میهن داکس با طعم جدید

به پاس قدردانی از تمامی بازدیدکنندگان و همراهان همیشگی میهن داکس که باعث پیشرفت روز افزون ما و همچنین امیدی برای ادامه بودند بر آن شدیم که این بار محیط میهن داکس را دلنشین تر از گذشته برای کاربران آماده سازیم که امیدواریم مورد توجه شما قرار گیرد لذا چنانچه مورد یا نکته نظری در ضمینه بروزرسانی اخیر میهن داکس دارید آن را از طریق بخش تماس با ما با ما در میان بگذارید
با تشکر - مدیریت میهن داکس راقب دانلود تحقیق


تاریخ:  30 بهمن 1395
تعداد صفحه:   106
قالب بندی : doc
نویسنده:   koreshzadeh
قیمت:  5000 تومان


بشر از آن زمان که پا به عرصه هستی گذاشت و خود را شناخت ناگزیر از ایجاد علاقه و ارتباط با سایرین بود. اجتماعی بودن انسان‌ها وجود نیازهای مشترک آن‌ها را در کنار یکدیگر قرار می‌داد تا علاوه بر تأمین نیازهای روحی و روانی، نیازهای جسمانی و مادی خود را برطرف نماید یکی از طرق تأمین نیازها انعقاد عقود و قراردادها بود. عقودی از قبیل معاوضه، بیع، اجاره، قرض و ضمان در همین راستا اختراع شدند بر همین اساس انسان‌ها در عرصه زندگی اگر به‌عین یا کالایی نیاز فراوان پیدا می‌کردند به بازار می‌رفتند و به‌واسطه انعقاد عقود بیع یا معاوضه، آن کالا را تحصیل می‌نمودند و اگر هم قدرت خرید آن کالا را نداشتند یا مالی را در اختیار نداشتند تا با دیگری معاوضه کنند آن کالا را از دیگری اجاره می‌کردند اما اگر قدرت پرداخت مال‌الاجاره را هم نداشتند ناچار می‌شدند از دیگران مبلغی را قرض بگیرند یا از دیگران تقاضای ضمانت یا کفالت کنند؛ بنابراین عقودی از قبیل معاوضه، بیع، اجاره، قرض و ضمان نمونه‌هایی از تلاش‌های نخستین انسان‌ها برای برطرف کردن نیازها بودند.  

فهرست

چکیده 1

مقدمه. 2

فهرست نشانه‌های اختصاری.. 8

فصل اول: کلیات و مفاهیم

مبحث اول: مفهوم و ارکان عقد استصناع. 11

گفتار اول: مفهوم عقد استصناع. 11

بند اول: در لغت... 11

بند دوم: در اصطلاح.. 12

گفتار دوم: ارکان عقد استصناع. 13

بنداول: طرفین قرارداد. 13

بند دوم: صیغه (ایجاب و قبول) 13

بند سوم: موضوع استصناع. 14

بند چهارم: عوض..... 14

مبحث دوم: ویژگی‌ها و انواع عقد استصناع. 14

گفتار اول: ویژگی‌های عقد استصناع. 15

گفتار دوم: انواع استصناع. 15

بند اول: سفارش ساخت و تکمیل کالا یا طرح نیمه‌تمام. 16

بند دوم: سفارش ساخت تعدادی از کالای تولیدی یک تولیدکننده 16

بند سوم: سفارش ساخت کالا با ویژگی‌های خاص..... 16

بند چهارم: سفارش احداث طرح و پروژه‌ای با ویژگی‌های خاص..... 16

بند پنجم: سفارش ساخت برای انجام معامله. 17

مبحث سوم: کاربردهای عقد استصناع. 17

گفتار اول: کاربرد عقد استصناع در امور صنعتی.. 17

گفتار دوم: کاربرد عقد استصناع در بانکداری اسلامی.. 19

فصل دوم : ماهیت حقوقی و فقهی عقد استصناع

مبحث اول: ماهیت حقوقی عقد استصناع. 23

گفتار اول: تأویل استصناع به عقود معین.. 23

بند اول: استصناع و عقد بیع.. 23

بند دوم: استصناع و عقد اجاره 26

بند سوم: استصناع و عقد جعاله. 29

بند چهارم: عقد استصناع و عقد صلح.. 30

بند پنجم: استصناع به عنوان ترکیبی از چند عقد. 32

الف ) استصناع ترکیبی از بیع و اجاره 32

ب) استصناع ترکیبی از وکالت و اجاره 32

ج) استصناع در کنوانسیون‌های بین المللی.. 33

گفتار دوم: تأویل استصناع به غیر عقد. 36

بند اول: نظریه مواعده بودن عقد استصناع. 36

بند دوم: نظریه امر به ساخت بودن به نحو تضمینی عقد استصناع. 37

مبحث دوم: ماهیت فقهی عقد استصناع. 38

گفتار اول: در فقه اهل سنت... 38

بند اول: دیدگاه فقهای حنفی.. 38

بند دوم: دیدگاه فقهای شافعی.. 39

بند سوم: دیدگاه فقهای مالکی.. 39

بند چهارم: دیدگاه فقهای حنبلی.. 40

گفتار دوم: در فقه امامیه. 40

بند اول: دیدگاه فقهای متقدم. 41

بند دوم: دیدگاه فقهای معاصر. 43

فصل سوم: عقد استصناع و قراردادهای مشابه

مبحث اول: پیش فروش.... 48

گفتار اول: پیش فروش آپارتمان. 49

بند اول: قرارداد پیش فروش آپارتمان در قالب عقد بیع.. 51

الف) کلی فی الذمه. 52

ب) کلی درمعین.. 57

ج) عین معین.. 58

بند دوم: قرار داد پیش فروش آپارتمان در قالب عقد استصناع. 64

گفتار دوم: قرار داد پیش فروش خودرو. 66

بند اول: قرارداد پیش فروش خودرو در قالب عقد بیع.. 68

بند دوم: قرارداد پیش فروش خودرو در قالب عقد استصناع. 68

مبحث دوم: قرار داد مقاطه کاری.. 69

مبحث سوم: عقد امتیاز. 71

مبحث چهارم: عقد مقاوله. 73

مبحث پنجم: قراردادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری (B. O. T) 75

فصل چهارم: شرایط، احکام و آثار عقد استصناع

مبحث اول: شرایط صحت عقد استصناع. 81

گفتار اول: قصد و رضای طرفین.. 81

گفتار دوم: اهلیت طرفین.. 82

گفتار سوم: مورد معامله. 83

گفتار چهارم: جهت معامله. 84

محبث دوم: احکام و آثار عقد استصناع. 85

گفتار اول: عقد لازم. 85

گفتار دوم: عقد عهدی.. 86

گفتار سوم: مورد معامله. 87

گفتار چهارم: تعیین مدت... 88

گفتار پنجم: وجود خیارات... 89

گفتار ششم: تعهدات طرفین.. 90

گفتار هفتم: حق حبس.... 90

نتیجه. 92

پیشنهادات... 94

فهرست منابع

الف ) منابع فارسی

ب) منابع عربی

 

فعالیت ها

پاره ای از گزارشات در مورد فعالیت های میهن داکس

12

گوگل امروز

619

آنلاین ها

9466

بازدید

452

کاربران

669

خریدها

42209

مقالات

اطلاعات تماس

ایران - بوشهر
میدان رفاه - خیابان دوم
کافی نت طورسینا
تلفن: 33447933-077
میهن داکس را محبوب کنید: