امروز : دوشنبه, 27 دی 1395
دانلود تحقیق ، پروژه و مقالات دانشجویی
برای جستجو لطفا یکی از بخش های مورد نظر را انتخاب کنید
موضوعات

 • نویسنده : koreshzadeh
 • دسته بندی : فنی و مهندسی / رشته مهندسی شیمی
 • تاریخ : 25 آذر 1395
  107 صفحه
  قالب بندی : doc
  قیمت : 10000 تومان
  عنوان مقاله : پایان نامه مطالعه تجربی و مدلسازی ریاضی خشک کن دوار صنعتی تولید دی کلسیم فسفات

  ‎ قالب بندی : doc

  قیمت : 10000

  دی کلسیم فسفات یکی از مکمل هایی است که تاثیر بسزایی در افزایش رشد و نمو، باروری و شیردهی و استخوانبندی دام و طیور را دارد و بهبود بخشیدن به کیفیت این محصول کمک شایانی به صنعت دام و طیور می کند. رطوبت موجود در دی کلسیم فسفات بر روی درصد جذب آن در بدن جاندار موثر است لذا برای رساندن رطوبت آن به حد مطلوبش (حداکثر 3 درصد) از خشک کن استفاده می شود. خشک کن مورد بررسی در اینجا خشک کن دوار می باشد. بررسی روند خشک کردن در خشک کن دوار مورد نظر در 5 فصل انجام شده است. در فصل اول به تعریف فرایند خشک شدن می پردازیم. در فصل دوم به پیشینه بررسی های انجام شده بر روی خشک کردن و خشک کن ها نگاه اجمالی داریم. بررسی روش انجام کار و توصیف خشک کن مورد نظر در فصل سوم انجام می شود. در فصل چهارم مدل های ریاضی و مدل شبکه عصبی بر روی داده های مختلف صورت می گیرد و در نهایت در فصل پنجم جمع بندی نهایی و پیشنهادها ارائه می شود.  

  فهرست مطالب

  فصل اول:مقدمه و کلیات

  1-1- مقدمه 2

  1-2- اصول خشک کردن 3

  1-3- پدیده های انتقال در فرایند خشک کردن 3

  1-3-1- انتقال حرارت در فرایند خشک کردن 4

  1-3-2- انتقال حرارت بطریق همرفت 5

  1-3-3- انتقال حرارت بطریق هدایت 6

  1-3-4- انتقال حرارت بطریق تابش 7

  1-4- عوامل موثر در خشک کردن 7

  1-5- انتقال جرم در فرایند خشک کردن 9

  1-6- تعاریف در خشک کردن 10

  فصل دوم:پیشینه مطالعات خشک کن دوار و مدلسازی آن

  2-1- مقدمه 14

  2-2- اصول عملیات 14

  2-3- خشک کن های مستقیم 15

  2-3-1- خشک کن های همسو 15

  2-3-2- خشک کن های ناهمسو 16

  2-3-3- سیستم حرارتی 17

  2-3-4-کاربردهای جریان همسو 17

  2-3-5- کاربردهای جریان ناهمسو 18

   

  فهرست مطالب

  2-4- چرخه(بازیافت)گاز و سیستم های جامع 19

  2-5- ویژگی های یک خشک کن دوار 20

  2-6- طراحی یک خشک کن دوار 21

  2-7- نمونه هایی از خشک کردن در صنایع مختلف 23

  2-8- مدل های زمان اقامت 25

  2-9- مدل های ارائه شده برای بدست آوردن ضریب انتقال حرارت 27

  2-10- مدل های کلی(جامع)برای خشک کن های دوار 28

  فصل سوم:روش تحقیق

  3-1-مقدمه 32

  3-2- خشک کن دوار 32

  3-3-بررسی فرایند خشک کردن و عملکرد آن 32

  3-4-عملکرد بهینه خشک کن دوار 35

  3-5- تعریف دی کلسیم فسفات 37

  3-5-1- مشخصات ظاهری 37

  3-5-2- موارد مصرف دی کلسیم فسفات 37

  3-5-3- روش های تولید دی کلسیم فسفات 37

  3-5-4- فرایند تولید صنعتی دی کلسیم فسفات 38

  3-5-5- خواص دی کلسیم فسفات 38

  3-5-6- مزایای وجود کلسیم و فسفر در جیره طیور 38

  3-5-7- مزایای وجود کلسیم و فسفر در جیره دام 39

  3-5-8- علائم کمبود فسفر و کلسیم 39

  فهرست مطالب

  3-6- خشک کن دوار کارخانه تولید دی کلسیم فسفات 39

  3-6-1- ویژگی های خشک کن دوار مورد بررسی 40

  3-6-2- اجزای بیرونی خشک کن دوار 42

  3-6-3-نمودار خطی خشک کن دوار مورد بررسی 47

  3-6-4- محاسبه تعداد دور خشک کن 48

  3-7- روش نمونه برداری 49

  3-7-1- نتایج نمونه برداری 50

  فصل چهارم:بررسی مدل های ریاضی مختلف و مدل شبکه عصبی برای توصیف خشک کن دوار

  4-1-مدلسازی ریاضی 56

  4-1-1- مقدمه 56

  4-1-2-مدلسازی ریاضی فرایند خشک شدن 56

  4-2-شبکه عصبی 67

  4-2-1- مقدمه 67

  4-2-2- اجزای یک شبکه عصبی 68

  4-2-3- ایده اساسی شبکه عصبی 69

  4-2-4- مدل مفهومی نرون 70

  4-2-5- شبکه های عصبی مصنوعی 70

  4-2-6- تعریف دانش و اطلاعات 71

  4-2-7- توانایی های شبکه عصبی 71

  4-2-8- شبیه سازی شبکه های عصبی 71

  فهرست مطالب

  4-2-9- عملکرد اجزای اصلی سازنده نرون 71

  4-2-10- انواع توابع فعالساز 72

  4-2-11- ساختار مختلف شبکه عصبی 75

  4-2-12- شبکه عصبی پیش رونده 75

  4-2-13-چگونگی عملکرد شبکه عصبی 76

  4-2-14- یادگیری در شبکه های عصبی 77

  4-2-15- پارادایم های یادگیری 77

  4-2-16- شبکه عصبی پرسپترون 77

  4-2-16-1-پرسپترون چند لایه 77

  4-2-17- کاربرد شبکه عصبی برای مدلسازی فرایند خشک کردن 78

  4-2-18- جمع آوری و پردازش داده ها 79

  فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادها

  5-1-مدلسازی 84

  5-2-مدل شبکه عصبی 86

  5-3- نتیجه گیری 86

  5-4-پیشنهادها 86

  منابع 87

  چکیده انگلیسی 90

   

   

   

  جدیدترین مطالب
  تبلیغات