میهن داکس با طعم جدید

به پاس قدردانی از تمامی بازدیدکنندگان و همراهان همیشگی میهن داکس که باعث پیشرفت روز افزون ما و همچنین امیدی برای ادامه بودند بر آن شدیم که این بار محیط میهن داکس را دلنشین تر از گذشته برای کاربران آماده سازیم که امیدواریم مورد توجه شما قرار گیرد لذا چنانچه مورد یا نکته نظری در ضمینه بروزرسانی اخیر میهن داکس دارید آن را از طریق بخش تماس با ما با ما در میان بگذارید
با تشکر - مدیریت میهن داکس دانلود تحقیق


تاریخ:  26 بهمن 1395
تعداد صفحه:   135
قالب بندی : doc
نویسنده:   koreshzadeh
قیمت:  5000 تومان


اقتصاد نبض تپنده و قدرت هر جامعه است به گونه­ای که هر اجتماعی با تکیه بر پایه­های نظام اقتصادی قدرتمند می­تواند از لحاظ سیاسی مطرح و با ثبات بماند. مفاسد اقتصادی که به جرایم یقه سفیدان نیز معروف است وقتی در سطح کلان وقوع می یابد همواره تهدیدی بسیار خطرناک برای مصالح اقتصاد عمومی تلقی می­شود و ثبات و امنیت اقتصادی را خدشه­دار می­سازد و خسارات هنگفتی بر پیکره نظام اقتصادی وارد می­آورد. جرایم و مفاسدی همچون رشوه، اختلاس، قاچاق کالا، جرایم پولی و بانکی، جعل اسکناس و اسناد تجاری، رانت خواری، پولشویی و غیره به اشکال متنوع و جدید روی می­نماید و از آنجا که این گونه جرایم به سرعت با پیشرفت­های فنی و صنعتی متحول و هماهنگ می­گردند، لذا ضرورت حرکت قانونگذار کیفری را همگام با این تحولات برجسته­تر می­کند.قانون کیفری باید مفاسد اقتصادی را بازشناسی نماید و ارکان و عناصر تشکیل دهنده آن را بار دیگر تعریف نماید. اغلب اشکال مفاسد اداری و اقتصادی پديده­ های نوظهور عصر ما هستند. از جمله مهمترين عوامل پيدايش آن پيشرفت صنعت، فناوری اطلاعات، روابط و مبادلات اقتصادی و دخالت گسترده دولت در اقتصاد می­باشد.  

فهرست مطالب

 

 

چکیده..................................................................................................................................................... 1

مقدمه ........................................................................................................................................................... 2

الف- بیان مسأله ........................................................................................................................................... 2

ب- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق ........................................................................................................... 3

ج- سابقه تحقیق .......................................................................................................................................... 4

د- سؤال ها و فرضیه های تحقیق ................................................................................................................ 4

ه- روش تحقیق .......................................................................................................................................... 6

 

فصل اول- کلیات

مبحث اول- مفهوم و ماهیت فساد اقتصادی...................................................................................................9

گفتار اول- تعریف جرم اقتصادی...................................................................................................................9

گفتار دوم- رابطه جرم اقتصادی و فساد.......................................................................................................13

گفتار سوم- معیارهای مهم در تشخیص و تعریف فساد اقتصادی................................................................16

بند اول- انگیزه تحصیل مال........................................................................................................................16

بند دوم- وجود تشکیلات و فعالیت اقتصادی..............................................................................................17

بند سوم- تجاري بودن جرم اقتصادی..........................................................................................................18

گفتار دوم- رابطه مفاسد اقتصادی با مفاهیم مشابه.......................................................................................19

بند دوم- تفاوت مفاسد اقتصادی با جرایم علیه اموال..................................................................................19

بند اول- تفاوت مفاسد اقتصادی با جرایم علیه اموال..................................................................................19

بند سوم- تفاوت­های مفاسد اقتصادی با سایر جرایم سنتی..........................................................................20

مبحث دوم- مبانی نظری..............................................................................................................................22

گفتار اول- نظریه­های جرم شناختی در خصوص فساد اقتصادی.................................................................22

بند اول- نظریه­های مرتبط با مجرمین اقتصادی............................................................................................23

الف- نظریه­ روان­شناختی (ژان پیناتل)........................................................................................................23

ب- نظریه ی فشار مرتُن.............................................................................................................................23

ج- نظریه­های چند عاملی............................................................................................................................24

بند دوم- نظریه مربوط به محیط اقتصادی....................................................................................................25

بند سوم- نظریه­های مرتبط با نقش نظام اقتصادی در ارتکاب جرایم...........................................................25

الف- نظریه مکتب سوسیالیسم.....................................................................................................................27

ب- مکتب تحققی........................................................................................................................................28

گفتار دوم- سیاست کیفری سختگیرانه و وجوه آن......................................................................................29

بند اول- سلب توان بزهکاری......................................................................................................................29

بند دوم- رویکرد تشدید تعقیب بزهکاران جرایم مهم و مکرر....................................................................30

بند سوم- استفاده از کیفرهای ثابت و کاهش اختیارات قاضی......................................................................30

بند چهارم- حتمیت اجرای مجازات (حقیقت در حکم)..............................................................................31

گفتار سوم- نگاهی کلی به سیاست کیفری در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392........................32

فصل دوم- رویکرد قانون مجازات جدید به فساد اقتصادی از حیث شکلی و محتوایی

مبحث اول- در شکل قانونگذاری.............................................................................................................................36

گفتار اول- ضابطه­مندی تقنین جرایم اقتصادی در قانون جدید مجازات اسلامی......................................................36

بند اول- ضابطه تعیین جرم اقتصادی در قانون جدید...............................................................................................37

بند دوم- دسته بندی جرایم اقتصادی........................................................................................................................39

بند سوم- تطبیق ضابطه مذکور در قانون جدید بر قوانین خاص جرایم اقتصادی.....................................................40

گفتار دوم- صریح و فساد زا نبودن قانون..................................................................................................................46

بند اول- صراحت قانون جدید مجازات اسلامی.......................................................................................................46

بند دوم- فساد زا نبودن قانون....................................................................................................................................47

گفتار سوم - رویکرد قانون مجازات جدید از حیث آگاهی از قانون و عدم تورم قوانین..........................................48

مبحث دوم- گفتمان محتوایی قانونگذار در پیشگیری از فساد اداری و اقتصادی......................................................51

گفتار اول- در محتوای قوانین کیفری........................................................................................................................51

بند اول- بالا بردن هزینه ارتکاب جرم و پاسخ کیفری متناسب.................................................................................52

بند دوم- احراز منفعت و ارزش مورد حمایت قانون­گذار.........................................................................................53

الف- حمایت از بزهدیده..........................................................................................................................................56

ب- توجه به موضوع جرم.........................................................................................................................................57

ج- حمایت از نظم و مدیریت اقتصادي...................................................................................................................58

بند سوم- استفاده از مجازات­های هرمی....................................................................................................................59

بند چهارم- بازدارنده بودن مجازات­ها.......................................................................................................................61

بند پنجم- حتمیّت و قطعیّت مجازات......................................................................................................................62

بند ششم- ایجاد آیین دادرسی ویژه، مراجع قضایی تخصصی...................................................................................64

بند هفتم- حمایت از مخبرین، شهود و کارشناسان...................................................................................................64

گفتاردوم- در محتوای قوانین غیر­کیفری....................................................................................................................68

بند اول- رفع تعارض منافع.......................................................................................................................................68

بند دوم- ایجاد سیستم جامع نظارتی و کنترلی..........................................................................................................70

بند سوم- کاهش نقش دولت در حوزه تصدی گری.................................................................................................70

فصل سوم- تنویع ، تعیین و اجرای کیفر مفسدین اقتصادی در قانون مجازات جدید

مبحث اول- تنویع کیفر در مفاسد اداری و اقتصادی و رویکرد قانون جدید.............................................................74

گفتار اول- مجازات­های اصلی..................................................................................................................................75

بند اول- جزای نقدی................................................................................................................................................75

بند دوم- حبس..........................................................................................................................................................76

بند سوم- مصادره اموال.............................................................................................................................................77

گفتار دوم- تکمیل مجازات در جرایم اقتصادی........................................................................................................80

بند اول- توقیف مال موضوع جرم............................................................................................................................81

بند دوم- انفصال از خدمات دولتی و عمومی............................................................................................................82

بند سوم- محرومیت­های شغلی و اقتصادی..............................................................................................................84

بند چهارم- تشهیر مجرمین اقتصادی کلان...............................................................................................................86

الف- مبنای فقهی مجازات تشهیر مجرمین اقتصادی.................................................................................................87

ب- تشهیر اجباری مجرمین کلان اقتصادی در قانون جدید......................................................................................89

گفتار سوم- حکم افساد فی الارض در جرایم اقتصادی و چالش ناشی از ماده 286 قانون جدید مجازات...............91

مبحث دوم- تعیین و اجرای مجازات­ مجرمین اقتصادی در قانون جدید..................................................................95

گفتار اول- تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات مجرمین اقتصادی در قانون جدید.....................................95

بند اول- از حیث تعویق در صدور حکم..................................................................................................................95

بند دوم- از حیث تعلیق اجرای مجازات...................................................................................................................96

گفتار دوم- از حیث اعطاء آزادی مشروط.................................................................................................................98

گفتار سوم- سقوط مجازات در جرائم اقتصادی........................................................................................................98

بند اول- مرور زمان تعقیب و اجرای حکم در جرایم اقتصادی.................................................................................98

بند دوم- امکان توبه در جرایم حدی و تأثیر آن برفساد اداری اقتصادی..........................................................101

بند سوم- عفو مجرمین اقتصادی.............................................................................................................................102

نتیجه گیری.................................................................................................................................................104

منابع

منابع فارسی................................................................................................................................................108

منابع غیرفارسی..........................................................................................................................................109

چکیده........................................................................................................................................................111


فعالیت ها

پاره ای از گزارشات در مورد فعالیت های میهن داکس

21

گوگل امروز

234

آنلاین ها

11454

بازدید

452

کاربران

669

خریدها

43057

مقالات

اطلاعات تماس

ایران - بوشهر
میدان رفاه - خیابان دوم
کافی نت طورسینا
تلفن: 33447933-077
میهن داکس را محبوب کنید: