میهن داکس با طعم جدید

به پاس قدردانی از تمامی بازدیدکنندگان و همراهان همیشگی میهن داکس که باعث پیشرفت روز افزون ما و همچنین امیدی برای ادامه بودند بر آن شدیم که این بار محیط میهن داکس را دلنشین تر از گذشته برای کاربران آماده سازیم که امیدواریم مورد توجه شما قرار گیرد لذا چنانچه مورد یا نکته نظری در ضمینه بروزرسانی اخیر میهن داکس دارید آن را از طریق بخش تماس با ما با ما در میان بگذارید
با تشکر - مدیریت میهن داکس دانلود تحقیق


تاریخ:  1 اسفند 1395
تعداد صفحه:   189
قالب بندی : doc
نویسنده:   koreshzadeh
قیمت:  5000 تومان


تقلب نسبت به قانون, همچون تغيير ارادي عناصر وابستگي و همانند كاربرد ويژه اي از تئوري عمومي سوء استفاده از حق, از جمله موانع اجراي الزامي حقوق خارجي در حقوق بين الملل خصوصي محسوب مي گردد. كافي است كه يكي از متداعيان به قصد فرار از قانون صالح از قاعدة حل تعارض به نحو متقلبانه اي استفاده كند تا تقلب نسبت به قانون در حقوق بين الملل خصوصي ايجاد گردد. در اكثر موارد، تقلب نسبت به قـانون با انتخـاب متقلبانة صلاحيـت يك حوزه قانوني كه استفاده از آن به اجراي قانون ماهوي پرمنفعت تر براي يكي از اصحاب دعوي مي انجامد و با ناديده گرفتن قانون صالح قابل اعمال همراه است. در اين راستا، براساس نظرية لاپرادل، يكي از حقوق دانان فرانسوي، تقلب نسبت به قانون عبارت است از تغيير در عناصر وابستگي، به منظور ايجاد يك عنصر وابستگي غيرواقعي و خيالي. (La pradelle, 1999: P.12 ) به عنوان نمونه در قضية دوبوفرمون، خانم دوبوفرمون به جهت تغيير متقلبانة تابعيت فرانسوي خود همراه با تحصيل تابعيت آلماني، توسط محاكم فرانسوي مجازات گرديد و فرانسوي باقي ماند. ( La pradelle, 1999: P.13 )  
فهرست

عنوان

صفحه

چکیده

1

مقدمه

2

فصل اول: کلیات

 

تعریف لغوی تقلب

4

تقلب و فرق آن با حیله و تدلیس

5

بررسی سابقه تاریخی تقلب نسبت به قانون

6

الف: نظریه تقلب نسبت به قانون در حقوق رم و مسیحی

7

ب: نظریه تقلب نسبت به قانون در حقوق قدیمی فرانسه و ایران

9

1-.از دیدگاه قرآن

15

2- ازدیدگاه اخبار و احادیث

19

3- فتاوی

20

ماهیت تقلب نسبت به قانون و مطالعه تطبیقی آن در حقوق بین الملل خصوصی

26

ماهیت موضوع

29

الف: مفهوم کلاسیک و مفهوم جدید تقلب نسبت به قانون

29

ب: عناصر موضوع

32

1- مفهوم الزام قانونی

32

2- قصد متقلبانه

34

1-2- ماهیت قصد تقلب به معنی اخص

34

2-2- سوء نیت

34

3-2- قصد اضرار

35

4-2- قلب داعی منحصر باشد

36

3- وسیله متقلبانه

38

1-3- انواع وسایل متقلبانه

39

2-3- شرایط وسیله متقلبابه

40

1-2-3- موثر بودن وسیله متقابانه

40

2-2-3- حقیقی بودن وسیله تقلب

41

3-2-3- جنبه فرعی و غلی البدل بودن به وسیله متقلبانه

41

مطالعه تطبیقی تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی

42

الف: تقلب نسبت به قانون در نظام حقوقی رومی ژرمنی

43

انگلیس

47

اتحادیه اروپا

49

رویه قضایی فرانسه

51

ب- تقلب نسبت به قانون در نظام حقوقی کامن لو ( حقوق امریکا و انگلیس )

55

کامن لو امریکا

55

کامن لو انگلیس

59

فصل دوم: دلایل نظریه پذیرش تقلب نسبت به قانون

 

سوئیس

66

فرانسه

68

انگلیس

69

امریکا

70

ارزیابی دلایل

73

نظریه منع تقلب نسبت به قانون

78

دلایل نظریه

78

1- قاعده لاضرر و نظریه سوء استفاده از حق

78

1-1- قاعده لاضرر (ماده 132 قانون مدنی ایران)

78

1-2-1- دلایل و مستندات قاعده

79

3-1- مفهوم لاضرر

89

1-3-1- مفهوم ضرر و ضرار

90

2-3-1- مفهوم حقوقی قاعده لاضرر

92

4-1- شمول قاعده در خسارات معنوی

96

5-1- قاعده لاضرر در قانون مدنی

98

2- نظریه علت و جهت نامشروع

105

1-2- علت نامشروع

105

2-2- جهت نامشروع

107

1-2-2- مفهوم جهت

107

2-2-2- جهت معامله

109

3-2-2- رابطه جهت و تقلب

110

3- قاعده نقض غرض و مخالفت با نظم عمومی

116

1-3- قاعده نقض غرض

116

الف: بطلان نقض غرض

116

ب: یعامل المکلف بنقیض مقصوده

118

2-3- نظم عمومی

119

وجوه افتراق

126

4- صوری بودن، مسئولیت مدنی و استثناء تقلب

128

1-4- صوری بودن

128

الف: توصیف و اثبات عمل صوری

128

ب: صوری بودن در اعمال حقوقی

133

درحقوق فرانسه

134

درفقه اسلام

137

درحقوق ایران

139

ج- صوری بودن در وقایع حقوقی

141

2-4- نظریه مسئولیت مدنی

142

الف: از نظر مفهوم

143

ب: از نظر اجرا

143

ج- رویه قضایی فرانسه

145

3-4- تقلب به کلیه قواعد حقوقی استثناء وارد می کند

146

در فرانسه

148

ارزیابی دلایل

149

علت و جهت نامشروع

152

استثناء تقلب

160

فصل سوم : ضمانت اجرای تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی

 

ضمانت اجرا از نظر دولتهای درگیر

164

ضمانت اجرا از نظر دولتی که تقلب برای فرار از قانون آن کشور به عمل آمده است

164

ضمانت اجرا از نظر دولتی که تقلب به نفع قانون آن کشور صورت گرفته است

166

ضمانت اجرا از نظر دولتهای ثالث

168

نتیجه گیری و پیشنهاد

172

پیشنهادات

175

فهرست منابع

176

چکیده انگلیسی

180

صفحه عنوان انگلیسی

181

 

 

فعالیت ها

پاره ای از گزارشات در مورد فعالیت های میهن داکس

17

گوگل امروز

919

آنلاین ها

15504

بازدید

452

کاربران

669

خریدها

43057

مقالات

اطلاعات تماس

ایران - بوشهر
میدان رفاه - خیابان دوم
کافی نت طورسینا
تلفن: 33447933-077
میهن داکس را محبوب کنید: