میهن داکس با طعم جدید

به پاس قدردانی از تمامی بازدیدکنندگان و همراهان همیشگی میهن داکس که باعث پیشرفت روز افزون ما و همچنین امیدی برای ادامه بودند بر آن شدیم که این بار محیط میهن داکس را دلنشین تر از گذشته برای کاربران آماده سازیم که امیدواریم مورد توجه شما قرار گیرد لذا چنانچه مورد یا نکته نظری در ضمینه بروزرسانی اخیر میهن داکس دارید آن را از طریق بخش تماس با ما با ما در میان بگذارید
با تشکر - مدیریت میهن داکس راقب دانلود تحقیق


تاریخ:  1 اسفند 1395
تعداد صفحه:   119
قالب بندی : doc
نویسنده:   koreshzadeh
قیمت:  5000 تومان


مسئوليت مدني به معناي الزام حقوقي به جبران ضرر و زيان وخسارت وارده شخص به دیگری است و اين ورود زيان ممكن است با فعل يا ترك فعل محقق گردد. مستند مسئولیت مدنی ذکر شده قواعد فقهی و حقوقی است که در اسلام به کرات ،صراحتا مورد بحث و تدقیق نظر فقهاقرار گرفته است. قواعدي هم‌چون لاضرر - اتلاف- تسبیب -غرور- و قاعده علي اليد كه مبين توجه اسلام به جبران ضرر زيان‌ديده است. اين ضرر ممكن است بر اثر افعال عادي شهروندان به ديگري وارد آيد و يا اين ضرر ناشي از ارتباطاتی که افراد در فضای مجازی با یکدیگر دارند، رخ دهد چراکه امروزه افراد در اینترنت به فروشگاه می‌روند و خرید می‌کنند،در دانشگاه مجازی به سر کلاس مجازی می‌روند و آموزش می‌بینند و حتی در امتحانات به صورت مجازی شرکت می‌کنند، در بازی‌های‌ شبکه‌ای شرکت می‌کنند و یا به سراغ سایر سایتهای اجتماعی می‌روند،به دنبال شغل جدید می‌گردند و کار پیدا می‌کنند و حتی‌ برخی اموراداری خود را در محیط مجازی انجام می‌دهند و مزدشان را در همان‌ محیط به حساب خود دریافت می‌کنند،به بانک های مجازی مراجعه نموده و گردش حساب‌ خودشان را بازبینی می‌کنند و یا به حساب دیگران پول واریز می‌کنند، با دوستان جدید آشنا می‌شوند و با آنها به صورت نوشتاری و زنده در ارتباطند.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


فهرست مطالب


چکیده................................................................................................................................. ...... .........1

فصل اول: کلیات

1-1 مقدمه........................................................................................................... ................................2

1-2 بیان مساله................................................................................................................. .....................3

1-3 ضرورت انجام تحقیق ...................................................................................................... ............4

1-4 پیشینه تحقیق.................................................................................................................................7

1-5 اهداف‌ تحقيق‌................................................................................................................................8

1-6تعریف واژه ها................................................................................................................................9

1-6-1 مفهوم مسئولیت مدنی ...............................................................................................................9

1-6-2 مسئولیت مدنی در معنای عام و خاص.........................................................................................9

1-6-3 ضرر و انواع آن..................................................................................................... .................10

1-6-3-1 مفهوم ضرر...................................................................................................... ...................10

1-6-3-2 ضررمالي..................................................................................................... .......................11

1-6-3-3 ضررمعنوي....................................................................................................... ..................11

1-7 فضای مجازی..................................................................................................... ...... .................13

1-7-1 تفاوت اینترنت و فضای مجازی.................................................................................................13

1-7-2 سرویس دهنده های فضای مجازی...........................................................................................13

1-8 حریم خصوصی............................................................................................................................14

1-9 تعریف هک................................................................................................... ...... ...... ...............14

1-10 ویروس رایانه ای...................................................................................................... ...... .........14

1-11 تغییر، تخریب در داده ها ...........................................................................................................15

فصل دوم :اقسام فعالیتهای زیانبار در ارتباطات فضای مجازی

2-1 ضرر در فضای سایبر.....................................................................................................................16

2-2 خسارتهای جانی و بدنی......................................................... .....................................................16

2-2-1 پزشکی از راه دور و سلامت موبایل..........................................................................................17

2-2-1-1 انواع خدمات پزشکی درفضای مجازی.................................................................................17

2-2-1-2 اصول کلی حاکم بر مسئولیت پزشکی...................................................................................19

2-2-1-3 مسؤولیت مدنی پزشك در فضای مجازی.............................................................................19

2-2-1-4 سلامت الکترونیک وتئوریهای مسئولیت مدنی تیم پزشکی از راه دور.....................................20

2-2-1-5 مسئولیت مدنی تیم پزشکی از راه دور در نظام حقوقی ایران................................................22

2-3 خسارت معنوی.............................................................................................................................24

2-3-1 هتک حرمت درفضای مجازی..................................................................................................25

2-3-1-1 نشر و اشاعه اکاذیب در فضای مجازی..................................................................................27

2-3-1-2 هتک حرمت و اشاعه اکاذیب در فضای مجازی از منظرقوانین..............................................27

2-3-1-3 قذف درفضای مجازی..........................................................................................................28

2-3-1-4 توهین درفضای مجازی.......................................................................................................29

2-3-1-5 افترا درفضای مجازی ..........................................................................................................31

2-3-1-6 مسئولیت مدنی ناشی از هتک حرمت درفضای مجازی..........................................................34

2-3-1-7 شیوه های جبران خسارت زیان دیده...................................................................................35

2-4 نقض حریم خصوصی...................................................................................................................38

2-4-1 نقض حريم خصوصي در فضاي مجازي.....................................................................................39

2-4-2 مصاديق نقض حريم خصوصي در فضاي مجازي........................................................................40

2-4-3 مسؤوليتهاي ناشي از نقض حريم خصوصي ................................................................................41

2-5 نقض حقوق مالکیت معنوی...........................................................................................................43

2-5-1 اهمیت مالکیت فکری.................................................................................. ...... ...... ..............44

2-5-2 مالکیت فکری درحقوق موضوعه ..................................................................................... ........44

2-5-3 انواع حقوق مالکیت معنوی.................................................................................. ...... ............46

2-5-4 نقض مالکیت های فکری در فضای مجازی................................................................................52

2-5-4-1 نقض حق مؤلف در فضای مجازی........................................................................................53

2-5-5 ضمانت اجرا درخصوص نقض حقوق مولف درحقوق موضوعه...................................................51

2-5-6 مصادیق نقض کپی رایت در فضای مجازی...............................................................................57

2-5-7 مسئولیت مدنی ناشی از لینک غیر مجاز.....................................................................................64

2-5-8 مصادیق لینک‌های غیرمجاز......................................................................................................65

2-5-9 مسئولیت مدنی ناشی از نفوذ و هک سیستم................................................................................69

2-5-10 مسئولیت هکرها بر اساس قانون مسئولیت مدنی.......................................................................75

2-5-11 فیشینگ................................................................................. ...... ...... ...... ...... ...... ............76

2-5-11-1 تکنیک هایی که در فیشینگ بکار می رود............................................................................76

2-5-11-2 مسئولیت مدنی فیشرها................................................................................... ...... ............78

فصل سوم :مسئولیت مدنی واسطه ها و شبکه های اجتماعی ارتباطات فضای مجازی

3-1 نقش واسطه های فضای مجازی................................................................................ ...... ............79

3-2انواع واسطه های فضای مجازی................................................................................. ..................79

3-2-1 سرویس دهنده اینترنت.................................................................................. ...... .................79

3-2-2 ارائه دهنده خدمات عمومی انتقال داده ها از طریق ارتباطات ماهواره ای............... ...............81

3-2-3 ارائه خدمات عمومی انتقالداده ها.........................................................................................81

3-3 مسئولیت مدنی واسطه های ارتباطات فضای مجازی......................................................................81

3-3-1 مسئولیت مبتنی بر تقصیر............................................................................ ...... ...... ................82

3-3-2 عنصر تقصیر و لزوم اثبات آن..................................................................... ...... ......................83

3-4 شبکه‌های اجتماعی................................................................................. ...... ...... ......................83

3-4-1 شبکه‏های عمومی و تخصصی....................................................................................................84

3-4-2 قابلیت‌های شبکه‌های اجتماعی................................................................................................85

3-4-3 شبکه‌های اجتماعی در ایران....................................................................................................85

3-4-4 عضویت درشبکه های اجتماعی از منظرقانون............................................................................86

3-4-5 مسئولیت مدنی شبکه های اجتماعی در ارتباطات مجازی..........................................................90

3-4-5-1 مسئولیت مبتنی بر تقصیر......................................................................................................90

3-4-5-2 مسئولیت مبتنی بر قرارداد...................................................................................................91

3-4-5-2-1 اعتبار شروط محدود کننده و ساقط‌کننده مسؤولیت.........................................................92

3-4-5-2-2 اعتبار شروط محدود‌کننده و ساقط‌کننده مسؤولیت در قوانین ..........................................94

3-4-6 ضمانت اجراهاي نقض حقوق در شبكه هاي اجتماعی............................................ ..................95

نتیجه گیری............................................................................ ...... ...... ...... ...... ...... .........................98

پیشنهادات....................................................................................... ...... ..... ...... ...... ...... ..............101

منابع وماخذ.............................................................................. ...... ...... ..... ...... ...... ...... .............103


فعالیت ها

پاره ای از گزارشات در مورد فعالیت های میهن داکس

12

گوگل امروز

571

آنلاین ها

9364

بازدید

452

کاربران

669

خریدها

42209

مقالات

اطلاعات تماس

ایران - بوشهر
میدان رفاه - خیابان دوم
کافی نت طورسینا
تلفن: 33447933-077
میهن داکس را محبوب کنید: