امروز : دوشنبه, 27 دی 1395
دانلود تحقیق ، پروژه و مقالات دانشجویی
برای جستجو لطفا یکی از بخش های مورد نظر را انتخاب کنید
موضوعات

 • نویسنده : koreshzadeh
 • دسته بندی : فنی و مهندسی / رشته مهندسی شیمی
 • تاریخ : 25 آذر 1395
  105 صفحه
  قالب بندی : doc
  قیمت : 10000 تومان
  عنوان مقاله : پایان نامه مقایسه¬ خصوصیات سینتیکی آنزیم لیپاز آزاد و تثبیت شده روی نانو ذره کیتوسان

  ‎ قالب بندی : doc

  قیمت : 10000

  لیپاز آنزیمی است که چربی را به اسید چرب و الکل هیدرولیز می­کند. لیپاز یک آنزیم همه کاره است که کاربرد های صنعتی بسیاری دارد. اما پایداری لیپاز در محیط های مختلف نظیر آنزیم­های دیگر بیش از اندازه پایین می­باشد تا امکان استفاده آن را تحت شرایط سخت که برای کاربردهای صنعتی لازم می­باشد، میسرکند. به علاوه لیپاز گران قیمت است و به لحاظ اقتصادی استفاده از لیپاز به فرم آزاد مقرون به صرفه نیست و چون نیمه عمر آنزیم آزاد کمتر است و قابلیت بکارگیری مکرر آن محدودیت دارد لذا از آنزیم تثبیت شده بر روی بسترهای مختلف استفاده می­کنند. به دلیل قابلیت حل بالای آن در آب نمی­توان از آن مجددا استفاده کرد. بسیاری از تحقیقات استفاده از تکنیک های تثبیت را برای غلبه بر این محدودیت ها مورد بررسی قرار دادند. برای تثبیت آنزیم لیپاز غالبا از پایه های متخلخل آلی استفاده می­شد اما در سال های اخیر از انواع نانو ذرات به دلیل سطح تماس بالا و حجم بالای منافذ که ورود مولکول­های آنزیم را تسهیل می­کند استفاده شده است چون فعالیت و قابلیت بکارگیری مکرر و پایداری عملیاتی آن را افزایش می­دهد. یکی از انواع مناسب حامل های نانو، ذرات کیتوسان می­باشد که یک نوع پلیمر بیولوژیکی است لذا در این تحقیق خصوصیات سینتیکی آنزیم لیپاز آزاد و تثبیت شده برروی نانو ذره کیتوسان بررسی خواهد شد.  

   

   فهرست

  چکیده: 1

   

  فصل اول: مقدمات و کلیات

   

  1-1-بیان مسئله 3

  1-2-اهداف تحقیق 4

  1-3-فرضیه های تحقیق 4

  1-4- مفهوم نانوتکنولوژی 5

  1-4-1-کاربردهای نانوتکنولوژی 5

  1-4-1-1- تولید مواد و محصولات صنعتی 5

  1-4-1-2- پزشكي و بدن انسان 6

  1-4-1-3- پایداری منابع 6

  1-4-1-4- صنایع غذایی 6

  1-5-آنزیم ها 8

  1-5-1-خصوصیات آنزيم ها 8

  1-5-2- خصوصیات واکنشهای آنزیمی 11

  1-5-3- پارامترهای موثر بر واکنشهای آنزیمی 14

  1-5-3-1- دما 14

  1-5-3-2-pH 14

  1-5-3-3-بازدارنده­ها 15

  1-5-4- سینتیک واکنش آنزیمی 16

  1-5-5-عوامل موثر برسرعت و فعالیت آنزیمها 17

  1-5-5-1-اثر غلظت ماده اولیه برسرعت واکنش آنزیمی 17

  1-5-6- معادله میکائیلیس- منتن 18

  1-5-7- معادله لینویور- برک 21

  1-5-8- آنزیم لیپاز 23

  1-5-8-1-كاربرد ليپاز 25

  1-5-8-2- سینتیک واکنش لیپاز 27

  1-5-8-3-روش های اندازه­گیری فعالیت لیپاز 28

  1-6- تثبيت آنزيم 30

  1-6-1- انتخاب پایه و روش مناسب جهت تثبیت آنزیم 31

  1-7- کیتین و کیتوسان 32

  1-7-1- کیتین 33

  1-7-2- کیتوسان 34

  1-7-2-1- کاربردهای کیتوسان 35

  1-8-تعیین مشخصات نانوذرات کیتوسان 38

   

  فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

   

  2-1-مروری برمطالعات آنزیمی 41

  2-2-مروری بر پیشینه آنزیم لیپاز 42

  2-3-تاریخچه تولید کیتین و کیتوسان 44

  2-4-تاریخچه تثبیت آنزیم روی نانو ذرات 45

  2-5-تحقیقات پیشین در این زمینه 46

   

  فصل سوم: مواد و روش ها

   

  3-1- مقدمه 51

  3-2-مواد شیمیایی 52

  3-3-وسائل و دستگاه های مورد نیاز 54

  3-3-1-ظروف آزمایشگاهی 54

  3-3-2-دستگاه­ها 54

  3-4-روش­های آزمایشگاهی بکار گرفته شده در پایان نامه 58

  3-4-1-سنتز نانو ذرات کیتوسان 58

  3-4-2-تثبیت آنزیم لیپاز به روش اتصال کووالان بر اساس واکنش باز شیف 59

  3-4-3-تعیین خصوصیات نانو ذره کیتوسان با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی 60

  3-4-4-تعیین توزیع اندازه ذرات نانوکیتوسان سنتز شده به روش تفرق نور با استفاده از زتاسایزر 61

  3-4-5-طیف سنجی مادون قرمز(FT-IR) 62

  3-4-6- اندازه­گیری پروتئین تام به روش برادفورد 62

  3-4-7-اندازه­گیری مقدار پروتئین (لیپاز) تثبیت شده بر روی نانوذره کیتوسان 63

  3-4-8-اندازه­گیری فعالیت آنزیم لیپاز 63

  3-4-8-1-منحنی استاندارد فعالیت لیپاز 64

  3-4-8-2-روش اول- اندازه­گیری فعالیت لیپاز به روش کیت پارس آزمون (کیت تشخیصی کمی Lipase DC)در سرم یا پلاسما به روش فتومتریک 66

  3-4-8-3-روش دوم- اندازه­گیری فعالیت لیپاز با استفاده از سوبسترای پارانیتروفنیل پالمیتات (pNPP) 68

  3-4-9- بررسی اثر دما بر فعالیت آنزیم لیپاز در حالت آزاد و تثبیت شده روی نانو کیتوسان 68

  3-4-10-بررسی اثر pH بر فعالیت آنزیم لیپاز در حالت آزاد و تثبیت شده روی نانو کیتوسان 69

  3-4-11-بررسی پارامتر های سینتیکی آنزیم لیپاز آزاد و تثبیت شده روی نانو ذره کیتوسان 69

   

  فصل چهارم: نتایج

   

  4-1-مقدمه 71

  4-2-تصویر برداری میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) 71

  4-3-طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FT-IR) 72

  4-4-توزیع اندازه نانوذرات سنتز شده با استفاده از زتا سایزر 74

  4-5-فعالیت لیپاز سودوموناس آزاد و تثبیت شده روی نانوذره کیتوسان 75

  4-6-بررسی اثرpH بر فعالیت آنزیم لیپاز سودوموناس آزاد و تثبیت شده روی نانوذره کیتوسان 76

  4-7-مقایسه درصد فعالیت نسبی آنزیم لیپاز آزاد و تثبیت شده در pH های مختلف 77

  4-8-بررسی اثر دما بر فعالیت آنزیم لیپاز سودوموناس آزاد و تثبیت شده روی نانو ذره کیتوسان 78

  4-9-مقایسه درصد فعالیت نسبی آنزیم لیپاز آزاد و تثبیت شده در دماهای مختلف 79

  4-10-پارامترهای سینتیکی آنزیم لیپازسودوموناس آزاد و تثبیت شده روی نانو ذره کیتوسان 80

   

  فصل پنجم: بحث و نتیجه­گیری

   

  بحث 83

  نتیجه گیری 87

  مشکلات وپیشنهادات 89

  منابع و مآخذ 90

  فهرست منابع فارسی 91

  فهرست منابع غیر فارسی 92

  چکیده انگلیسی 100

  جدیدترین مطالب
  تبلیغات