میهن داکس با طعم جدید

به پاس قدردانی از تمامی بازدیدکنندگان و همراهان همیشگی میهن داکس که باعث پیشرفت روز افزون ما و همچنین امیدی برای ادامه بودند بر آن شدیم که این بار محیط میهن داکس را دلنشین تر از گذشته برای کاربران آماده سازیم که امیدواریم مورد توجه شما قرار گیرد لذا چنانچه مورد یا نکته نظری در ضمینه بروزرسانی اخیر میهن داکس دارید آن را از طریق بخش تماس با ما با ما در میان بگذارید
با تشکر - مدیریت میهن داکس دانلود تحقیق


تاریخ:  3 اسفند 1395
تعداد صفحه:   130
قالب بندی : doc
نویسنده:   koreshzadeh
قیمت:  5000 تومان


جایگاه و موقعیت رئیس مجلس تا حد زیادی خاص و منحصر بفرد است. ازسویی رئیس مجلس اولاً و بذات به روال و سیاق سایر کسانی است که برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در انتخابات کاندید می شوند و پس از اخذ حد نصاب لازم به عنوان نماینده پای به مجلسی می گذارند . وی نیز بدین سان نماینده مجلس می شود و در این مرحله هیچ برتری و مزیت خاصی نسبت به سایر نمایندگان ندارد اما وی پس از برگزاری انتخابات هیأت رئیسه و انتخاب شدن به عنوان رئیس مجلس شأن و جایگاه متفاوتی نسبت به سایر نمایندگان پیدا می کند که صد البته اختیارات و وظایف ویژه ای نیز بر عهده اش قرار می گیرد. همچنین در رابطه با نقش رئیس مجلس شورای اسلامی در رابطه با قوه مجریه باید گفت که نظارت براساسنامه های مصوب دولت، آئین نامه ها و تصویب نامه های هیأت وزیران و کمیسیون های متشکل از چند وزیر بر عهده رئیس مجلس شورای اسلامی است. و نظر وی نیز در این رابطه نظر نهایی و لازم الاجرا بوده و مقرره دولتی در صورت عدم تامین نظر وی فاقد اعتبار است. با توجه به اینکه وظیفه نظارت بر مصوبات دولتی بر عهده رئیس مجلس شورای اسلامی است، مرجع تشخیص مصوبات موضوع اصول فوق از تصمیمات صرفا اجرایی شخص رئیس مجلس است.  

فهرست

مقدمه. 1

بخش اول: مفاهیم و مبانی.. 6

فصل اول : قوه مقننه. 7

مبحث اول: مبانی نظری قوه مقننه. 7

گفتاراول: شعبه تقنين و سابقه آن. 8

بند اول: سابقه ي تاريخي.. 12

بنددوم:تلاش مكاتب در شعبه ي تقنيني.............................................................................................................................................................13

گفتاردوم:نقش پارلمان درطول تاریخ..............................................................................................................................................................................14

بنداول:نقش مشاوره ای..............................................................................................................................................................................................14

بنددوم: نقش نمایندگی.............................................................................................................................................................................................15

بندسوم:نقش نظارتی... 15

گفتار سوم:حدود و ثغور شعبه ي تقنيني.. 15

بند اول: حوزه عملكرد شاكله تقنين.. 16

بند دوم: محدوديت هاي شعبه تقنين.. 16

مبحث دوم: ساختار قوه مقننه. 18

گفتاراول: نظام تك مجلسي.. 19

بند اول: دلايل برگزيدن نظام تك مجلسي.. 19

بند دوم:ويژگي هاي نظام تك مجلسي.. 20

گفتار دوم:نظام دو يا چند مجلسي.. 21

بند اول: كشورهاي فدرال. 23

بند دوم: كشورهاي يكپارچه. 24

مبحث سوم: اصول مربوط به استقلال نهاد مجلس... 25

گفتاراول: ممنوعيت جمع برخي مشاغل با نمايندگي مجلس... 26

بند اول: اهميت سمت نمايندگي.. 26

بند دوم:دلايل ممنوعيت.. 27

گفتار دوم:مصونيت پارلماني.. 28

بند اول: عدم مسئوليت.. 29

بند دوم: تعرض ناپذيري...........................................................................................................................................................................................29

گفتارسوم:حمایت ازپارلمان دربرابراهانت............................................................................................................................................................................32

فصل دوم: جايگاه رئيس مجلس در نظام تقنيني كشور. 33

مبحث اول: تشكيل مجلس شوراي اسلامي.. 33

گفتار اول : تشکیل جلسات.. 34

گفتار دوم: هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی.. 36

گفتار سوم: کمیسیون های مجلس شورای اسلامی.. 39

مبحث دوم: صلاحيت تقنيني مجلس شوراي اسلامي.. 42

گفتاراول: صلاحيت تكليفي و اختياري.. 42

بند اول: صلاحيت تكليفي.. 43

بند دوم: صلاحيت اختياري.. 44

گفتار دوم: محدوديت هاي صلاحيت تقنيني مجلس... 45

بند اول: محدوديت هاي اختياري.. 46

بند دوم: محدوديت هاي غير اختياري.. 47

مبحث سوم: صلاحيت نظارت مجلس شوراي اسلامي.. 51

گفتاراول: نظارت بیروني.. 52

بند اول: نظارت تقنینی و سیاسی.. 53

بند اول :نظارت مالي و انضباطي.. 54

گفتار دوم:نظارت دروني.. 59

بند اول: نظارت بر كميسيون ها و هيات رئيسه. 59

بند دوم: نظارت بر كميسيون ها و ديوان محاسبات.. 60

بخش دوم: جايگاه رئيس مجلس شوراي اسلامي درجمهوري اسلامي ايران. 63

فصل اول: جايگاه و نقش رئيس مجلس در برابر قوه مجريه. 64

مبحث اول:رئیس مجلس و تشکیل دولت.. 64

گفتاراول: نظارت بر تشكيل و مسائل مهم دولت.. 64

بند اول: تشكيل دولت.. 66

بند دوم: مسائل مهم و مورد اختلاف در دولت.. 67

گفتار دوم: نظارت بر نحوه فعاليت هاي دولت از لحاظ اطلاعي يا استصوابي بودن. 68

بند اول: سوال. 68

بند دوم: استيضاح. 72

مبحث دوم: نقش رئيس مجلس در نظارت مالي بر دولت.. 73

گفتاراول: تهيه و تصويب بودجه. 73

بند اول: تهيه بودجه. 73

بند دوم:تصويب بودجه. 75

گفتار دوم: اجراي بودجه. 77

مبحث سوم: نظارت رئيس مجلس بر مصوبات دولتي.. 82

گفتاراول: قانون نحوه اجراي اصول 85 و 138 قانون اساسي.. 84

بند اول: اعتبار مصوبه دولت با ايراد رئيس مجلس... 87

بند دوم: ضمانت اجراي نظارت رئيس مجلس بر مصوبات دولتي.. 94

گفتار دوم: هيات بررسي تطبيق مصوبات دولتي با قوانين.. 95

بند اول: قانون الحاق 5 تبصره به قانون اجراي اصل 85 و 138. 96

بند دوم: نقش رئيس مجلس در اين هيات.. 98

فصل دوم:نقش رئيس مجلس در برابر ساير نهادها 99

مبحث اول: شورای بازنگری قانون اساسی و اتحادیه بین المجالس... 99

گفتار اول: شورای بازنگری قانون اساسی.. 99

گفتار دوم: اتحادیه بین المجالس... 103

مبحث دوم: شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجمع تشخیص مصلحت نظام. 103

گفتار اول: شورای عالي انقلاب فرهنگي.. 103

گفتاردوم: مجمع تشخیص مصلحت نظام. 105

مبحث سوم: ساير نهادها 110

گفتار اول: شوراي عالي امنيت ملي.. 110

گفتار دوم: صدا و سيما 111

نتیجه. 114

منابع. 117

 

 

 

 

 

فعالیت ها

پاره ای از گزارشات در مورد فعالیت های میهن داکس

50

گوگل امروز

378

آنلاین ها

6799

بازدید

452

کاربران

669

خریدها

43027

مقالات

اطلاعات تماس

ایران - بوشهر
میدان رفاه - خیابان دوم
کافی نت طورسینا
تلفن: 33447933-077
میهن داکس را محبوب کنید: