میهن داکس با طعم جدید

به پاس قدردانی از تمامی بازدیدکنندگان و همراهان همیشگی میهن داکس که باعث پیشرفت روز افزون ما و همچنین امیدی برای ادامه بودند بر آن شدیم که این بار محیط میهن داکس را دلنشین تر از گذشته برای کاربران آماده سازیم که امیدواریم مورد توجه شما قرار گیرد لذا چنانچه مورد یا نکته نظری در ضمینه بروزرسانی اخیر میهن داکس دارید آن را از طریق بخش تماس با ما با ما در میان بگذارید
با تشکر - مدیریت میهن داکس دانلود تحقیق


تاریخ:  27 بهمن 1395
تعداد صفحه:   109
قالب بندی : doc
نویسنده:   koreshzadeh
قیمت:  5000 تومان


در جهان امروز مديريت اسناد الكترونيكي و ارسال ودريافت اطلاعات الكترونيكي بخش بزرگي از تبليغات و فعاليت‌ هاي اجرايي را شامل مي‌شود. هنوز انتظار مي‌رود كه استفاده از اطلاعات مبتني بر كامپيوتر در سطح جهان به طرز قابل توجهي در حال گسترش مي‌باشد. يكي از تكنولوژي هايي كه موجب افزايش اعتماد گرديده، امضاي ديجيتالي مي‌باشد. اين تكنيك مبتني بر رمزنگاري باعث به رسميت شناسي اطلاعات الكترونيكي شدهبطوریکه هویت پدیدآورنده سند و جامعیت اطلاعات آن، قابل بازیابی و کنترل می باشد. در اسناد مكتوب، امضا، نشان تاييد تعهدات قبول شده در آن سند به شمار مى‌آيد. از آن جهت كه در تجارت الكترونيكى «مدارك الكترونيكى» داراى جايگاهى همانند اسناد مكتوب هستند، لذا امضا در اين مدارك نيز على‌الاصول داراى همان ارزش اثباتى مى‌باشد. در اين مقاله، با تكيه بر تجربه كشورهاى پيشرفته و مطالعه در قوانين و مقررات به اين مساله پرداخته مي‌شود كه در ثبت الكترونيكى اسناد و مدارك، چگونه مي‌توان از امضاى ديجيتالى بهره گرفت و بهترين مرجع براى تصدى امور گواهى امضاى الكترونيكى و ثبت اسناد الكترونيكى كجاست. بررسى موضوع همواره با مبنا قرار دادن اين ايده انجام شده كه تخلف از رويه و قوانين موجود در زمينه ثبت اسناد و گواهى امضا داراى آثار زيانبارى ـ از حيث حقوقي، اجتماعى و اقتصادى ـ خواهد بود و از اين حيث، اساساً امضا و مدارك الکترونیکی خصوصیتی ندارند که موجب تغییر مرجع ثبت و گواهی آنها شود.  
فهرست

چکیده 1

مقدمه

مبحث اول: تعاریف و مفاهیم. 6

گفتار اول: تعریف امضا 6

الف: تاریخچه امضاء 6

ب: تعریف امضا در حقوق ایران. 7

پ: معنی لغوی. 9

ت: عناصر امضا 9

ث: نقد تعاریف دیگر از امضا 10

گفتار دوم: تعریف امضای دیجیتال. 11

الف: ترسیم یا انضمام یک رسم. 11

ب: رسانه 11

گفتار اول: تعریف اهلیت.. 13

الف: اهلیت در حقوق ایران. 13

1- اهليت به معناي عام؛ 13

2- اهليت به معناي خاص؛ 13

ب: اهلیت در حقوق بین الملل. 14

پ: بررسی تطبیقی اهلیت در حقوق برخی از کشورها 15

مبحث سوم: احراز هویت.. 16

گفتار اول: تعریف احراز هویت.. 16

الف: نحوه ی احراز هویت اشخاص حقیقی. 16

ب:احراز هویت اشخاص حقوقی: 19

گفتار دوم:احراز هویت در دنیای مجازی. 19

مبحث چهارم: تجارت الکترونیک در تجارت بین الملل. 20

گفتار اول: تجارت الکترونیک.. 20

الف: تعریف تجارت الكترونيكي. 20

ب: تاریخچه تجارت الکترونیک.. 20

مبحث اول: شرايط‌ اهليت‌ در قانون‌ مدني‌. 23

گفتار اول‌ـ شروط‌اهليت ‌ 23

الف‌ـ تعريف‌ بلوغ‌. 23

ب‌ـ تعريف‌ صغير و انواع‌ آن‌. 24

ج‌ـ تعريف‌ تميز و آثار حقوقي‌ آن‌. 25

گفتار دوم‌ ـ دامنه‌ عدم‌ اهليت‌ صغير و آثار حقوقي‌ آن‌. 26

مبحث دوم:اهلیت در حقوق خصوصی ایران. 26

گفتار اول: دارا بودن اهلیت تمتع جهت اجرای حقوق. 27

گفتار دوم: قوانین حاکم بر اهلیت در حقوق بین الملل خصوصی. 27

گفتارسوم: موارد استثناء شده اهلیت از قانون ملی. 28

الف ـ اهلیت برای تبدیل تابعیت: 28

ب ـ اهلیت انجام معامله و اعمال حقوقی مطابق ماده 962 ق. م: 29

گفتارچهارم :اشتراک و افتراق ماده 11عهدنامه و ماده 962 قانون مدنی. 31

الف: طرف قرارداد از عدم اهلیت وی آگاه باشد، 31

ب:طرف دیگر قرارداد بر اثر غفلت یا سهل انگاری خود 31

مبحث سوم :احراز هویت.. 33

گفتار اول: تعریف احراز هویت مجازی. 33

الف : چیزی که شما می دانید. 34

ب : چیزی که شما داریدچیزی که شما دارید: 34

پ : چیزی که شما هستید. 35

گفتار دوم: تاریخچه 35

مبحث اول: جایگاه امضای دیجیتال به شیوه الکترونیکی. 38

گفتار اول: مفهوم امضاي ديجيتالي. 38

الف: مفهوم ثبت الكترونيكي. 40

ب: جايگاه امضا در نظام سنتي ثبت اسناد 41

گفتار دوم:مزایای امضایالکترونیکی. 42

الف: تضمین تمامیت داده پیام 42

ب:امکان استناد پذیری. 43

پ:دارا بودن مهر-زمان. 43

ت:سرعت و دقت.. 43

ث:رازداری و محرمانگی. 44

گفتارسوم: امضای الکترونیکی مطمئن. 44

الف :مرجع گواهی امضای الکترونیکی. 45

ب:ویژگی های مرجع گواهی امضای الکترونیکی. 45

پ:قابلیت استناد امضای الکترونیکی از منظر حقوقی. 45

مبحث دوم: مطالعه تطبيقي جايگاه امضاي الكترونيكي. 46

گفتار اول:اسناد و مقررات بين‌المللي. 46

الف: حقوق آمريكا 48

ب: حقوق كانادا 49

پ: حقوق فرانسه 50

ت: حقوق ایران. 51

مبحث سوم: تجارت الکترونیک.. 52

گفتار اول: ماهیت مسائل و قلمرو تجارت الکترونیک.. 52

الف: انعقاد قرارداد 53

ب: اعتبار اسنادی آنچه موجب اعتبار قرارداد یا هر سند دیگر می شود. 55

پ: اعتبار اسناد تجاری. 58

گفتار دوم: قراردادهای تجاری الکترونیکی و ارتباط آن با قراردادهای بین المللی. 59

الف: تحلیل قرارداد الکترونیکی از منظر فقه 59

ب: قرارداد تجاری الکترونیکی. 60

پ: ارتباط بین قرارداد تجاری الکترونیکی و قرارداد بین المللی. 67

نتیجه گیری: 71

منابع و مأخذ: 73

کتب فارسی. 73

کتب خارجی. 74

فهرست ضمائم: 76

الف: متن کامل قانون تجارت الکترونیک.. 76

ب: آیین‌نامه اجرایی ماده (32) قانون تجارت الکترونیکی ـ مصوب 1382 ـ 90


فعالیت ها

پاره ای از گزارشات در مورد فعالیت های میهن داکس

6

گوگل امروز

369

آنلاین ها

1311

بازدید

452

کاربران

669

خریدها

42856

مقالات

اطلاعات تماس

ایران - بوشهر
میدان رفاه - خیابان دوم
کافی نت طورسینا
تلفن: 33447933-077
میهن داکس را محبوب کنید: