میهن داکس با طعم جدید

به پاس قدردانی از تمامی بازدیدکنندگان و همراهان همیشگی میهن داکس که باعث پیشرفت روز افزون ما و همچنین امیدی برای ادامه بودند بر آن شدیم که این بار محیط میهن داکس را دلنشین تر از گذشته برای کاربران آماده سازیم که امیدواریم مورد توجه شما قرار گیرد لذا چنانچه مورد یا نکته نظری در ضمینه بروزرسانی اخیر میهن داکس دارید آن را از طریق بخش تماس با ما با ما در میان بگذارید
با تشکر - مدیریت میهن داکس راقب دانلود تحقیق


تاریخ:  1 اسفند 1395
تعداد صفحه:   148
قالب بندی : doc
نویسنده:   koreshzadeh
قیمت:  5000 تومان


مداخله بشردوستانه در حقوق بین الملل یک موضوع مورد مناقشه از نظر عملی و تئوری می باشد. از ميان تعاریف ارائه شده، بیانِ ج. ل. هالزگریف[1] در این خصوص یک تعریف کلاسیک و شامل بسیاری از این تعاریف است: این اصطلاح مربوط به تهدید یا استفاده از نیروی نظامی بر ضد تمامیت ارضی یک دولت توسط دولتی دیگر (یا گروهی از دولتها) با هدف ممانعت یا پایان بخشیدن به نقض های شدید و گستردهای حق های اساسیِ انسانیِ افرادی غیر از شهروندان خود، بدون رضایت کشوری که نیروی نظامی در داخل سرزمین آن اِعمال شده، می باشد ( Holzgrefe,2003, p.15)با این وجود مفهوم این تعریف در حقوق بین الملل بشدت محل اختلاف است. تحت چه شرایطی چنین مداخلاتی قانوناً مجاز است؟ چه شخصی باید آنها را احراز نماید، بر اساس کدام مجوز و با چه حدودی؟ حقوق بین الملل در حال حاضر یک مبنای مستحکم برای فیصله دادن به این اختلافات ارائه نمی نماید تا براساس آن پاسخ این سؤالات را بدهد یا بگوید چگونه در شرایط خاص اِعمال می شود. مهمترین سند حقوق بین الملل، منشور سازمان ملل متحد، متضمن معیارهای معینی برای پاسخ به این سوالات می باشد. با این حال، منشور مستقیماً توضیحی در مورد مداخله بشردوستانه ارائه نداده است. جدای از این، ممکن است چنین ادعا شود که این واقعیت خود به تنهایی نشان دهنده مطلق بودن ممنوعیت حقوقی استفاده از زور با انگیزه مسائل بشردوستانه (از منظر منشور) می باشد.  

فهرست مطالب

مقدمه. 1

1.بیان مسئله. 2

2.اهمیت و ضرورت تحقیق.. 4

3. اهداف تحقیق.. 4

4. فرضيه هاي تحقيق.. 4

5.سوالات تحقیق.. 4

6.چهارچوب نظری تحقيق.. 5

7.روش تحقیق.. 5

8.سازماندهی و ساختار تحقیق.. 5

9.پیشینه تحقیق و ضرورت انجام آن. 5

بخش اول: کلیات و اصول. 7

1. مبحث اول: مداخله و مداخله بشردوستانه. 8

1-1.اهداف كشورهاى مداخله گر از نظر تا عمل.. 11

1-1-2.الف. مداخله به عنوان حمايت از اتباع. 11

1-1-3.ب. مداخله به عنوان حمايت از اتباع كشور مداخله شونده 11

1-2.مداخله بشر دوستانه و مداخله همراه با درخواست... 13

1-3.مداخله براى برقرارى نظام دموكراسى.. 14

1-4.كمك به شورشيان و مداخله بشر دوستانه. 16

1-5.مداخله و مساعدت... 17

1-6.شرايط مداخله بشر دوستانه. 18

1-7.مشروعیت مداخله. 20

1-8.بررسی مشروعیت مداخله بشر دوستانه. 21

1-9.ادلّه موافقان و مخالفان مداخله. 23

1-9-1.الف. ادلّه موافقان. 25

1-9-2.ب. ادلّه مخالفان. 26

2.مبحث دوم: مداخله بشردوستانه و اصول بین المللی در عمل.. 27

2-1. مداخله بشردوستانه و اصل عدم توسل به زور. 27

2-1-1.اصل عدم توسل به زور. 27

2-1-2.منشور ملل متحد. 28

2-1-3.تصمیمات مجمع عمومی سازمان ملل متحد. 29

2-1-4.نظام معاهدات بین‌المللی.. 29

2-1-5.تکوین اصل منع توسل به زور. 30

2-2.مداخلات بشردوستانه و اصل احترام به حاکمیت کشورها 32

2-2-1.مفهوم حاکمیت پیش از تشکیل سازمان ملل متحد. 32

2-2-2.رابطه حاکمیت و مداخله بشر دوستانه در رویه قضایی بین المللی: 34

2-3. مداخلات بشردوستانه و اصل عدم مداخله. 35

2-3-1.تعدیل اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها: 38

2-3-2.اصل عدم مداخله و سازمان های بین المللی: 40

2-3-3.رابطه حاکميت و مداخله بشر دوستانه در رويه سازمان ملل متحد: 41

2-3-4.اقدامات مجمع عمومی: 43

2-3-6.توجیه مداخله در قلمرو حاکمیت دولت ها: 47

2-3-7.تحول نظام بینالملل و نقش نوین شورای امنیت: 49

2-4. مداخله بشردوستانه و مسئولیت حمایت... 54

2-4-1.مبانی شورای امنیت برای مداخله بشردوستانه با توسل به دکترین مسئولیت حمایت... 56

2-4-2.شورای امنیت مجری مسئولیت حمایت... 56

2-4-3.سند اجلاس سران در سال ۲۰۰۵. 58

2-4-4.دامنه عمل تحت ماده ۳۹ منشور سازمان ملل متحد. 59

2-5.عملکرد شورای امنیت در مداخلات بشردوستانه. 61

2-5-1. تاريخچه مداخلات بشردوستانه. 61

2-5-2. نمونه های مداخله بشردوستانه. 66

2-5-2-2.مداخله بشردوستانه در عراق.. 67

2-5-2-3.مداخله بشردوستانه در بوسنی.. 68

2-5-2-4.مداخله بشردوستانه در سومالی.. 68

2-5-2-5.مداخله بشردوستانه در روآندا 69

2-5-2-6.مداخله بشردوستانه در هائیتی.. 70

2-5-2-7.مداخله بشردوستانه در کوزوو. 70

بخش دوم: مداخله بشردوستانه در کشور مالی.. 72

3.مبحث اول: کشور مالی و اهداف فرانسه در مالی.. 73

3-1.آشنايي با جغرافيايي طبيعي، سياسي و اقتصادي مالی.. 73

3-2.ريشه ها و علل شكل گيري بحران مالي.. 83

3-3.نقض اصول بشردوستانه و ارتكاب جنايات بين المللي در بحران مالي.. 88

4.مبحث دوم: دکترین مسئولیت حمایت در قضيه مالي.. 89

4-1.ماهیت «مسئولیت حمایت» 89

4-2.مسئولیت حمایت: یک دهه در مسیر تکامل.. 91

4-3.دکترین «مسئولیت حمایت» در سایر اسناد بین المللی.. 94

4-4.تعهدات ناشی از پذیرش «مسئولیت حمایت» 99

4-5.ماهیت تعهدات پیشگیرانه قبل از وقوع بحران و مسئولیت بازسازی پس از مداخله. 99

4-5-1. «مسولیت پیشگیری» 100

4-5-2.«مسئولیت بازسازی» 104

4-5-3.«مسئولیت واکنش» در زمان بحران. 107

4-8.برررسي عناصر 3 گانه دكترين مسئوليت حمايت در بحران مالی.. 114

4-9.قطعنامة شورای امنیت... 115

نتیجه گیری.. 119

منابع و مآخذ. 129

منابع لاتین: 132

فعالیت ها

پاره ای از گزارشات در مورد فعالیت های میهن داکس

12

گوگل امروز

598

آنلاین ها

9409

بازدید

452

کاربران

669

خریدها

42209

مقالات

اطلاعات تماس

ایران - بوشهر
میدان رفاه - خیابان دوم
کافی نت طورسینا
تلفن: 33447933-077
میهن داکس را محبوب کنید: