میهن داکس با طعم جدید

به پاس قدردانی از تمامی بازدیدکنندگان و همراهان همیشگی میهن داکس که باعث پیشرفت روز افزون ما و همچنین امیدی برای ادامه بودند بر آن شدیم که این بار محیط میهن داکس را دلنشین تر از گذشته برای کاربران آماده سازیم که امیدواریم مورد توجه شما قرار گیرد لذا چنانچه مورد یا نکته نظری در ضمینه بروزرسانی اخیر میهن داکس دارید آن را از طریق بخش تماس با ما با ما در میان بگذارید
با تشکر - مدیریت میهن داکس دانلود تحقیق


تاریخ:  24 بهمن 1395
تعداد صفحه:   171
قالب بندی : doc
نویسنده:   koreshzadeh
قیمت:  5000 تومان


همان‌گونه كه در قرآن مجيد آمده است،‌دين در نزد خداوند، اسلام است و خداوند اين دين را به عنوان دين جاويدان براي انسان پسنديده است و هدف آن را رساندن انسان به سعادت دنيا و آخرت مي‌داند كه براي رسيدن به اين هدف برنا‌مه‌هايي را براي تمام شئونات زندگي فردي، اجتماعي،‌سياسي، عبادي، دنيوي، اخروي و ...انسان در نظر گرفته است و آن چه را كه لازمه پيمودن راه سعادت و كمال انسان دانسته،‌ واجب و انسان را ملزم به انجام آنها نموده است و آن چه را كه مانع پيمودن راه سعادت و كمال انسان دانسته، حرام كرده و انسان را از انجام آن نهي نموده است. يكي از چيزهايي كه مانع رسيدن انسان به سعادت است و خداوند از آن نهي فرموده، مساله سِحر و ساحري مي‌باشد كه فرمان داده است چنان چه كسي مرتكب اين عمل شود، بايد مجازات شود؛‌اسلام دين كاملي است كه هيچ گونه عيب و نقصي در آن راه ندارد؛ بنابراين بي جهت و بدون اتمام حجت كسي را مجازات نمي‌كند. در مورد مساله سِحر نيز برنامه اسلام اين است كه بدون دليل و حجت ساحر را مجازات نمي‌كند. بنابراين براي پيشگيري از وقوع سِحر، برنامه‌هايي را تدارك ديده تا كسي مرتكب اين عمل نشود و چنان‌چه كسي به اين برنامه‌ها توجه نكند و عمل سِحر از او سر بزند او را مجازات مي‌كند.  

فهرست مطالب

مقدمه 2

کلیات تحقیق 4

شرح و بیان مسئله 5

تاریخچه تحقیق 5

پرسشهای تحقیق...............................................................................................................................................................................................................6

اهمیت و ضرورت تحقیق 6

اهداف تحقیق ..........................................................................................................................................................................................................6

روش کار و روش تحقیق 7

وا‍‍‍‍ژگان كليدي 10

فصل اول: بررسي مفهوم شناسي سِحر و ديدگاههاي مختلف در مورد آن

بخش اول: معنا شناسي سِحر از نظر لغوي و اصطلاحي

1-1- معناي لغوي و اصطلاحي سِحر 12

1-1-1- معناي لغوي سحر 12

1-1-2- معناي اصطلاحي سحر 13

1-1-2-1- معناي اصطلاحي سحر از ديدگاه فقهاي شيعه 13

1-1-2-2- چشم زخم 14

1-2- آيا چشم زخم واقعيت دارد؟ 14

1-2-1- پيشينه ي سحر 15

1-2-1-1- تاريخچه جادوگري در ملل مختلف 15

1-2-1-2- سحر در عصر حاضر 16

1-1-1-1- سحر از ديدگاه فقها و علماي دين 19

بخش دوم: ماهيّت سِحر و جادو و تاريخچه آن

1-2-2- مفهوم سحر 25

1-2-2-1- تاريخچه سحر 25

1-2-2-2- چگونگي تأثير سحر 27

1-2-3- استفاده از سحر براي مبارزه با قرآن و پيامبر 28

1-2-3-1- جادوگري از نظر تورات 28

1-2-3-2- تأثير تكويني سحر به اذن خدا 29

1-2-4- سحر و جادو تا چه اندازه صحت دارد 30

بخش سوم: تمايز بين معجزه ، كرامت ،سِحر ـ چگونگی مقابله با طلسم؟

1-2-4-1- مفهوم معجزه 33

1-2-4-2- تمايز بين معجزه و سحر از ديدگاه قرآن كريم 34

1-2-5- تعاريفي ديگر از تفاوت سحر با معجزه 36

1-2-5-1- فرق معجزه و شعبده 37

1-2-5-2- تمايز كرامت و سحر از نظر فقهي 38

1-2-6- تعريف طلسم 40

فصل دوم: سِحر و جادو در قرآن و روايات

بخش اول: جايگاه سحر از ديدگاه قرآن كريم

1-2-6-1- سحر از ديدگاه قرآن كريم 45

1-2-6-2- منشاء كفر ساحران از ديدگاه قرآن كريم 46

1-2-7- يِأجوج و مِأجوج 47

1-1-7-1- قرآن و عهد عتيق 47

1-2-7-1- انواع معني سحر در قرآن كريم 51

1-2-7-2- ساحري كردن از نظر قرآن كريم 52

1-2-8- سحر و پيامبران در قرآن 53

بخش دوم: سحر و جادو در روايات و كلمات فقها

1-2-8-1- سحر از ديدگاه روايات 57

1-2-8-2-اسلام و علوم غريبه 59

1-2-9-حكم تعليم سحر 60

1-2-9-1- سحر از منظر فقه و حديث 61

1-2-9-2- حكم فقهي سحر 62

1-2-9-3- آيا جادوگري در اديان ديگر هم مردود شناخته شده است يا اين كه فقط در دين اسلام اين طور است؟ 63

بخش سوم: مقايسه ديدگاههاي روايات و جامعه شناساندر مورد سحر

1-2-9-5- معناي جادو و هدف جادو و سحر نزد مردم شناسان و علماي ديني و متون دینی ما يكي نيست ، هر چند بسيار به هم نزديك است 68

1-2-9-6- بطلان و بي ثمري سحر 73

1-2-9-7- آيا مي شود به ساحران مراجعه نمود؟ 74

1-2-10- علائم دعا نويسان شرعی 74

1-2-10-1- خصوصيات جادوگران حيله گر 74

فصل سوم: بررسي انواع مصاديق سحر و جادو و تشريح اعمال مرتاضان و دراويش

بخش اول: تردستي (شعبده يا چشم بندي) ، پيش گويي و جن گيري

1-2-10-2- تردستي 78

2-1- تردستي از نظر فقهي 78

2-1-1- انواع تردستي و تاريخچه ي آن 79

2-1-2- پيش گويي 80

2-1-2-1- پيش گويي از نظر فقهي 81

2-1-2-2- رواياتي درباره ي پيش گويي 81

2-2- آيات قرآن در مورد پيشگويي 83

2-2-1- اشاره به حركت زمين 83

2-2-2- پايه و اساس علم و نجوم 86

2-3- ماده اوليه جن چيست؟ 87

2-3-1- جن گيري 88

2-4-1- جن گيران چطور افرادي هستند؟ 88

2-3-2- تسخير جن از نظر فقهي 89

2-4- همه چيز درباره ي جن از ديدگاه قرآن 90

2-4-1- آيا از جن بايد ترسيد؟ 93

بخش دوم: كهانت

2-4-1-1- كهانت 95

2-4-1-2- خبر دادن از آينده به كمك شياطين نوعي شرك است 96

2-4-2-كهانت از نظر قرآن كريم 96

2-4-2-1- انواع كهانت 97

2-4-2-2- حكم كهانت از نظر فقهي 102

2-5- كاهنان و خبر بعثت پيامبر 103

2-5-1- مرتاضان و دراويش كه هستند؟ 103

2-5-1-1- سحر با كمك اجنه و با تسخير جن 105

2-5-1-2- تأثير اراده در خوارق عادات مرتاضان و دراويش 106

2-5-2- انواع افعال و اعمال خارق العاده مرتاضان و دراويش 107

2-5-2-1- وجود افعال خارق العاده اي كه مستند به اسباب طبيعي و عادي نيستند 108

2-5-2-2- تأثير اراده در افراد خارق العاده 109

بخش سوم: چشم زخم ، علم هيپنو تيزم و تب احضار ارواح در مرتاضان و دراويش

2-5-3- چشم زخم 111

2-4-2-5- اعتقاد مردم به چشم زخم 111

2-5-3-1- چشم زخم و واقعيت آن از نظر روايات 112

2-5-3-2- آيا چشم زخم حقيقت دارد؟ 113

2-5-4- يك داستان باورنكردني براي باور كردن 113

2-5-4-1- چشم زخم از نظر اسلام 114

2-5-4-2- اهميت مجزا كردن خرافات از چشم زخم با ذكر مثال 115

3-1- تعويذات جهت دفع سِحر و جادو و چشم زخم 116

3-1-1- هیپنوتیزم 120

3-1-1-2- تاريخچه هيپنوتيزم 120

3-1-2- روش هاي هيپنوتيزم 121

3-1-2-1- روش كياسون 123

3-1-2-2- در روان درماني 124

3-2- توصيفي ديگر از هيپنوتيزم و اينكه هيپنوتيزم از نظر فقهي چه حكمي دارد؟ 124

3-2-1- تعريف هيپنوتيزم از ديدگاه نظريه پردازان 125

3-2-1-1- چگونگي صحت ارتباط با ارواح و احضار آنان 128

3-2-1-2- احضار ارواح از نظر علمي و فلسفي 129

3-2-2- شبهاتي در مورد مسئله احضار ارواح 129

3-2-2-1- احضار ارواح از ديدگاه فقهي 133

3-2-2-2- تشريح ابعاد احضار روح 136

3-3- كلي گويي و احضار ارواح 137

3-3-1- جلسه ي ارتباط با ارواح 138

نتيجه گيري 143

پيشنهادها 149

فهرست منابع و مآخذ 150

چكيده لاتين 156

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فعالیت ها

پاره ای از گزارشات در مورد فعالیت های میهن داکس

18

گوگل امروز

1072

آنلاین ها

15904

بازدید

452

کاربران

669

خریدها

43057

مقالات

اطلاعات تماس

ایران - بوشهر
میدان رفاه - خیابان دوم
کافی نت طورسینا
تلفن: 33447933-077
میهن داکس را محبوب کنید: