میهن داکس با طعم جدید

به پاس قدردانی از تمامی بازدیدکنندگان و همراهان همیشگی میهن داکس که باعث پیشرفت روز افزون ما و همچنین امیدی برای ادامه بودند بر آن شدیم که این بار محیط میهن داکس را دلنشین تر از گذشته برای کاربران آماده سازیم که امیدواریم مورد توجه شما قرار گیرد لذا چنانچه مورد یا نکته نظری در ضمینه بروزرسانی اخیر میهن داکس دارید آن را از طریق بخش تماس با ما با ما در میان بگذارید
با تشکر - مدیریت میهن داکس دانلود تحقیق


تاریخ:  3 اسفند 1395
تعداد صفحه:   143
قالب بندی : doc
نویسنده:   koreshzadeh
قیمت:  5000 تومان


افشاء شدن فسادهای مالی اخیر در نام پولی و مالی کشور ، فرارهای گسترده مالیاتی ، شفاف نبودن فعالیت های اقتصادی جامعه و وجود رانت های گسترده در نظام مالی و بانکی مهمترین تیترهای خبری سال های اخیر خبرگزاری های رسمی کشور بوده و هستند که علی رغم تأکیدهای مکرر مقام معظم رهبری در سال های گذشته اقدام قابل توجهی از سوی مقامات مربوطه برای مقابله با این جرایم صورت نگرفته است و اکنون به یکی از معضلات اصلی کشور تبدیل شده و همه نهادهای نظارتی و بخصوص قوه قضاییه و دولت در تلاشندکه به این مشکل بپردازند . در این بین تمام مسئولین مربوطه بر نقش و اهمیت پیشگیری از وقوع این جرایم به عنوان اصلی ترین راهکار جلوگیری از وقوع جرایم و مفاسد مالی متفق القول هستند و بر آن تأکید دارند و شاید مهمترین نقش در این زمینه را وزارت اقتصاد و امور دارایی به عنوان متولی نظام مالی و بانکی بر عهده دارد .  

فهرست مطالب

مقدمه ............................................................................................................. 1

فصل اول(کلیات)

1-1بیان مسئله.................................................................................................. 7

2-1فرضیات..................................................................................................... 7

3-1اهداف........................................................................................................ 8

4-1روش تحقیق............................................................................................... 8

5-1موانع تحقیق............................................................................................... 9

6-1ساختار پژوهش.......................................................................................... 9

فصل دوم(جرم وطرق پیشگیری ازآن دراسلام )

1-2جرم و بزهکاری......................................................................................... 12

1-1-2تعریف جرم وانواع آن............................................................................. 12

1-1-1-2تعریف جرم....................................................................................... 12

2-1-1-2ماهیت جرم در فقه اسلامی.................................................................. 14

3-1-1-2مفهوم اخلاقی جرم............................................................................. 15

4-1-1-2مفهوم اجتماعی جرم............................................................................ 15

5-1-1-2مفهوم دینی جرم................................................................................. 16

6-1-1-2برخی مصادیق جرم ازنظرسنّت............................................................. 19

2-1-2انواع جرائم وجنایات و نظریات فقها درباب جرم...................................... 21

1-2-1-2انواع کیفرها........................................................................................ 22

2-2-1-2 بررسی نظر دانشمندان حقوق درمورد جرم........................................... 22

3-2-1-2اقوال فقها در مورد جرم وگناه.............................................................. 23

2-2پیشگیری از وقوع جرم درسیاست جنایی اسلام و جرمشناسی......................... 26

1-2-2 ابعاد نظری پیشگیری از جرم................................................................... 27

1-2-2انواع پیشگیری در اسلام.......................................................................... 31

1-1-2-2مفهوم پیشگیری وضعی ودامنه آن......................................................... 34

2-1-2-2مفهوم پیشگیری وضعی درسیاست جنایی اسلام..................................... 35

3-1-2-2پیشگیری اجتماعی.............................................................................. 38

فصل سوم(علل افزایش جرم وبزهکاری ازدیدگاه جامعه شناسی حقوقی واسلام )

1-3عوامل اجتماعی و محیطی افزایش بزهکاری................................................... 42

1-1-3عوامل اجتماعی افزایش بزهکاری............................................................. 42

1-1-1-3محیط خانوادگی.................................................................................. 42

1-1-1-1-3عدم آگاهی به تربیت صحیح کودک.................................................. 43

2-1-1-1-3عدم حضور والدین......................................................................... 43

3-1-1-1-3اختلاف وخشونت خانوادگی............................................................ 44

4-1-1-1-3مشکلات اقتصادی خانواده............................................................... 44

5-1-1-1-3بزهکاری یکی از اعضای خانواده........................................... 45

6-1-1-1-3اعتیاد والدین.................................................................................. 45

2-1-1-3مشکلات اقتصادی جامعه..................................................................... 47

2-1-3شرایط محیطی و افزایش جرم وبزهکاری.................................................. 49

1-2-1-3شهرنشینی و بزهکاری......................................................................... 51

1-1-2-1-3ویژگی های اجتماعی شهرها............................................................ 53

2-1-2-1-3افزایش جمعیت شهری وکاهش نظارت عمومی................................. 55

3-1-2-1-3معماری شهری................................................................................ 54

4-1-2-1-3حاشیه نشینی وبزهکاری.................................................................. 56

2-3عوامل افزایش جرم و بزهکاری از دیدگاه اسلام وقران................................... 59

1-2-3عوامل دروني و شخصي.......................................................................... 59

1-1-2-3حسد.............................................................................. 59

1-1-1-2-3علل و انگيزه هاي حسد..................................................... 60

2-1-1-2-3تأثيرحسد بر ارتکاب جرم وجنايت................................................... 62

3-1-1-2-3داستان هابیل و قابیل....................................................................... 63

4-1-1-2-3داستان حضرت يوسف وبرادرانش.................................................... 64

2-1-2-3زياده خواهي وافزون طلبي................................................................... 67

1-2-1-2-3داستان حکم داوود.......................................................................... 68

2-2-1-2-3داستان اصحاب سبت...................................................................... 68

3-2-1-2-3تأثير افزون طلبي وزياده خواهي بر ارتکاب به جرم وجنايت............... 69

3-1-2-3جهل وناداني...................................................................................... 69

1-3-1-2-3تأثير جهل و ناداني بر ارتکاب جرم و جنايت.................................... 70

2-2-3نقش عوامل اجتماعی و محیطی بر افزایش جرم و بزهکاری در اسلام....... 71

1-2-2-3عوامل و زمینه های خانوادگی............................................................... 72

2-2-2-3دوستان و همنشینان............................................................................. 74

3-2-2-3فقر و تنگدستی........................................................................... 78

4-2-2-3اعانت وکمک به جرم وم جرم.............................................................. 81

فصل چهارم (فساد مالی و نقش وزارت اقتصاد و امور داریی در پیشگیری از آن)

1-4 انواع فساد مالی......................................................................................... 87

1-1-4 رشوه................................................................................................... 88

2-1-4 اختلاس................................................................................................ 89

3-1-4 پولشویی............................................................................................... 90

4-1-4 اخذ پورسانت در معاملات خارجی........................................................ 91

5-1-4 رانت جویی........................................................................................... 92

6-1-4 سوء استفاده از موقعیت.......................................................................... 93

7-1-4 تبعیض ‌گری........................................................................................ 94

2-4 علل فساد مالی.......................................................................................... 94

1-2-4 ضعف شفافیت..................................................................................... 94

2-2-4 ضعف نظارت‌های درون سازمانی............................................................ 95

3-2-4 شفاف نبودن مقررات– قوانین وفرایندهای مربوط..................................... 96

4-2-4 ضعف نظام‌های قضایی و نظارتی............................................................ 97

5-2-4 نامشخص بودن منابع مالی مبارزات انتخاباتی.......................................... 97

6-2-4 مدیریت اجرایی ناکارآمد....................................................................... 98

3-4 آثار و پیامدهای فساد مالی.......................................................................... 99

1-3-4 پیامدهای سیاسی.................................................................................... 100

2-3-4 پیامدهای اقتصادی................................................................................ 101

3-3-4 پیامدهای اجتماعی................................................................................ 102

4-4 راهکارهای پیشگیرانه.................................................................................. 105

1-4- 4 اصلاحات اداری.................................................................................. 105

1-1-4-4 شفافیت و پاسخگویی........................................................................ 106

2-1-4-4 شایسته سالاری................................................................................. 111

2-4-4 تقویت خودکنترلی در نیروی انسانی........................................................ 115

1-2-4-4 ارتقای فرهنگ وانگیزه کارکنان........................................................... 115

2-3-4-4 رعایت اخلاق و رفتارحرفه‌ای............................................................. 118

نتیجه گیری ..................................................................................................... 120

منابع ............................................................................................................... 127

 

فعالیت ها

پاره ای از گزارشات در مورد فعالیت های میهن داکس

50

گوگل امروز

396

آنلاین ها

6786

بازدید

452

کاربران

669

خریدها

43027

مقالات

اطلاعات تماس

ایران - بوشهر
میدان رفاه - خیابان دوم
کافی نت طورسینا
تلفن: 33447933-077
میهن داکس را محبوب کنید: