میهن داکس با طعم جدید

به پاس قدردانی از تمامی بازدیدکنندگان و همراهان همیشگی میهن داکس که باعث پیشرفت روز افزون ما و همچنین امیدی برای ادامه بودند بر آن شدیم که این بار محیط میهن داکس را دلنشین تر از گذشته برای کاربران آماده سازیم که امیدواریم مورد توجه شما قرار گیرد لذا چنانچه مورد یا نکته نظری در ضمینه بروزرسانی اخیر میهن داکس دارید آن را از طریق بخش تماس با ما با ما در میان بگذارید
با تشکر - مدیریت میهن داکس دانلود تحقیق


تاریخ:  1 اسفند 1395
تعداد صفحه:   106
قالب بندی : doc
نویسنده:   koreshzadeh
قیمت:  5000 تومان


همه انسانها ممکن است در طول زندگی خود توسط عوامل محیطی و یا با انجام برخی رفتارها در معرض ابتلا به آلودگی های مختلف میکروبی قرار گیرند.تصدي گری انتقال خون توسط نهادها و افراد صالح و متخصص از آن روی از ضرورت برخوردار است که خون منبع بسياري از ميكروب هاي ناقل بیماریها است.از عوامل مهم انتقال آلودگی های میکروبی در بین انسانها،تماس مستقیم یا غیر مستقیم با خون فرد آلوده به میکروب ها می باشد.بسیاری از افراد آلوده به چنین میکروب هایی،از آلودگی خویش آگاه نبوده و فاقد علائم بالینی مشهود آن بیماری هستند. وجود آلودگی پنهان در چنین افرادِ به اصطلاح "ناقل میکروب"، علاوه بر اینکه منجر به تاخیر در شناسایی و اقدامات پیشگیرانه در فرد مزبور می شود،خطر بالقوه ای برای انتقال آلودگی به افراد دیگر به شمار می آید.انتقال دهندگان چنین میکروب هایی معمولا به طور تصادفی و از طریق بررسی های آزمایشگاهی مختلف شناسایی می شوند.  

 

فهرست مطالب

مقدمه. 1

فصل اول:کلیات.. 5

1-1:تاریخچه انتقال خون و فواید آن و سازمان مربوطه. 5

1-1-1:تاریخچه انتقال خون در قرآن و سنت.. 5

1-1-2:فواید انتقال خون. 6

1-1-3:سازمان انتقال خون و سابقه آن. 10

1-2:اهداف و وظایف سازمان انتقال خون. 12

1-2-1:اهداف سازمان. 12

1-2-2:وظایف سازمان. 13

1-2-2-1:تهیه فرآورده های خونی.. 14

1-2-2-2:معاملات راجع به فرآورده های خونی.. 15

1-3:مفهوم مسئولیت مدنی و انواع و مبانی و ارکان آن. 16

1-3-1:مفهوم مسئولیت.. 16

1-3-2:انواع مسئولیت.. 17

1-3-2-1:مسئولیت های قانونی.. 17

1-3-2-1-1:مسئولیت کیفری.. 17

1-3-2-1-2:مسئولیت مدنی.. 18

1-3-2-2:مسئولیت های اخلاقی و وجدانی.. 19

1-3-3:اقسام مسئولیت مدنی.. 19

1-3-3-1:مسئولیت قراردادی.. 19

1-3-3-2:مسئولیت مدنی(ضمان قهری) 20

1-3-4:مبانی مسئولیت مدنی در حقوق ایران. 20

1-3-4-1:مبانی مسئولیت مدنی در فقه. 20

1-3-4-1-1:قاعده اتلاف.. 20

1-3-4-1-2:قاعده لاضرر. 21

1-3-4-1-3:قاعده غرور. 22

1-3-4-1-3-1: ادله قاعده غرور. 22

1-3-4-1-4:قاعده تسبیب.. 24

1-3-4-1-5:قاعده ضمان ید. 25

1-3-4-1-6:قاعده اقدام. 26

1-3-4-2:مبانی مسئولیت مدنی در قانون. 26

1-3-4-2-1:نظریه های کلاسیک مسئولیت.. 26

1-3-4-2-1-1:نظریه تقصیر. 26

1-3-4-2-1-2:نظریه ایجاد خطر. 27

1-3-4-2-1-3:نظریه تضمین حق.. 27

1-3-4-2-2:نظریه مسئولیت مطلق.. 28

1-4: ارکان مسئولیت مدنی.. 29

1-4-1:وجود ضرر. 29

1-4-1-1:مفهوم و اقسام ضرر. 29

1-4-1-2:شرایط ضرر قابل مطالبه. 30

1-4-2:فعل زیانبار. 31

1-4-3:رابطه سببیت.. 32

1-4-3-1: نظریه ی برابری اسباب.. 33

1-4-3-2: نظریه ی سبب نزدیک یا آخرین سبب.. 33

1-4-3-3:نظريه سبب متعارف و اصلی.. 33

1-5:منابع مسئولیت مدنی.. 34

1-5-1:منابع عام. 34

1-5-1-1:قانون مدنی.. 34

فصل دوم:مصادیق خون های آلوده و اشخاص مسئول درانتقال آن و مقایسه قواعد فقهی با آن. 37

2-1:مصادیق خون های آلوده. 37

2-1-1:ایدز. 38

2-1-2:هپاتیت.. 40

2-1-2-1:هپاتیتA.. 40

2-1-2-2:هپاتیتB. 41

2-1-2-3:هپاتیتC. 41

2-1-2-4:هپاتیتDوE. 42

2-2: اشخاص مسئول درانتقال خون. 42

2-2-1:اشخاص حقیقی مسئول. 42

2-2-1-1:مسئولیت پزشک... 42

2-2-1-2:مسئولیت عامل حادثه. 45

2-2-2:اشخاص حقوقی مسئول. 46

2-2-2-1:مسئولیت مراکز درمانی.. 46

2-2-2-2:مسئولیت دولت.. 48

2-2-2-3:مسئولیت سازمان انتقال خون. 53

2-3:مقایسه قواعد فقهی باآن. 54

2-3-1:قاعده لاضرر در مسئولیت ناشی از انتقال خون آلوده. 54

2-3-2: قاعده اتلاف در مسئولیت ناشی از انتقال خون آلوده. 55

2-3-3:قاعده غرور در مسئولیت ناشی از انتقال خون آلوده. 56

2-3-3-1:ارتباط میان غار و مغرور از نظر علم و جهل.. 56

2-3-3-2:استناد به قاعده غرور در مورد انتقال خون آلوده. 58

2-3-3-3:تداخل دو قاعده اتلاف و غرور. 59

فصل سوم:شرایط مسئولیت مدنی و نحوه جبران خسارت در انتقال خون آلوده 61

3-1:شرایط مسئولیت.. 61

3-1-1:ورود ضرر به زیان دیده. 61

3-1-2:فعل زیانبار. 61

3-1-3:اثبات آلودگی خون(رابطه سببیت) 62

3-2:نحوه جبران خسارت.. 66

3-2-1:شیوه های عمومی جبران خسارت.. 66

3-2-1-1:جبران خسارات مادی.. 66

3-3-2:شیوه جبران خسارت در انتقال خون آلوده. 73

3-3-2-1:جبران خسارت مادی.. 73

3-3-2-2:جبران خسارت معنوی.. 78

3-3-3:نحوه توزيع بار مسئوليت در انتقال خون آلوده. 83

نتیجه گیری و پیشنهاد. 85

مراجع. 91

فعالیت ها

پاره ای از گزارشات در مورد فعالیت های میهن داکس

76

گوگل امروز

209

آنلاین ها

13578

بازدید

452

کاربران

669

خریدها

42819

مقالات

اطلاعات تماس

ایران - بوشهر
میدان رفاه - خیابان دوم
کافی نت طورسینا
تلفن: 33447933-077
میهن داکس را محبوب کنید: