میهن داکس با طعم جدید

به پاس قدردانی از تمامی بازدیدکنندگان و همراهان همیشگی میهن داکس که باعث پیشرفت روز افزون ما و همچنین امیدی برای ادامه بودند بر آن شدیم که این بار محیط میهن داکس را دلنشین تر از گذشته برای کاربران آماده سازیم که امیدواریم مورد توجه شما قرار گیرد لذا چنانچه مورد یا نکته نظری در ضمینه بروزرسانی اخیر میهن داکس دارید آن را از طریق بخش تماس با ما با ما در میان بگذارید
با تشکر - مدیریت میهن داکس راقب دانلود تحقیق


تاریخ:  1 اسفند 1395
تعداد صفحه:   121
قالب بندی : doc
نویسنده:   koreshzadeh
قیمت:  5000 تومان


شخصیتو هستی انسان‌ها با آنچه بدان می‌اندیشند و عمل می‌کنند شکل می‌گیرد. برخی از افکار و اعمال نه‌تنها تأثیر سوئی بر آخرت انسان می‌گذارد، بلکه بر دنیای او چه از لحاظ بعد فردی و چه از لحاظ جنبه اجتماعی تأثیر می‌گذارد. نگاه اسلام به حیات فردی و اجتماعی نگاهی عالی است. از این‌رو وظیفه انسان را در زمین آبادانی معرفی می‌کند تا از این طریق در نقش خلافت الهی وظیفه خود را انجام دهد؛ بنابراین به تجارت و امور دیگر که در تحقق این اهداف عالی نقش دارند توجهدارد. اگراهداف معنوی تجارت، مورد توجه نباشد و بهاجتماع و مصالح عموم زیان رساند، از نظر اسلام بی‌ارزش است؛ هرچند ارزش مادی تجارت زیاد باشد. بدینسبب، تحصیل مال از راه‌های ناصواب از جمله معامله با آلات قمار‌که موجب رکود چرخ‌های اقتصادی است، در اسلام ممنوع است؛ چرا که اقتصاد به عنوان قوام جامعه باید موجبات تعالی فرد و جامعه شود، نه آن که آن را به تباهي بکشاند.هر چیزی را که پروردگار حکیم، دستور به انجام آن می‌دهد، دارای مصلحت و؛ و هر چیزی را که از آن منع می‌کند برای بندگان دارای مفسده و ضرر است هر چند که ممکن است عقلِ محدود ما نتواند این مصلحت و مفسده را درک کند. آلات قمار، یکی از مفاسد مخرب و خانمان‌سوز است که متأسفانه با عنوان ورزش فکری و سرگرمی، ترويج و بر آسیب‌های آن سرپوش گذاشته می‌شود. از نظر اسلام، این تجارت ناسالم، جزء گناهان کبیره است و باعث تضعيف اقتصاد، تشدید تضادهای داخلی، اختلافات خانوادگی، ازدیاد کینه و دشمنی می‌گردد  
فهرست

مقدمه 1

فصل اوّل:کلیات... 3

طرح تحقیق 4

1. تبیین موضوع 4

2. ضرورت وهدف از اجرا 4

3. پیشینه تحقیق 4

4. فرضیه تحقیق 5

5. روش تحقيق 5

6. سازماندهی تحقیق 5

7. موضوع شناسی 6

1-1-7. قمار 6

1-1-1-7. قمار در لغت 6

2-1-1-7. قمار در اصطلاح 7

2-1-7. آلات قمار 8

1-2-1-7. شطرنج 10

2-2-1-7. نرد 11

3-2-1-7. کعاب 12

4-2-1-7. اربعه عشر 13

5-2-1-7. خواتیم 13

6-2-1-7. پاسور 14

3-1-7. میسر 14

4-1-7. معامله 16

5-1-7. احکام وضعی قراردادها 18

6-1-7. بیع 20

7-1-7. تاریخچه آلات قمار 22

8-1-7. ضبط 23

9-1-7. مصادره 24

10-1-7. معدوم کردن 24

فصل دوم: مستندات فقهی و حقوقی معامله با آلات قمار. 25

1-2. مستندات فقهی 26

1-1-2. آیات 26

1-1-1-2. آیات عام 27

2-1-1-2. تفسیر آیات 31

3-1-1-2. آیات خاص 33

2-1-2. روایات 38

1-2-1-2. روایات عام 38

2-2-1-2. روایات خاص 41

3-1-2. اجماع 45

4-1-2. عقل 47

5-1-2. سایر مستندات 48

1-5-1-2 سکرآور بودن 48

2-5-1-2. حرمت از باب اكل سم 49

3-5-1-2. حرمت از باب قاعده‌ى حرمت اسراف 49

4-5-1-2. قاعده اعانت بر اثم و عدوان 50

5-5-1-2. قاعده حرمت مقدمه‌ى حرام 51

6-5-1-2 قاعده‌ى نفى سبيل 52

7-5-1-2. حرمت معاملات آلات قمار با استفاده از قواعد فقهی 53

1-7-5-1-2. قاعده لا ضرر 53

2-7-5-1-2. قاعده حفظ نظام و مصالح جامعه 54

2-2. مستندات حقوقی معامله با آلات قمار 56

1-2-2. فقدان شرایط اساسی صحت معاملات 57

1-1-2-2. مشروعیت جهت معامله 57

1-1-1-2-2. اثر جهت نامشروع در عقد 59

2-2-1-2 نامشروع بودن موضوع معامله 60

3-1-2-2. مبناي قاعده دارا شدن غير عادلانه در حقوق ایران 61

فصل سوم: تحلیل آثار معامله با ابزار قمار در فقه و حقوق ایران.. 64

1-3. آثار مدنی 66

1-1-3. بررسی وضعیت ید طرف معامله با آلات قمار 66

2-1-3. روابط طرفين معامله با آلات قمار نسبت به ردّ عين مورد عقد يا بدل آن 68

3-1-3. روابط طرفين معامله با آلات قمار نسبت به منافع مورد معامله 69

4-1-3. حکم تکلیفی و وضعی معامله باآلات قمار 69

5-1-3. مسئولیت مدنی 69

1-5-1-3. قاعده ضمان ید 70

2-5-1-3. قاعده ضمان ید در قانون مدنی 73

3-5-1-3. قاعده ما یضمن 75

4-5-1-3. توجيه قاعده عكس 79

6-5-1-3. قاعده اقدام 80

7-5-1-3. احترام به مال ديگران 81

8-5-1-3. قاعده لاضرر 81

9-5-1-3. اصل ضمان ید متعاقبه 82

2-3. آثار معامله با ابزار قمار درقانون مجازات اسلامی 83

1-2-3. قلمرو مجازات معامله با آلات قمار در فقه و حقوق و ارکان تشکیل دهنده جرم 84

1-1-2-3. عنصر قانونی 84

2-1-2-3. موضوع جرم 85

3-1-2-3. عنصر مادی 85

4-1-2-3. نتیجه مجرمانه 86

5-1-2-3. عنصر روانی 86

2-2-3 مجازات معامله با آلات قماردر فقه 86

2-2-3. حد (افساد في الأرض) اعدام و ساير مجازات‌های سخت (تعزير) 88

1-2-2-3. مجازات فقط از باب حد يا تعزير شرعى 88

2-2-2-3. افساد في الأرض مستقل از محاربه 88

3-2-3. ضبط و معدوم کردن اسباب و نقود قمار 89

4-2-3. قاچاقچى و توليد كننده 91

5-2-3. توقيف و مصادره اموال حاصل از معامله با آلات قمار 91

6-2-3. ضبط و استرداد مال مأخوذه از قمار 92

نتیجه گیری 94

منابع 95

فعالیت ها

پاره ای از گزارشات در مورد فعالیت های میهن داکس

12

گوگل امروز

583

آنلاین ها

9381

بازدید

452

کاربران

669

خریدها

42209

مقالات

اطلاعات تماس

ایران - بوشهر
میدان رفاه - خیابان دوم
کافی نت طورسینا
تلفن: 33447933-077
میهن داکس را محبوب کنید: