میهن داکس با طعم جدید

به پاس قدردانی از تمامی بازدیدکنندگان و همراهان همیشگی میهن داکس که باعث پیشرفت روز افزون ما و همچنین امیدی برای ادامه بودند بر آن شدیم که این بار محیط میهن داکس را دلنشین تر از گذشته برای کاربران آماده سازیم که امیدواریم مورد توجه شما قرار گیرد لذا چنانچه مورد یا نکته نظری در ضمینه بروزرسانی اخیر میهن داکس دارید آن را از طریق بخش تماس با ما با ما در میان بگذارید
با تشکر - مدیریت میهن داکس دانلود تحقیق


تاریخ:  6 اسفند 1395
تعداد صفحه:   210
قالب بندی : doc
نویسنده:   koreshzadeh
قیمت:  5000 تومان


امروزه بشر پا به دورانی نهاده است که از آن به عنوان عصر اطلاعات یاد می شود. عصری که از تعامل حوزه های مختلف زندگی بشری متاثر بوده و بر اساس شرایط جدید زندگی بشری تعریف شده است. با رشد و توسعه تکنولوژی که خود از نیازهای بشری و در پاسخ به آن ها به وجود آمده، شرایط تازه ای در زندگی انسان ها رقم خورده و فن آوری اطلاعات شرایط جدیدی را برای زندگی بشری به وجود آورده است. بر اثر رشد و توسعه فن آوری اطلاعات، بخش مهمی از زندگی بشری نیز دستخوش تغییر شده، به گونه ای که مبحث توسعه بدون توجه به رشد و گسترش این فن آوری قابل بحث نیست. گرچه نمی توان تنها عامل تغییرات در زندگی بشر امروزی را رشد تکنولوژی اطلاعات و رایانه و شبکه های مربوطه دانست، بلکه باید به عوامل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن نیز توجه نمود، با این حال نمی توان منکر شد که این تکنولوژی ها باعث شده اند تا بشر به الزامات زندگی جدید تن دهد و سعی نماید برای رشد خود از این امکانات بهره بگیرد. به عبارت بهتر، علیرغم آن که تکنولوژی خود زاییده تفکر بشر و متاثر از نیازهای آن است، گاه خود را به حوزه های مختلف زندگی وی نیز تحمیل می کند. رابطه دیالکتیک و تعاملی بین نیازهای بشری و رشد اجتماعی با فن آوری در این خصوص نیز همچنان صادق است.  

فهرست مطالب

 

 

 

 

 

 

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه 3

بیان مسأله 5 5

ضرورت واهميت تحقیق 6

اهداف تحقیق 7 سوالات تحقیق 7

فرضیه های تحقیق 9

روش تحقيق 9

جامعه آماري 10

روش جمع آوری اطلاعات 10

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 10

قلمرو تحقيق 10

چارچوب نظری و مدل تحلیلی تحقیق 11

تعاريف عملياتي و نظري واژه ها 14

فصل دوم: ادبیات تحقیق

مقدمه 20

فناوری اطلاعات 21

(چ)

 

 

 

بکارگیری فناوری اطلاعات 23

مدیران و فناوری اطلاعات 23

اقدامات سازمان به منظور به کار گیری فناوری اطلاعات 27

آموزش فناوری 27

کاربرد تکنولوژی اطلاعات در مدیریت 28 282829

سازمانها و فناوری اطلاعات 29 30

سلسله مراتب سازمانی 29 30

اطلاعات چیست؟ 30 31

تعریف متفاوت اطلاعات از زوایای مختلف 31 3132 32

فناوری 33 34

تاریخچه فناوری اطلاعات 34 35

مفهوم تکنولوژی اطلاعات 34 35

کاربرد تکنولوژی اطلاعات 35 36

دلایل شکست طرحهای توسعه سازمان بوسیله فناوری اطلاعات 39 40

فن آوری اطلاعات یک استراتژی است 40 41

فن آوری اطلاعات ، یک سری ابزاری است 41 42

بهره مندی سازمانهای تجاری از فناوری اطلاعات 41 4142

مزایای فن آوری اطلاعات درسازمانهای تجاری 42 43

نقش IT درفرآیندهای سازمان 42 43

فن آوری اطلاعات وساختارسازمانی 43 44

فن آوری اطلاعات ومزیت رقابتی 44 45 46

تکنولوژی نوین اطلاعات وارتباطات 46 47

نقش فن آوری اطلاعات درسازمان 47 49

اثرات مستقیم ونقش فناوری درایجاد قابلیت انعطاف برسازمان 48 50

تاثیر تغییرات فناوری اطلاعات 49 50

فناوری اطلاعات وارتباطات 49

 

(ح)

 

 

عوامل تاثیرگذاری بررابطه فناوری اطلاعات و بهره وری در سازمان 51

نقش فناوری اطلاعات درتوسعه منابع انسانی 52 53

موانع اجرای تکنولوژی اطلاعات در سازمان 54 55

مديريت ارتباط با مشتري 55

مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری 56

تاریخچه و تعریف مدیریت ارتباط با مشتری و انواع آن 58

انواع فناوري هاي C R M 60

رویکردی استراتژیک به مدیریت روابط مشتری و استراتژی آن 62

مدیریت روابط مشتری الکترونیکی 63

کاربردهای مدیریت روابط مشتری 65

رویکردهای مختلف بر CRM 65

منافع و مزایای حاصل از ارتباط با مشتری......... 66

داده کاوی و ارتباط آن با CRM 69

جلب مشتریان با استفاده از همزمانی زنجیره ی تأمین 71

استفاده از آگاهی و بینش مشتری 72

فرصت‌های فراهم شده به وسیله تجارت الکترونیکی و ارتباط آن با مشتری 73

E-C R M و اثرات آن بر رضایت مشتری ....... 74

مهمترین اهداف هزینه ای در اجرای پروژه E - CR M... 77

متدولوژي مديريت ارتباط با مشتري ( CR M) در کلاس جهاني مشتريان 81

انواع مشتري و درجه بندي نظري مشتريان 82

تغييرات سازماني در نتيجه استفاده از CRM 89

ساختار سازماني بازاريابي در CRM 90 فرآيند پياده سازي CR M 91

 

(خ)

 

 

موفقيت و اثر بخشي CRM 95

وفاداري مشتري 95

پايداري رضايت مشتري 98

شکست پروژه هاي CRM 99

چالشهاي اجرائي CRM 100

مروری بر تحقیقات گذشته 105

 

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه 125

روش تحقيق 125

جامعه آماری 126

متغيرهاي تحقيق 126

شیوه گرد آوری اطلاعات و داده های مورد نیاز..... 128

ابزار گردآوري اطلاعات و داده هاي مورد نياز 128

ابزارها و اندازه گيري آزمودني ها (تناظر سئوالات پرسشنامه با فرضيه هاي تحقیق) 129

برآورد روایی پرسشنامه( ابزار اندازه گیری) 131

شيوه هاي تجزيه و تحليل اطلاعات و داده ها 133

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات

مقدمه 135

جداول توزیع فراوانی 139

آزمون تحلیل واریانس 151

آزمون t مستقل 163

(د)

 

 

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه 167

تحلیل فرضيه های تحقیق 167

پیشنهادات 173

پيشنهادات به محققين آتي 174

محدودیت های تحقیق 175

منابع و مأخذ 177

پیوست ها 186

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فعالیت ها

پاره ای از گزارشات در مورد فعالیت های میهن داکس

8

گوگل امروز

127

آنلاین ها

6069

بازدید

452

کاربران

669

خریدها

43057

مقالات

اطلاعات تماس

ایران - بوشهر
میدان رفاه - خیابان دوم
کافی نت طورسینا
تلفن: 33447933-077
میهن داکس را محبوب کنید: