میهن داکس با طعم جدید

به پاس قدردانی از تمامی بازدیدکنندگان و همراهان همیشگی میهن داکس که باعث پیشرفت روز افزون ما و همچنین امیدی برای ادامه بودند بر آن شدیم که این بار محیط میهن داکس را دلنشین تر از گذشته برای کاربران آماده سازیم که امیدواریم مورد توجه شما قرار گیرد لذا چنانچه مورد یا نکته نظری در ضمینه بروزرسانی اخیر میهن داکس دارید آن را از طریق بخش تماس با ما با ما در میان بگذارید
با تشکر - مدیریت میهن داکس دانلود تحقیق


تاریخ:  1 اسفند 1395
تعداد صفحه:   237
قالب بندی : doc
نویسنده:   koreshzadeh
قیمت:  5000 تومان


مبانی در سازماندهی اندیشه نقش اساسی دارد. بدون داشتن مبانی نظم فکری امری ناممکن است. از اینرو اندیشه دانشمندان بزرگی چون شهید ثانی همواره بر بنیان مبانی استوار بنا شده است تا آرایی که بیان می کنند متقن باشد. نظرات خاص شهید ثانی با تکیه بر مبانی فقهی خویش اتخاذ شده، به مصاف پنجره های جدید و طرح اندیشه های نو در مسائل علمی محسوب می شود این تولید علم رهین فکرهای قوی و نتیجه نبوغ و نو آفرینی اوست .اکنون سال ها از شهادت پر شکوه و غریبانه فقیه پر آوازه تاریخ فقه شیعه می گذرد اما هنوز آثارش مورد استناد و محور آموزش فقه امامی قرار دارد . در نتیجه شناخت اندیشه ها و پژوهش های فقهی وی بایستگی های انکار ناپذیر است . آثار پرمایه و دانش افزای شهید ثانی بر پایه ویژگی های فقه نوین، نیازهای زمان و نقد نظریه ها و یافته های فقهی عصر خویش سامان یافته است .منابع استفاده شده در این تحقیق شامل پنج بخش روایی، اصولی، فقهی، رجالی و قواعد فقهی است .در اینتحقیق آثار شهید ثانی محور اصلی قرار دارد اگرچه از کتب علمی دیگر به جهت ضرورت بحث استفاده شده است . تحقیق حاضر در دو فصل تنظیم گردیده است : فصل اول مبانی اجتهادی شهید ثانی مورد پژوهش قرار می گیرد در فصل دوم مبانی تطبیقی وی بررسی می شود و در آخر مبانی فقهی شهید ثانی در معاملات نتیجه گیری شده است . شهید ثانی با عمر کم اما با برکت خویش در تراث فقه اسلامی خوش درخشیده و نام وی در تاریخ فقه امامیه ماندگار شده است در پایان بر خود فرض می دانم برای روح این شهید فقیه سلام و درود هدیه کرده و علو درجات را از خداوند منان خواستار شوم .  

« فهرست مطالب »

عنوان

صفحه

 

مقدمه......................................................................................................................................................

1

کلیات......................................................................................................................................................

3

طرح پایان نامه................................................................................................................:بخش اول

5

تعريف مساله و بیان سوال های اصلی تحقیق............................................................................

5

پیشینه تحقیق.....................................................................................................................................

6

ضرورت و اهداف تحقیق...................................................................................................................

6

فرضیه های تحقیق............................................................................................................................

7

روش تحقیق........................................................................................................................................

7

بخش دوم : مروری بر زندگی شهید ثانی......................................................................................

8

خاندان شهید ثانی...............................................................................................................................

8

زندگي علمي شهيد ثاني....................................................................................................................

8

استادان و شاگردان شهيد ثاني.........................................................................................................

10

آثار علمي شهيد ثاني..........................................................................................................................

10

شهادت...................................................................................................................................................

12

فصل اول : مبانی اجتهادی شهیدثانی.............................................................................................

13

بخش اول : اصول فقه از منظر شهید ثانی.....................................................................................

15

مبحث اول : توضیح مبانی اصولی شهید ثانی..............................................................................

15

مبحث دوم : نوآوری اصولی شهید ثانی.....................................................................................

53

مبحث سوم : جمع بندی مبانی اصولی شهید ثانی....................................................................

57

بخش دوم : دانش رجال از منظر شهید ثانی................................................................................

59

مبحث اول : بررسی اندیشه رجالی شهید ثانی............................................................................

59

مبحث دوم : نوآوری رجالی شهید ثانی.....................................................................................

76

مبحث سوم : جمع بندی مبانی رجالی شهید ثانی...................................................................

78

فصل دوم : مبانی تطبیقی شهید ثانی.............................................................................................

81

بخش اول : توضیح مبانی تطبیقی شهید ثانی..............................................................................

83

مبحث اول : رضایت.........................................................................................................................

83

مبحث دوم : قاعده اذن...................................................................................................................

85

مبحث سوم : قاعده ملازمه اذن در شیء با اذن در لوازم آن.................................................

90

مبحث چهارم : قاعده ضمان ید....................................................................................................

94

مبحث پنجم : قاعده غصب............................................................................................................

99

مبحث ششم : قاعده كل عقد يضمن...........................................................................................

107

مبحث هفتم : قاعده استیمان........................................................................................................

111

مبحث هشتم : قاعده اتلاف............................................................................................................

118

مبحث نهم : قاعده تسبیب............................................................................................................

122

مبحث دهم : قاعده غرور ...............................................................................................................

128

مبحث یازدهم : قاعده العقود تابعه للقصود..................................................................................

133

مبحث دوازدهم : قاعده تغییر پذیری احکام اولیه به تاثیر زمان و مکان...........................

140

مبحث سیزدهم : قاعده الحاکم ولی الممتنع ............................................................................

155

مبحث چهاردهم : ماهیت مالکیت...............................................................................................

163

مبحث پانزدهم : قاعده تسلط..........................................................................................................

168

مبحث شانزدهم : قاعده ید.............................................................................................................

176

مبحث هفدهم : قاعده احترام مال................................................................................................

182

مبحث هجدهم : قاعده اقدام..........................................................................................................

186

مبحث نوزدهم : اصل صحت..........................................................................................................

188

مبحث بیستم : قاعده اصاله اللزوم...............................................................................................

193

مبحث بیست و یکم : تعذر وفا به مدلول عقد ..........................................................................

199

مبحث بیست و دوم : قاعده المومنون عند شروطهم .............................................................

202

مبحث بیست و سوم : قاعده غرر..................................................................................................

213

مبحث بیست و چهارم : قاعده ربا.................................................................................................

216

مبحث بیست و پنجم : قاعده لاضرر............................................................................................

221

بخش دوم : نوآوری تطبیقی شهید ثانی.......................................................................................

228

بخش سوم : جمع بندی مبانی تطبیقی شهید ثانی....................................................................

232

نتیجه گیری...........................................................................................................................................

233

فهرست منابع.........................................................................................................................................

239

فعالیت ها

پاره ای از گزارشات در مورد فعالیت های میهن داکس

17

گوگل امروز

924

آنلاین ها

15514

بازدید

452

کاربران

669

خریدها

43057

مقالات

اطلاعات تماس

ایران - بوشهر
میدان رفاه - خیابان دوم
کافی نت طورسینا
تلفن: 33447933-077
میهن داکس را محبوب کنید: