میهن داکس با طعم جدید

به پاس قدردانی از تمامی بازدیدکنندگان و همراهان همیشگی میهن داکس که باعث پیشرفت روز افزون ما و همچنین امیدی برای ادامه بودند بر آن شدیم که این بار محیط میهن داکس را دلنشین تر از گذشته برای کاربران آماده سازیم که امیدواریم مورد توجه شما قرار گیرد لذا چنانچه مورد یا نکته نظری در ضمینه بروزرسانی اخیر میهن داکس دارید آن را از طریق بخش تماس با ما با ما در میان بگذارید
با تشکر - مدیریت میهن داکس دانلود تحقیق


تاریخ:  30 بهمن 1395
تعداد صفحه:   116
قالب بندی : doc
نویسنده:   koreshzadeh
قیمت:  5000 تومان


دفاع مشروع یا دفاع قانونی حقی است که حقوق کیفری برای اشخاص در مورد دفاع از خود یا افراد دیگر (در صورت نیاز به کمک) در هنگام حله افراد دیگر قائل شده است. (دفاع مشروع در جائی پدید می آید که به جز ارتکاب جرم هیچ راه دیگری برای دفع خطر ممکن نباشد. در این صورت مدافع نه تعقیب و مجازات می شود و نه ضامن خساراتی است که به بار می آورد.) دفاع مشروع اصلی پذیرفته در تمامی نظام های حقوقی است. هر چند در مورد منشأ پیدایش این حق اختلافات زیادی وجود دارد ولی شرایط آن با اختلاف جزئی در تمامی نظام های حقوقی یکسان است.به هنگامیکه میکروبی وارد بدن می شود یاخته های سفید با مهمانان ناخوانده ای که وارد بدن شده اند به مبارزه می پردازند و بدن در مقابل مرض دفاع می نماید. بنابر این می توان گفت که اصولاً دفاع امری مشروع است ولی به راحتی در می یابیم که این مشروعیت مطلق و غیر محدود نمی تواند باشد. انسانی که در جامعه به زندگی ادامه می دهد ناگزیر است محدودیت هایی را بپذیرد که از جمله این محدودیت ها محدودیت دفاع از خویش است چه متوسل به دفاع مشروط خواهد بود با اینکه در مقام دفع خطر از خود و یا حفظ حقوق و منافع خود خطری را متوجه دیگری نموده و به حقوق و منافع دیگران زیان و آسیبی نرسانیم در غیر اینصورت تردیدی نیست که انسان خود مرتکب عملی شده است که جرم بوده و قابل تعقیب خواهد بود. شاید به چنین به نظر رسد که در قوانین ما که قانونگذار موارد دفاع مشروع را احصا نموده است به خاطر آن بوده که ما جز در موارد مشخص شده حق دفاع از خویش را نداشته باشیم حال آنکه به شرحی که گذشت بداهت مشروعیت دفاع به حدی است که فقط قانونگذار در مواردیکه ممکن بوده مشورعیت دفاع مورد تامل قرار گیرد، با وضع قانون در جلب رفع شبهه و تردید گام برداشته است به عبارت دیگر مشورعیت مورد نظر قانونگذار مشورعیت نفس دفاع که امری ذاتی و طبیعی است نبوده بلکه در مقام اعلام مشروعیت اعمالی است که اگر در غیر این موارد دفاع اعمال گردد مجرمانه محسوب خواهد شد.  

فهرست

چکیده 1

مقدمه : 2

بخش اول: مبانی دفاع مشروع و مروری بر تاریخچه آن در حقوق ایران.. 7

فصل اول: مبانی دفاع مشروع.. 8

مبحث اول: مفهوم شناسی و واژگان مرتبط.. 8

گفتار اول : دفاع و اقسام آن. 8

گفتار دوم : دفاع مشروع. 8

گفتار سوم : ارزش های مورد دفاع. 14

مبحث دوم : نظریات توجیه کننده دفاع مشروع در حقوق عرفی.. 32

گفتار اول : نظریه ی حق طبیعی دفاع. 32

گفتار دوم : نظریه ی قرارداد اجتماعی دفاع. 34

گفتار سوم : نظریه اجبار معنوی در دفاع. 35

مبحث سوم : ادله دفاع مشروع ازنظر منابع اسلامی.. 36

گفتار اول : دفاع مشروع در کتاب... 38

گفتار دوم : دفاع مشروع در سنت... 40

گفتار سوم : دفاع مشروع از نظر عقل.. 41

گفتار چهارم : دفاع مشروع از نظر اجماع فقها 43

فصل دوم : مروری بر تاریخچه دفاع مشروع در حقوق ایران.. 46

مبحث اول :حقوق قبل از انقلاب... 46

گفتار اول : پیش از اصلاحات 1352 در قانون مجازات عمومی.. 46

گفتار دوم: اصلاحات قانون مجازات عمومی در سال 1352. 48

مبحث دوم : دفاع مشروع در حقوق بعد از انقلاب... 49

گفتار اول : عدم تغییر محسوس در مقررات دفاع در قوانین مصوب 1361، 1362، 1370، 1375. 49

گفتار دوم : مقررات دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392. 54

بخش دوم. 57

تحلیل شرایط لازم برای پذیرش مشروعیت دفاع.. 57

فصل اول : شرایط عمومی دفاع.. 58

مبحث اول : شرایط مربوط به حمله یا هجوم. 58

گفتار اول : تجاوز فعلی یا خطر قریب الوقوع. 58

گفتار سوم : غیر قانونی بودن تجاوز و خطر. 73

مبحث دوم : شرایط مربوط به واکنش مدافع. 80

گفتار اول : ضرورت دفاع. 81

گفتار دوم : تناسب دفاع. 85

گفتار سوم : عدم دسترسی به قوای تامینی و انتظامی یا موثر واقع نشدن مداخله آنها 93

فصل دوم : شرایط اختصاصی دفاع.. 95

مبحث اول : شرایط مربوط به دفاع از دیگری.. 95

گفتار اول : شرایط مربوط به دفاع از نفس دیگری.. 97

گفتار دوم : شرایط مربوط به دفاع از عرض و ناموس و دیگری.. 98

گفتار سوم : شرایط مربوط به دفاع از مال دیگری.. 100

مبحث دوم : شرایط اختصاصی مربوط به دفاع در برابر مامورین در حال انجام وظیفه. 102

گفتار اول : خروج مامورین از حدود انجام وظایف قانونی.. 103

گفتار دوم: وجود خطر برای نفس، عرض و ناموس یا مال. 105

گفتار سوم: امکان دفاع در برابر تعرض مأمورین به آزادی تن بر خلاف قانون. 106

نتیجه گیری و پیشنهادات... 107

فهرست منابع : 108

Abstract: 110

 


فعالیت ها

پاره ای از گزارشات در مورد فعالیت های میهن داکس

6

گوگل امروز

363

آنلاین ها

1281

بازدید

452

کاربران

669

خریدها

42856

مقالات

اطلاعات تماس

ایران - بوشهر
میدان رفاه - خیابان دوم
کافی نت طورسینا
تلفن: 33447933-077
میهن داکس را محبوب کنید: