میهن داکس با طعم جدید

به پاس قدردانی از تمامی بازدیدکنندگان و همراهان همیشگی میهن داکس که باعث پیشرفت روز افزون ما و همچنین امیدی برای ادامه بودند بر آن شدیم که این بار محیط میهن داکس را دلنشین تر از گذشته برای کاربران آماده سازیم که امیدواریم مورد توجه شما قرار گیرد لذا چنانچه مورد یا نکته نظری در ضمینه بروزرسانی اخیر میهن داکس دارید آن را از طریق بخش تماس با ما با ما در میان بگذارید
با تشکر - مدیریت میهن داکس دانلود تحقیق


تاریخ:  5 اسفند 1395
تعداد صفحه:   147
قالب بندی : doc
نویسنده:   koreshzadeh
قیمت:  5000 تومان


فرهنگ مجموعه ای از باورها، آیین ها، اندیشه ها، آداب و رسوم و ارزش های حاکم بریک جامعه است. به عبارتی دیگر فرهنگ مقوله ای است که در سطح جامعه وگروه و در تعامل میان این دو معنا پیدا می کند. در واقع فرهنگ مقوله ای فراگیر است و انسانها به صورت خودآگاه و ناخودآگاه از آن بهره مند می گردند و بر آن تأثیر می گذارند . فرهنگ مهمترین عامل در شخصیت دادن و شکوفا نمودن استعدادهای نهفته افراد جامعه به شمار می رود و بیانگر هویت یک اجتماع است. هر جامعه ی انسانی، دارای فرهنگ خاص خود می باشد که ریشه در تاریخ، آداب، رسوم، زبان، دین و اعتقادات آن جامعه دارد. فرهنگ از دیرباز مورد توجه اقشار مختلف جامعه به خصوص اندیشمندان و سیاستمداران بوده است و از زمانی که به عنوان مبنای توسعه شناخته شد، توجه به آن فزونی یافت. از این زمان به بعد هر جامعه و کشوری که به دنبال توسعه است، باید به ریشه های فرهنگی خویش توجه نموده و گامهای اساسی در جهت اشاعه و توسعه آن بردارد.(پهلوان،1390)  

فهرست مطالب

 

فصل اول : 1

مقدمه : 2

1-1طرح مسئله : 3

2-1اهمیت پژوهش : 3

3-1اهداف پژوهش : 4

الف . هدف اصلی: 4

ب .اهداف فرعی: 4

4-1پیشینه تحقیق4

الف . پایان نامه ها : 5

ب . کتاب ها : 6

5-1سوالات تحقیق : 7

الف . سوال اصلی : 7

ب . سوال های فرعی : 7

فصل دوم : 8

مقدمه : 9

1-2تعریف تبلیغات : 10

2-2تعريف تبليغ در كتب مرجع : 12

3-2اصول نظري تبليغ : 13

4-2تاريخچه تبليغات : 14

الف . تبليغات نخستين : 15

ب . تبليغات چاپي اوليه : 15

ج . پيدايش تبليغات نوين : 16

د. موسسه هاي تبليغاتي نوين : 18

ه. رسانه الكترونيك : 18

5-2كاركردهاي اجتماعي تبليغات : 19

6-2انواع تبليغات : 20

الف . تقسیم بندی تبلیغات برمبناهای مختلف : 21

ب . تبلیغات محلی : 21

ج . تبلیغات ملی : 21

د. تبلیغات بین المللی– جهانی : 21

7-2انواع نقش هاي تبليغات : 24

8-2شيوه هاي تبليغات : 25

الف . اقدام مستقیم : 25

ب. اقدام غیر مستقیم : 25

9-2دین : 25

10-2تبلیغ دینی:...............................................................................................................31

11-2ویژگی های تبلیغ دینی :.................................................................................................32

12-2تعريف فرهنگ :........................................................................................................33

13-2تاريخچه فرهنگ :.......................................................................................................34

-الف. مرحله اول : 35

-ب . مرحله دوم : 35

-ج. مرحله سوم : 35

14-2ويژگي هاي فرهنگ : 35

15-2 سياست گذاري فرهنگي :.............................................................................................37

16-2جايگاه سياست گذاري فرهنگي در نظام جمهوري اسلامي :.............................................39

17-2چارچوب نظری پژوهش :........................................................................................40

الف . الگوهای سیاست گذاری فرهنگی : 40

ب. الگوی آرمان شهرگرایی : 40

ج. الگوی راهبردی : 43

د. الگوی توسعه گرا : 43

18-2 ارتباط دین و فرهنگ : 44

الف) نسبت دين اسلام و فرهنگ با رويكرد مصداق گرايي : 45

ب) نسبت دين و فرهنگ با رويكرد كاركردگرايي : 46

19-2قلمرو دين و فرهنگ : 47

فصل سوم : 49

مقدمه : 50

1-3روش كيفي : 50

2-3تفاوت روش كيفي با روش كمي : 51

3-3ويژگي هاي روش تحقيق كيفي : 52

4-3روش اسنادی : 52

5-3انواع اسناد : 53

6-3نقاط قوت روش اسنادي : 54

7-3نقاط ضعف روش اسنادي : 56

8-3محتوای موردتحقیق : 56

9-3ابزاروشیوه گردآوری داده ها : 57

10-3شيوه تجزيه و تحليل داده ها :.....................................................................................................................................57

فصل چهارم : 58

1-4برنامه اول: 59

الف . هدفهای کلی : 62

ب. گسترش کمی و ارتقای کیفی فرهنگ عمومی:.........................................................................64

ج . تبصره های فرهنگی برنامه اول: 66

2-4برنامه دوم : 70

الف . هدفهای کلی کیفی : 70

ب . هدایت جوانان و نوجوانان در عرصه های ایمان مذهبی: 73

ج . تبصره های فرهنگی برنامه دوم : 74

3-4برنامه سوم : 78

الف . تبصره های فرهنگی برنامه سوم : 80

4-4برنامه چهارم : 93

الف . تبصره های فرهنگی برنامه چهارم: 95

5-4برنامه پنجم : 108

الف . تبصره های فرهنگی برنامه پنجم: 110

6-4متن کامل سند چشم انداز بيست ساله : 115

7-4پاسخ به سوالات تحقیق: 117

الف . سوال اصلی: 117

ب. سوال های فرعی: 117

ج . برنامه اول : 118

د . برنامه دوم : 120

ه . برنامه سوم : 122

ی. برنامه چهارم : 124

و. برنامه پنجم : 125

سند چشم انداز بیست ساله: 127

8-4 میزان تطبیق بخش فرهنگ برنامه چهارم و پنجم با سند چشم انداز: 128

فصل پنجم: 130

1-5 نتیجه گیری: 131

2-5 پیشنهادات: 132

3-5 محدودیتها: 133


منابع: 134

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


فعالیت ها

پاره ای از گزارشات در مورد فعالیت های میهن داکس

196

گوگل امروز

874

آنلاین ها

7205

بازدید

452

کاربران

669

خریدها

43057

مقالات

اطلاعات تماس

ایران - بوشهر
میدان رفاه - خیابان دوم
کافی نت طورسینا
تلفن: 33447933-077
میهن داکس را محبوب کنید: