میهن داکس با طعم جدید

به پاس قدردانی از تمامی بازدیدکنندگان و همراهان همیشگی میهن داکس که باعث پیشرفت روز افزون ما و همچنین امیدی برای ادامه بودند بر آن شدیم که این بار محیط میهن داکس را دلنشین تر از گذشته برای کاربران آماده سازیم که امیدواریم مورد توجه شما قرار گیرد لذا چنانچه مورد یا نکته نظری در ضمینه بروزرسانی اخیر میهن داکس دارید آن را از طریق بخش تماس با ما با ما در میان بگذارید
با تشکر - مدیریت میهن داکس دانلود تحقیق


تاریخ:  2 اسفند 1395
تعداد صفحه:   143
قالب بندی : doc
نویسنده:   koreshzadeh
قیمت:  5000 تومان


در كشور عزيزمان ايران نيز از طرفي به موجب قانون اساسي وظايف و مسئوليت‌هاي بسيار سنگيني بر دوش دولت نهاده شده است كه انجام اين وظايف، بار مالي سنگيني را در بر خواهد داشت و از طرف ديگر در سند چشم انداز بيست ساله نظام جمهوري اسلامي ايران (ابلاغي مقام معظم رهبري)[1] و هم چنين قوانين برنامه سوم[2] و برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران[3] بر كاهش و نهايتاً قطع هزينه‌هاي جاري دولت به نفت و تأمين آن از محل درآمدهاي مالياتي و هم چنين اختصاص عوايد نفت براي توسعه سرمايه‌گذاري تأكيد شده است در بند 4 بخش اقتصادي سياست‌هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران، اصلاح نظام مالياتي در جهت برقراري عدالت در گرفتن ماليات، توجه به ضرورت توليد و سرمايه‌گذاري‌هاي توليدي و ايجاد انگيزه‌هاي مردمي در پرداختن ماليات و افزايش نسبت ماليات در درآمدهاي دولت مورد تاكيد قرار گرفته است.[4]بنابراين، متناسب با اين رهنمودهاي كلي و با توجه به كوچك بودن پايه ماليات در نظام مالياتي ايران و تامين بخش عمده درآمدهاي مالياتي از منبع درآمد افراد، فشار مالياتي بر سرمايه و كار مترتب مي‌گردد اين امر بر خلاف اهداف بلند مدت توسعه كشور است و باعث بروز مشكلاتي از قبيل سرمايه، بيكاري و‌... مي‌باشد.    

فهرست

چكيده---------------------------------------------------- 1

مقدمه ----------------------------------------------------- 2

بخش اول ـ سابقه ماليات بر ارزش افزوده در كشورهاي مختلف------------- 6

فصل اول ـ اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در سوييس----------------------------- 12

1.جايگاه و اهداف اجرايي ماليات بر ارزش افزوده در اين نظام مالياتي----------------- 15

2.اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده سوييس---------------------------------- 17

3.مزاياي اجرايي اين نظام مالياتي ------------------------------------------- 24

فصل دوم ـ اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در آمريكا----------------------------- 29

1.طرح‌هاي اجرايي قانون ماليات بر ارزش افزوده ايالت متحده آمريكا----------------- 33

2.دلايل عدم اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در سطح دولت فدرال ايالت متحده آمريكا 38

3.ماليات بر فروش و مصرف در ايالات متحده آمريكا ---------------------------- 47

بخش دوم ـ اجراي و پياده سازي قانون ماليات بر ارزش افزوده در ايران------ 49

فصل اول ـ مباني و كليات----------------------------------------------------- 49

1.تاريخچه و اصول ماليات بر ارزش افزوده ------------------------------------ 51

2.جايگاه و مباني حقوقي ماليات بر ارزش افزوده -------------------------------- 53

1) ماليات بر ارزش افزوده از ديدگاه مباني نظري------------------------ 54

2) ماليات بر ارزش افزوده از ديدگاه اصول حقوقي عمومي ---------------- 55

3.ماليات بر ارزش افزوده از ديدگاه اصول حقوقي مالياتي-------------------------- 64

4.ماليات بر ارزش افزوده در طبقه بندي ماليات‌ها -------------------------------- 67

5.دلايل تصويب قانون ماليات بر ارزش افزوده ---------------------------------- 73

6.نحوه پياده سازي و اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده-------------------------- 88

1.ساختار قانون ماليات بر ارزش افزوده ------------------------------------ 88

1) وظايف و تكاليف قانوني موديان نظام ماليات بر ارزش افزوده --------------- 96

2) تكاليف قانوني سازمان امور مالياتي كشور و مأمورين مالياتي در نظام ماليات بر ارزش افزوده 97

3) ضمانت اجراهاي قانون ماليات بر ارزش افزوده -------------------------- 101

2.رسيدگي و حل و فصل اختلافات و دعاوي ماليات بر ارزش افزوده--------------- 104

‌أ.هيأت حل اختلاف مالياتي بدوي ------------------------------------ 105

‌ب.هيأت حل اختلاف مالياتي تجديد نظر -------------------------------- 107

‌ج.هيأت موضوع ماده (216) قانون ماليات‌هاي مستقيم ---------------------- 108

‌د.هيأت موضوع ماده (251) مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم------------------ 109

‌ه.هيأت عالي انتظامي مالياتي ---------------------------------------- 110

3.نظارت قضايي ديوان عدالت اداري بر حل و فصل اختلافات مالياتي -------------- 110

فصل دوم ـ معايب و مزاياي اين نظام مالياتي و تأثيرات آن بر درآمدهاي عمومي دولتي و به تبع آن ماليه عمومي 113

نتيجه گيري و پيشنهادات

مقايسه نظام ماليات بر ارزش افزوده ايران با كشورهاي سوئيس و ايالات متحده آمريكا---------- 124

فهرست منابع و مأخذ -------------------------------------------------------- 135

Abstract--------------------------------------------------------------- 140

فعالیت ها

پاره ای از گزارشات در مورد فعالیت های میهن داکس

29

گوگل امروز

353

آنلاین ها

10801

بازدید

452

کاربران

669

خریدها

43047

مقالات

اطلاعات تماس

ایران - بوشهر
میدان رفاه - خیابان دوم
کافی نت طورسینا
تلفن: 33447933-077
میهن داکس را محبوب کنید: