میهن داکس با طعم جدید

به پاس قدردانی از تمامی بازدیدکنندگان و همراهان همیشگی میهن داکس که باعث پیشرفت روز افزون ما و همچنین امیدی برای ادامه بودند بر آن شدیم که این بار محیط میهن داکس را دلنشین تر از گذشته برای کاربران آماده سازیم که امیدواریم مورد توجه شما قرار گیرد لذا چنانچه مورد یا نکته نظری در ضمینه بروزرسانی اخیر میهن داکس دارید آن را از طریق بخش تماس با ما با ما در میان بگذارید
با تشکر - مدیریت میهن داکس دانلود تحقیق


تاریخ:  27 بهمن 1395
تعداد صفحه:   117
قالب بندی : doc
نویسنده:   koreshzadeh
قیمت:  5000 تومان


اساسا هر نظام اقتصادي در هر مكتبي بر بينش‌ها و مفاهيمي استوار است كه از طرز تلقي و برداشت آن مكتب نسبت به جهان آفرينش و انسان سرچشمه مي‏گيرد. بر اين اساس، نظام اقتصادي كه جزئي از كل نظام اجتماعي يك مكتب است نسبت به نظام‌هاي ديگر تفاوت اصولي و زيربنايي خواهد داشت. امام خميني رحمه الله در تعريف نظام اقتصادي مي‏فرمايند: بايد نظام اقتصادي اسلام را از مجموعه قوانين و مقررات اسلامي در كليه زمينه‏ها و شؤون فردي و اجتماعي ملاحظه كرد. اين مسلّم است كه از نظر اسلامي حل تمامي مشكلات و پيچيدگي‌ها در زندگي انسان‌ها با تنظيم روابط اقتصادي به شكل خاص نمي‏شود و نخواهد شد بلكه مشكلات را در كل يك نظام اسلامي بايد حل كرده و از معنويت نبايد غافل بود كه كليد دردهاست. شهيد صدر نيز معتقد است :مقصود از اقتصاد اسلامي، مكتب يا مذهب اقتصادي اسلامی است.  

فهرست مطالب

 

چکیده.................................................................................................................................................1

مقدمه..................................................................................................................................................2

بیان مسئله..........................................................................................................................................3

پیشینه موضوع....................................................................................................................................3

پرسش ها...........................................................................................................................................3

فرضیه.................................................................................................................................................4

اهداف تحقیق.....................................................................................................................................4

روش تحقیق.......................................................................................................................................4

ساختار تحقیق.....................................................................................................................................4

فصل اول:مفاهیم وکلیات.........................................................................................................5

مبحث اول: انواع نظام های اقتصادی...................................................................................................6

مبحث دوم :تعاریف اقتصاد.................................................................................................................7

مبحث سوم:موضوع علم اقتصاد..........................................................................................................7

مبحث چهارم:موضوع نظام اقتصادی...................................................................................................9

گفتار اول:ویژگی های عمومی نظام اقتصادی......................................................................................9

گفتار دوم :اجزاء وعناصر..................................................................................................................10

مبحث پنجم:تفاوت های علم اقتصاد ونظام اقتصادی........................................................................10

مبحث ششم:روش های برسی نظام اقتصادی.....................................................................................11

مبحث هفتم:عناصری که یک سیستم اقتصادی را تشکیل می دهند...................................................13

فصل دوم:انواع نظام های اقتصادی................................................................................... 16

مبحث اول:نظام های اقتصادی در جوامع اولیه........................................................................17

گفتار اول:نظام اقتصاد ی شبانی یا خانگی.........................................................................................17

گفتار دوم:نظام اقتصاد ی ملکی یا کشاورزی......................................................................................19

گفتار سوم:نظام اقتصادی شهری.........................................................................................................20

مبحث دوم:نظام های اقتصادی در جوامع فعلی........................................................................22

گفتار اول:نظام اقتصادی سرمایه داری.................................................................................................25

بند اول:لذت گرایی ورفاه مادی..........................................................................................................31

بند دوم:نظریات اقتصادی سرمایه داری..............................................................................................32

بند سوم:روند شکل گیری نظام اقتصادی سرمایه داری.......................................................................36

بند چهارم: نظام اقتصادی سرمایه داری تجاری..................................................................................37

بند پنجم:نظام اقتصادی سرمایه داری صنعتی......................................................................................39

بند ششم:نظام اقتصادی سرمایه داری لیبرال.......................................................................................41

بند هفتم: اصول اساسی نظام اقتصادی سرمایه داری ..........................................................................43

گفتار دوم:نظام اقتصادی سوسیالیستی..........................................................................................56

بند اول:مبانی فلسفی نظام اقتصاد یسوسیالیستی..................................................................................56

بند دوم:نظریات اقتصادی نظام اقتصادی سوسیالیستی.........................................................................58

بند سوم:فروض اساسی نظام اقتصادی سوسیالیستی............................................................................62

بند چهارم:مراحل شکل گیری نظام اقتصادی سوسیالیستی.....................................................................63

بند پنجم:اصول اساسی نظام اقتصادی سوسیالیستی................................................................................68

گفتار سوم:نظام اقتصادی مختلط......................................................................................................70

بند اول:تعریف نظام اقتصادی مختلط....................................................................................................70

بند دوم :ویژگی های نظام اقتصادی مختلط............................................................................................71

بند سوم :مشخصات نظام اقتصادی مختلط............................................................................................71

بند چهارم:مزایای نظام اقتصادی مختلط.................................................................................................72

بند پنجم:تئوری های ارتباط بین دولت و بخش خصوصی.....................................................................72

بند ششم:نظام اقتصادی بسته...................................................................................................................73

بند هفتم:نظام اقتصادی مبادله ای............................................................................................................74

گفتار چهارم:نظام اقتصادی اسلامی................................................................................................. 76

بند اول :مبانی نظام اقتصادی اسلامی......................................................................................................78

بند دوم: نظریات اقتصادی اسلامی..........................................................................................................79

بند سوم:اصول اساسی نظام اقتصادی اسلامی..........................................................................................80

بند چهارم:ویژگیهای عمومی نظام اقنصادی اسلامی................................................................................83

بند پنجم:اجزاء نظام اقتصادی اسلامی......................................................................................................86

فصل سوم:قلمرو حاکمیت نظام های اقتصادی................................................................. 97

مبحث اول: نظام اقتصادی فرانسه.......................................................................................98

مبحث دوم:نظام اقتصاد ی ژاپن.........................................................................................99

مبحث سوم :نظام اقتصادی آمریکا....................................................................................100

مبحث چهارم: نظام اقتصادی شوروی سابق...............................................................................100

مبحث پنجم:نظام اقتصادی چین...........................................................................................................101

نتیجه گیری...........................................................................................................................................102

فهرست منابع..............................................................................................................................................103

 

 

فعالیت ها

پاره ای از گزارشات در مورد فعالیت های میهن داکس

21

گوگل امروز

224

آنلاین ها

11434

بازدید

452

کاربران

669

خریدها

43057

مقالات

اطلاعات تماس

ایران - بوشهر
میدان رفاه - خیابان دوم
کافی نت طورسینا
تلفن: 33447933-077
میهن داکس را محبوب کنید: