میهن داکس با طعم جدید

به پاس قدردانی از تمامی بازدیدکنندگان و همراهان همیشگی میهن داکس که باعث پیشرفت روز افزون ما و همچنین امیدی برای ادامه بودند بر آن شدیم که این بار محیط میهن داکس را دلنشین تر از گذشته برای کاربران آماده سازیم که امیدواریم مورد توجه شما قرار گیرد لذا چنانچه مورد یا نکته نظری در ضمینه بروزرسانی اخیر میهن داکس دارید آن را از طریق بخش تماس با ما با ما در میان بگذارید
با تشکر - مدیریت میهن داکس دانلود تحقیق


تاریخ:  3 اسفند 1395
تعداد صفحه:   81
قالب بندی : doc
نویسنده:   koreshzadeh
قیمت:  5000 تومان


ارث از نهادهاي وابسته به احوال شخصیه است ومقررات آن اساساً از آداب و رسوم واعتقادات قومي و مذهبي برخاسته است به اين دليل مقررات راجع به آن كلاً از فقه اماميه اقتباس شده و بر خلاف فصول مربوط به تعهدات در وضع مواد راجع به ارث قوانين بيگانه مورد توجه قرار نگرفته است. نويسندگان قانون مدني ايران، مسائل و احكام ارث را در مواد 861 تا 949 اين قانون به شيوه اي ظريف و جالب و با تكيه بر عقايد مشهور فقهي بيان كرده اند ارث داري موجبات، شرايط وموانعي است كه در اين تحقيق هدف توضيح و تفسير موانع ارث است. ارث از جمله‌ی آن‌دسته مباحث و موضوعات حقوقی است که شاید هر انسانی در طول عمر خود، خواه ناخواه با آن رو در رو می‌شود. پر واضح است که آگاهی قبلی بر قواعد کلی حاکم بر این مسأله، می‌تواند کمک شایانی در زمان مواجهه‌‌ی با آن باشد. ما نیز به همین واسطه، در این مجال سعی در ارائه‌ی یک شمای کلی از مباحث و قواعد کلی حاکم بر ارث داریم.  

فهرست مطالب

 

چکیده 1

مقدمه 3

الف: بیان مسئله 4

ب: پرسش اصلی 6

ج: پرسشهای فرعی 6

د: فرضیه ها 6

هـ : اهداف تحقیق 7

و: پیشینه تحقیق 7

ز: روش تحقیق 8

فصل اول : ارث در حقوق ایران 9

مبحث اول : تعریف مفاهیم 10

گفتار اول: ترکه 10

گفتار دوم: ارث 11

بند اول : تعریف ارث در لغت 11

بند دوم: تعریف فقهی ارث 12

بند سوم: ارث در اصطلاح حقوق مدنی 12

بند چهارم: ارث از منظر جاهلیت 13

بند پنجم: ارث در حقوق روم 14

بند ششم: ارث در مصر قدیم 14

مبحث دوم : موجبات ارث 15

گفتار اول : سبب انتقال دارائی (موجب ارث، درمفهوم خاص) 16

گفتار دوم: شرایط تحقق ارث 17

بند اول: فوت مورّث 17

بند دوم: زنده بودن وارث حین فوت مورّث 18

بند سوم: وجود ترکه 18

بند چهارم : اثر قبول یا رد ترکه در تحقق ارث 19

مبحث سوم: شرایط قتل مانع از ارث 20

گفتار اول:عمدی بودن قتل 20

گفتار دوم:قتل تسبیبی و مباشری 20

گفتار سوم: وقوع قتل از طرف وراث 21

گفتار چهارم: نامشروع بودن قتل 21

گفتار پنجم: ارث قاتل از دیه در حقوق مصر 22

مبحث چهارم: سقط جنین 22

مبحث پنجم : ارتكاب قتل از سوی صغیر و مجنون 23

مبحث ششم : قتل قانونی 24

گفتار اول:دفاع مشروع 25

گفتاردوم:تأدیب 25

مبحث هفتم : قانون مدنی مصر 26

فصل دوم : دیه در حقوق ایران 28

مبحث اول: تعریف دیه 29

گفتار اول: دیه در لغت 29

گفتار دوم: دیه از نظر اصطلاحی 31

گفتار سوم : تعریف دیه از منظر حقوقدانان عرب 31

مبحث دوم: تاریخچه دیه 33

مبحث سوم : ماهیت حقوقی دیه 33

گفتار اول :نتایج مجازات یا خسارت بودن دیه 34

گفتار دوم: موارد اختلاف و اشتراک دیه با قواعد مسئولیت مدنی 37

بند اول: موارد اشتراک 37

بند دوم: موارد اختلاف 38

مبحث چهارم: نظام دیات در اسلام 39

مبحث پنجم : نظام دیه در مصر 39

فصل سوم : ارث دیه در حقوق ایران و مصر 41

مبحث اول: دیه اعضاء 42

گفتار اول : ماهیت دیه اعضاء 42

گفتار دوم: آیا دیه اعضاء به ارث می رسد؟ 45

گفتار سوم: تغییر در میزان خسارت 46

مبحث دوم: دیه نفس 48

گفتار اول: دیه: دارایی متوفا یا وراث؟ 48

گفتار دوم: دیه و قصاص: تعهد تخییری 55

مبحث سوم: دیه و شمول ترکه آن 59

مبحث چهارم : رسیدن ارث (از قصاص و دیه) به قاتل 61

مبحث پنجم: ارث دیه در مصر 62

مبحث ششم : ارث زن از دیه 63

گفتار اول: ارث زوجه از دیهدر حقوق ایران 63

گفتار دوم: ارث زن از ديه در حقوق مصر 63

نتیجه گیری 67

منابع 72


فعالیت ها

پاره ای از گزارشات در مورد فعالیت های میهن داکس

50

گوگل امروز

419

آنلاین ها

6781

بازدید

452

کاربران

669

خریدها

43027

مقالات

اطلاعات تماس

ایران - بوشهر
میدان رفاه - خیابان دوم
کافی نت طورسینا
تلفن: 33447933-077
میهن داکس را محبوب کنید: