میهن داکس با طعم جدید

به پاس قدردانی از تمامی بازدیدکنندگان و همراهان همیشگی میهن داکس که باعث پیشرفت روز افزون ما و همچنین امیدی برای ادامه بودند بر آن شدیم که این بار محیط میهن داکس را دلنشین تر از گذشته برای کاربران آماده سازیم که امیدواریم مورد توجه شما قرار گیرد لذا چنانچه مورد یا نکته نظری در ضمینه بروزرسانی اخیر میهن داکس دارید آن را از طریق بخش تماس با ما با ما در میان بگذارید
با تشکر - مدیریت میهن داکس دانلود تحقیق


تاریخ:  1 اسفند 1395
تعداد صفحه:   137
قالب بندی : doc
نویسنده:   koreshzadeh
قیمت:  5000 تومان


مسئولیت مدنی از ابداعات قرن اخیر مي‌باشد و تا قبل از این، مسئله مسئولیت مدنی مطرح نبوده و اکثراً مسئولیت ها بر مبنای مسئولیت کیفری مطرح مي‌شده است این در حالی بود که قوانین جزایی نمی‌توانست پاسخگوی برخی سهل انگاری هایی که بدون داشتن عنصر معنوی تحقق یافته است باشد. از این رو مسئولیت مدنی پا به عرصه نهاد و مسئولیت دیگری در کنار مسئولیت کیفری واخلاقی مطرح شد هر چند که مدتها بود مسئولیت قراردادی نیز در برابر زیاندیده مورد استناد بود ولی باید گفت که مسئولیت مدنی ابداعی است نوین که برای تکمیل عدالت و احقاق حق به وجود آمد . سقط جنین از نظر قانونی کاری است ناپسند و برای آن مجازات مقرر شده است ولی با این حال باید گفت سقط جنین در برخی موارد برای حفظ جان مادر از جمله کارهایی است که قانون گذار برای آن مسئولیتی در نظر نگرفته است ولی آن چه که در این باب سعی در بررسی آن داریم مسئولیت مدنی ناشی از سقط جنین مي‌باشد و در این رابطه مي‌خواهیم به مبنای مسئولیت و شرایط تحقق آن و همچنین به خسارت و نحوه اخذ آن اشاره‌اي کرده باشیم. از جمله مواردی که دراین تحقیق سعی در پاسخ گویی آن هستیم مصادیق خسارت معنوی و مادی در سقط جنین مي‌باشد.  

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه 2

1- بیان مسئله 2

2- سئوالات تحقیق. 4

3- فرضیه‌هاي تحقیق. 4

4- ضرورت تحقیق. 4

5- پیشینه تحقیق. 5

6- اهداف تحقیق. 6

7- روش تحقیق. 6

فصل اول : كليات

1-1- مفهوم سقط جنین. 8

1-1-1 سقط. 10

1-1-2- مفهوم پزشکی جنین. 11

1-1-3- مفهوم حقوقی جنین. 12

1-2- بررسی مشروعیت یا ممنوعیت سقط جنین. 13

1-2-1- تئوری آزادی مطلق. 14

1-2-2- تئوری ممنوعیت مطلق. 17

1-2-2-1-دلایل طرفداران ممنوعیت مطلق. 19

1-2-2-2- آثار ممنوعیت مطلق سقط جنین. 22

1-2-3- تئوری آزادی مشروط. 23

1-2-4-موضع حقوق ایران در برابر سقط جنین................................................................................................................................... 24

1-3- ممنوعیت ومشروعیت سقط جنین از دیدگاه فقهی...................................................................................................................... 25

1-3-1-دیدگاه فقهای شیعه................................................................................................................................................................ 25

1-3-2- دوتئوری جدید درفقه........................................................................................................................................................... 30

1-3-3- رهیافت های تازه درفقه....................................................................................................................................................... 34

1-4- ضمانت اجرای سقط جنین. 38

1-4-1- مسئولیت کیفری.................................................................................................................................................................... 38

1-4-2- مسئولیت مدنی. 46

1-4-2-1- مسئولیت خارج از قرارداد 47

1-4-3- جایگاه جبران خسارت در حقوق و اسناد بين‌‌المللی. 49

1-4-4- نظام خسارت بدنی در حقوق اسلام 50

فصل دوم : مبنا و اركان مسئوليت مدني در سقط جنين

2-1- مبنای مسئولیت مدنی به طور کلی. 53

2-1-1- نظریه تقصیر 53

2-1-2- نظریه ایجاد خطر 56

2-1-3- نظریه تضمین حق. 58

2-1-4- نظریه مختلط. 59

2-1-5- جمع بندی و اعلام نظریه مقبول. 60

2-2- مبنای مسئولیت مدنی ناشی از سقط جنین. 61

2-3- ارکان مسئولیت مدنی به طور کلی. 63

2-3-1- ورود خسارت.. 63

2-3-2- فعل زیان بار 66

2-3-3- رابطه سببیت.. 68

2-4- ارکان مسئولیت مدنی ناشی از سقط جنین. 70

2-4-1- فعل زیانبار 70

2-4-1-1- مسئولیت ناشی از انجام فعل. 71

2-4-1-2-مسئولیت مدنی ناشی از ترک فعل پزشک.. 73

2-4-2- ورود خسارت.. 74

2-4-3- رابطه سببیت.. 75

2-4-3-1- اجتماع اسباب به نحو طولی. 75

2-4-3-2- اجتماع اسباب به نحو عرضی. 77

2-4-3-3- اجتماع چند سبب با تاثیر جداگانه و چگونگی تقسیم مسئولیت مدنی. 79

2-4-3-4- اجتماع چند سبب به صورت مستقل. 80

فصل سوم : اشخاص مسول درسقط جنین وقلمرو مسولیت آنها

3-1-در خواست کننده سقط جنین. 82

3-2- پزشک.. 83

3-2-1- مسئولیت مدنی پزشك............................................................................................................................................................... 85

3-2-2- انواع مسئولیت پزشکی. 89

3-2-3- مسئولیت کیفری و مسئولیت انتظامی. 90

3-3- والدین. 91

3-3-1- مسئولیت مدنی والدین. 92

فصل چهارم : آثار مسئوليت مدني در سقط جنين

4-1- نظریه جبران خسارت در مسئولیت.. 95

4-1-1- مفهوم جبران خسارت.. 95

4-1-2- شیوه های جبران خسارت.. 97

برگرداندن وضع زیاندیده به صورت پیشین خود 97

جبران خسارت از راه دادن معادل. 97

4-2- مبنای خسارت.. 98

4-2-1- مصادیق خسارت.. 101

خسارت مادی. 102

خسارت معنوی. 103

4-3- خسارت بدنی. 104

4-3-1- عناصر خسارت بدنی. 107

4-3-2- دیه و خسارات مازاد بر دیه 107

4-3-2-1- خسارت مازاد بر دیه در سقط جنین. 111

4-4- عوامل رافع مسئولیت در سقط جنین. 111

4-4-1 عوامل پزشکی. 112

4-4-1-1- اختلالات ژن ها (ژنتیکی) 113

4-4-1-2- سندرم داون یا عقب ماندگی مغولی. 113

4-4-1-3- اختلالات محیط رحم مادر 114

4-4-2- عوامل قانونی. 115

فصل پنجم : نتيجه‌گيري و ارائه پيشنهاد‌ها

فهرست منابع. 120

 


فعالیت ها

پاره ای از گزارشات در مورد فعالیت های میهن داکس

6

گوگل امروز

355

آنلاین ها

1287

بازدید

452

کاربران

669

خریدها

42856

مقالات

اطلاعات تماس

ایران - بوشهر
میدان رفاه - خیابان دوم
کافی نت طورسینا
تلفن: 33447933-077
میهن داکس را محبوب کنید: