میهن داکس با طعم جدید

به پاس قدردانی از تمامی بازدیدکنندگان و همراهان همیشگی میهن داکس که باعث پیشرفت روز افزون ما و همچنین امیدی برای ادامه بودند بر آن شدیم که این بار محیط میهن داکس را دلنشین تر از گذشته برای کاربران آماده سازیم که امیدواریم مورد توجه شما قرار گیرد لذا چنانچه مورد یا نکته نظری در ضمینه بروزرسانی اخیر میهن داکس دارید آن را از طریق بخش تماس با ما با ما در میان بگذارید
با تشکر - مدیریت میهن داکس دانلود تحقیق


تاریخ:  30 بهمن 1395
تعداد صفحه:   124
قالب بندی : doc
نویسنده:   koreshzadeh
قیمت:  5000 تومان


صنعتی همچون زنبورداری، زمینه­ای برای ارتقای سطح اقتصادی، اجتماعی، زیست­محیطی و سیاسی کشور می­باشد. از آن­جایی­که ایران دارای تنوع آب و هوایی است می­توان در فصول متفاوت سال به نحو مطلوب به زنبورداری پرداخت. در واقع می­توان این رشته را یکی از بهترین زمینه­ها جهت اشتغال­زایی دانست و البته به گونه­ای است که محدودیت جنسیتی ندارد؛ چه بسا زنبورداران خانمی که در این امر بسیار موفق عمل کرده­اند. صادرات عسل و دیگر محصولات زنبور عسل می­تواند یکی از زمینه­های رشد اقتصادی کشورمان باشد. هم­چنین عملکرد خود زنبورعسل برای محیط زیست بسیار مفید است. قاعدتا دستیابی به نتایج مطلوب فوق، برنامه­ریزی کلان، توجه بیش از پیش مسولان ذی­ربط و بکارگیری متخصصان این عرصه را می­طلبد. متاسفانه واقعیت امر به گونه دیگر است. سود جویی افراد دخیل در این شغل (بطور مستقیم یا غیر مستقیم) باعث رکود و حتی کسادی در امور زنبورداری شده­اند. هم­چنین متاسفانه با بکارگیری روش­های نامناسب و غیراصولی در پرورش زنبور عسل، علاوه بر تولید محصولات نامرغوب، کاهش جمعیت زنبورعسل را منتج شده است.  

فهرست

فهرست- 8

مقدمه 14

پیشگفتار: 17

بخش اول: سیاست جنایی کنشی در قبال جرایم و تخلفات صنعت زنبورداری- 20

فصل اول: سیاست جنایی تقنینی کنشي- 22

مبحث اول: سیاست جنایی تقنینیِ کنشیِ مشترک در زمينه­ی زنبورداري- 23

گفتار اول: پیشگیری، با دخالت مستقیم مامورین و نهادهای دولتی- 23

بند اول: پیشگیری از قاچاق- 23

الف) فعل مورد پیشگیری؛ قاچاق- 24

ب) موضوع قاچاق- 25

پ) مقام اجرایی- 26

بند دوم: تدابیر کنشی در جهت ارتقاء سطح کیفی و کمی زنبورداری- 26

گفتار دوم: پیشگیری، از طریق حمایت­ها و الزاماتِ قانونگذاری- 27

بند اول- پیشگیری از آلودگی و تخریب محیط زیست- 28

بند دوم- پیشگیری از تخلفات در مرحله تولید مواد غذایی- 31

بند سوم: بیمه 34

بند چهارم: اجباری کردن استاندارد محصولات- 35

بند پنجم: الزام به اخذ مجوز، جهت انجام فعالیت­های تولیدی- 38

مبحث دوم: قانونگذاريِ کنشیِ افتراقي در زمينه­ی زنبورداري- 39

گفتار اول: مرحله پرورش زنبورعسل- 40

بند اول: صدور گواهینامه­های مربوطه 41

الف: گواهینامه زنبورداری و ثبت زنبورستان- 41

1) گواهینامه­ی اشتغال به زنبورداری- 41

2) ثبت اطلاعات زنبورستان (استقرار- انتقال) 42

3) مقررات اداری ثبت اطلاعات زنبورستان- 44

4) برچسب زنی تجهیزات زنبورستان- 44

ب: گواهینامه سلامت- 44

ت: گواهی بازرسی- 45

ث) صدور مجوز صادرات و واردات- 45

بند دوم: ساماندهی استقرار زنبورستان­ها 47

الف) میزان فاصله هر زنبورستان- 47

1)فاصله­ی زنبورستان­ها از یکدیگر 47

2) فاصله­ی زنبورستان­ها از دیگر بهره­بردارانِ محیط زیست- 48

3) استقرار زنبورستان در باغات و مزارع کشاورزی- 49

4) فاصله­ی زنبورستان از روستاها 49

ب) استقرار در مجاورت واحد صنعتی: 49

گفتار دوم: پیشگیری از تخلفات ارتکابی در تولید و عرضه­ی محصول- 50

بند اول: رعایت استاندارد عسل- 50

بند دوم: قاچاق عسل و زنبورستان- 51

فصل دوم: سیاست جنایی قضایی- اجرایی در اعمال سیاست تقنینی کنشی- 52

مبحث اول: نهادهای دولتی- 52

گفتار اول: کنشگران مستقل در عرصه­ی زنبورداري- 53

بند اول: سازمان دامپزشکی کشور 53

بند دوم: وزارت بهداشت- 54

بند سوم: اداره صنعت و معدن- 55

گفتار دوم: کنشگران مشارکتی در عرصه­ی زنبورداری- 55

بند اول: نقش نهادهای کنشگر مشارکتی- 55

الف) نهادهای موجود در ایران- 55

1)جهاد کشاورزی- بخش زنبورداری: 55

2) صدا و سیما 56

ب) نهادهای موجود در آمریکا 56

1)سازمان زنبورداری آمریکا ----------------------------------56

2)هیات ملی عسل- 57

بند دوم: بررسی عملکرد نهادهای کنشگر و خلاهای موجود 58

مبحث دوم: نهادهای غیر دولتی- 60

گفتار اول: نهادهای مرتبط با دولت- 60

بند اول: فدراسیون زنبورداری- 60

بند دوم: اتحادیه زنبورداران- 61

بند سوم: شرکت­های خصوصی آموزشی: 61

گفتاردوم: نهادهای غیر مرتبط با دولت- 62

بند اول: N G Oها 63

بند دوم: مشارکت مردمی- 63

الف) مقابله با عارضه CCD- 63

ب) اطلاع دادن به بازرس توسط خودِ زنبوردار به وجود هرگونه بیماری در زنبورستان: 64

پ) گزارش­های مردمی از وقوع تخلفات (نظارت جامعه) 64

بند سوم: سایت­های مختص زنبورداری: 64

بخش دوم: سياست جنايي واکنشي در قبال جرایم و تخلفات صنعت زنبورداری- 65

فصل اول: سیاست جنایی تقنینی در اعمال سیاست واکنشی- 66

مبحث اول: سیاست واکنشی کیفری در قبال جرایم و تخلفات صنعت زنبورداری- 67

گفتار اول: سياست جنايي تقنيني واکنشي کیفری مشترک در زمينه­ی زنبورداري- 67

بند اول: تولید محصول ناسالم وغیر بهداشتی- 68

بند دوم: تولید عسل­هاى مسموم: 75

الف) مسمومیت عسل در حین پرورش: 76

ب) عسلی که بعد از برداشت، سمی می­شود: 76

بند سوم: سیاست واکنشی درصنعت تبدیلی؛ بسته بندی عسل: 79

بند چهارم: توزیع داروهای غیر مجاز 84

الف) بررسی قوانین و راهبرد سیاست­های جنایی- 84

ب) خلاء موجود در قوانین مربوطه 87

بند پنجم: آلودگی و محیط زیست- 89

بند ششم: رعایت بهداشت محیطی و جلوگیری از آلودگی هوا 91

گفتار دوم: سياست جنايي تقنيني واکنشي کیفری افتراقی در زمينه­ی زنبورداري- 92

بند اول: تولید و عرضه عسل مرغوب- 92

الف) تعریف عسل مرغوب: 93

ب) کیفیت عسل تولید شده: 94

پ) برچسب­زنی و بسته­بندی عسل- 94

بند دوم: مقابله با بیماری زنبورستان- 97

الف) روند جرم­انگاری- 98

ب) تعیین انواع ضمانت­اجرای کیفری: 100

بند سوم: نابودی زنبوران بیمار 100

بند چهارم: مداخله در کار مامور دولت (بازرس) 101

بند پنجم: ممنوعیت­های خاص در پرورش زنبورعسل- 102

الف) پرورش زنبور پاکتی: 102

ب) پرورش ملکه زنبور عسل: 102

پ) حقوق باغداران و کشاورزان در مقابله با حقوق زنبورداران- 103

بند ششم: واردات زنبورعسل- 105

مبحث دوم: سیاست واکنشی غیر کیفری- 106

گفتار اول: پاسخ­های مقطعی و کوتاه مدت- 106

بند اول: پاسخ گویی از باب تسبیب- 106

بند دوم: قطع خدمات زنبورداران- 106

بند سوم: محدودیت در جابجایی- 107

الف) جلوگیری از ورود و خروج زنبورستان­های بیمار 107

ب) قرنطینه 108

بند چهارم: رفع اختلاف از طریق مقامات دولتی غیر قضایی به شیوه کدخدامنشی- 108

گفتار دوم: پاسخ­های قطعی و برگشت ناپذیر 109

بند اول: ابطال شناسنامه زنبورداری- 109

بند دوم: جمع­آوری کالاهای عرضه شده 109

بند سوم: اعلام عمومی کالاهای غیرمجاز 109

فصل دوم: سیاست جنایی قضایی- اجرایی در اعمال سیاست واکنشی- 110

مبحث اول: عاملانِ پاسخگو در قلمرو کیفری- 110

گفتار اول:دادگستری- 110

بند اول: پرونده­های مربوط به زنبورعسل در آمریکا 111

بند دوم: پرونده­های مربوط به زنبورداری در ایران- 113

گفتار دوم: پاسخگویی از طریق سازمان تعزیرات حکومتی- 114

مبحث دوم: عاملان پاسخ­های غیرکیفری- 115

گفتار اول: مداخله مستقیم و قطعی- 115

بند اول: نیروی انتظامی- 115

بند دوم: پست قرنطینه 116

گفتار دوم: حکمیت- 116

بند اول: شورای حل اختلاف- 116

بند دوم: معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی- 116

بند سوم: بخشداری- دهداری- 117

نتیجه­گیری- 118

فعالیت ها

پاره ای از گزارشات در مورد فعالیت های میهن داکس

2

گوگل امروز

111

آنلاین ها

1145

بازدید

452

کاربران

669

خریدها

43057

مقالات

اطلاعات تماس

ایران - بوشهر
میدان رفاه - خیابان دوم
کافی نت طورسینا
تلفن: 33447933-077
میهن داکس را محبوب کنید: