عضو WTO كه سهمي بر RTA ندارند، در اين بازارها سهيم مي‌شوند. RTA بنا به تعريف، عبارتند از گروههايي از كشورها (صرفنظر از اينكه فقط از يك منطقه جغرافيايي واحد باشند) كه با هدف كاهش موانع تجاري بين كشورهاي عضو تشكيل مي‌شوند و بسته به سطح همگرايي آنها RTA را مي‌توان به طور گسترده به پنج دسته تقسيم نمود: موافقت‌نامه‌ تجارت ترجيحي[3]((PTA، موافقتنامه تجارت آزاد [4]((FTA، اتحاديه گمركي[5](CU) ، بازار مشترك[6]و اتحاديه اقتصادي.[7] PTAموافقت‌نامه‌اي است كه در آن كشورهاي عضو، موانع تجاري كمتري را بر كالاهاي توليد شده در داخل اتحاديه اعمال مي‌كنند و تك‌تك كشورهاي عضو از برخي انعطاف‌پذيري‌ها در مورد گستره كاهش موانع تعرفه‌اي برخوردارند. FTAمورد خاصي از PTA است كه در آن كشورهاي عضو، هم موانع تعرفه‌اي و هم موانع غير تعرفه‌اي تجاري ‌را از سر راه كالاهايي كه مبدا آنها كشورهاي خودشان است كاملاً بر مي‌دارند. در اينجا بايد گفت كه در بيشتر موارد، كشورها موانع تجاري را كاملاً حذف نمي‌كنند. حتي در داخل مناطق آزاد تجاري در واقع بيشتر موافقتنامه‌ها نوعاً مربوط به بخش‌هاي غير‌حساس هستند. اتحاديه گمركي (CU) در مقايسه با FTA همگرايي عميقتري را فراهم مي‌كند، زيرا برخلاف FTA كه در آنها كشورهاي عضو آزادند كه سطح جداگانه‌اي از موانع تعرفه‌اي را در مورد كالاهاي وارد شده از كشورهاي غير عضو حفظ كنند، در اتحاديه گمركي كشورهاي عضو يك تعرفه‌ خارجي مشترك[8](CET) نيز بر كالاهاي وارد شده از كشورهاي بيروني اعمال مي‌كنند. CET مي‌تواند براي كالاهاي مختلف تفاوت داشته باشد ولي در ارتباط با شركاي گوناگون اتحاديه نمي‌تواند متفاوت باشد. PTA، FTA ، CU در فنون تجاري به نام ترتيبات ”همگرايي كم عمق[9]" خوانده مي شوند.  

  فهرست

  فصل اول: كليات تحقيق.. 1

  1-1-مقدمه. 2

  1-2- چارچوب تحقیق.. 2

  1-3- فرضيه‌ها 14

  1-4- اهداف.. 14

  فصل دوم: ادبيات تحقيق و مطالعات تجربي.. 16

  2-1- مباني نظري مدل جاذبه. 18

  2-2- مطالعات تجربي عوامل تعيين كننده جريانهاي تجاري.. 25

  فصل سوم: روش شناسي تحقيق.. 33

  3-1- متدلوژي تحقيق.. 35

  3-2 - اندازه گيري متغيرهاي توضيحي مدل.. 39

  فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها و اطلاعات... 43

  4-1-بررسي شدت تجاري ميان كشور‌هاي عضوOIC و جايگاه ايران.. 44

  4-1-1- اندازه‌گيري شدت تجاري در سطح گروه كشور‌هاي عضو OIC.. 44

  4-1-2- بررسي وضعيت شدت تجاري ايران با كشور‌هاي عضو OIC.. 52

  4-2-بررسي عوامل موثر بر شدت تجاري كشورهاي عضو OIC.. 62

  4-2-1- عوامل تعيين كننده شدت تجاري كشورهاي عضو OIC برحسب كل تجارت غير نفتي 62

  4-2-2- بررسي عوامل موثر بر شدت تجاري به تفكيك بخشهاي 21 گانه طبقه بندي H.S. 67

  4-3 -بررسي تجارت مکملي ميان کشورهاي عضو OIC.. 80

  4-3-1 - اندازه‌گيري تجارت مکملي.. 80

  4-3-2-اندازه گيري تجارت مکملي زوج کشورهاي عضو OIC بر حسب کل تجارت غير نفتي.. 81

  4-3-3- بررسي تجارت مکملي ايران با کشورهاي عضو OIC.. 94

  فصل پنجم:يافته‌هاي تحقيق ونتيجه‌گيري.. 105

  5-1- يافته‌هاي تحقيق.. 106

  ضمیمه. 114

  فهرست اصطلاحات و حروف مخفف لاتین پرکاربرد. 115

  منابع و ماخذ.. 116

  جدیدترین مطالب
  تبلیغات