میهن داکس با طعم جدید

به پاس قدردانی از تمامی بازدیدکنندگان و همراهان همیشگی میهن داکس که باعث پیشرفت روز افزون ما و همچنین امیدی برای ادامه بودند بر آن شدیم که این بار محیط میهن داکس را دلنشین تر از گذشته برای کاربران آماده سازیم که امیدواریم مورد توجه شما قرار گیرد لذا چنانچه مورد یا نکته نظری در ضمینه بروزرسانی اخیر میهن داکس دارید آن را از طریق بخش تماس با ما با ما در میان بگذارید
با تشکر - مدیریت میهن داکس دانلود تحقیق


تاریخ:  23 بهمن 1395
تعداد صفحه:   99
قالب بندی : doc
نویسنده:   koreshzadeh
قیمت:  5000 تومان


در غالب سیستم های حقوقی و در بعد سیاست های کیفری شاخصه هایی با مختصات مشابه در زمینه امر قانونگذاری دیده می شود که در واقع بیانگر یک نوع اجماع جهانی در خصوص نگرش به اصول آزادی های فردی است که از عمده ترین اصول می توان به اصل قانونی بودن جرم ومجازات و اصل عدم تفسیر موسع قوانین جزایی نام برد . بر اساس این اصل نام آشنا در علوم حقوق جزا هیچ فردی را نمی توان مجرم شناخت مگر آنکه از قبل جرم او تعریف شده و هیچ فردی را نمی توان مجازات نمود مگر آنکه میزان مجازات و عقوبت وی از قبل اعلام شده باشد . این اصل در فقه امامیه تحت عنوان قاعده « قبح عقاب بلا بیان » همواره مورد استناد فقها بوده است و به دلیل اهمیت شایانی که دارد در اصل 169 قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات مصرح آمده است. [1] یکی از مواردی که در قانون مجازات اسلامی 1370 ناقض این اصول بوده است موضوع قتل مهدور الدم است.  

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه ......................................................................................................................................................................2

1-بیان مساله 2

2- پیشینه تحقیق 3

3- اهداف تحقیق 5

4- سوالات و فرضیه‌های تحقیق 5

4-1- سوالات تحقیق 5

4-2- فرضیه‌های تحقیق 5

5- اهمیت و ضرورت تحقیق 5

6- روش تحقیق 6

7- ساختار پایان‌نامه 6

فصل اول:کلیات احکام ومصادیق قتل به اعتقادمهدورالدم ..............................................................................7

مبحث اول : سیر تاریخی قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن 7

گفتار اول: قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن در اسلام 9

گفتار دوم: مهدورالدم از نظر حقوق موضوعه 12

بند اول: حقوق كشورهاى عربى اسلامى 12

الف) حقوق مصر 12

ب)حقوق عراق 14

ج) حقوق لبنان 15

بند دوم: حقوق ایران 16

الف) قبل از انقلاب اسلامى 16

ب) بعد از پیروزى انقلاب اسلامى: 17

مبحث دوم: معنا و مفهوم مهدورالدم و شرایط تحقق مهدوریت و موارد اباحه قتل 20

گفتار اول: معنا و مفهوم مهدورالدم 20

بند اول : معنا لغوی 20

بند دوم: تعریف فقهی و اصطلاحی 21

گفتار دوم: شرایط تحقق مهدوریت 22

بند اول: مهدورین عقیدتی 23

الف: کافر حربی 23

1- دیدگاه اهل سنت 23

2- دیدگاه فقهای شیعه 25

ب: مرتد 26

بند دوم: مهدورین عملی 26

گفتار سوم: موارد اباحه قتل 27

بند اول: مهدورالدم مطلق یا عام 27

الف: دیدگاه فقهای شیعه 27

ب: دیدگاه اهل سنّت 29

بند دوم: مهدورالدم خاص یا نسبی 29

الف: دیدگاه فقهای شیعه 30

ب: دیدگاه فقهای اهل سنت 31

فصل دوم: قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن در قانون مجازات اسلامی 1370 32

مبحث‌ اول: مواد قانونی راجع به قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن 32

گفتار اول: تبیین مواد 226 و تبصره‌ی 2 ماده 295 32

بند اول: ماده 226 32

بند دوم: تبصره 2 ماده 295 34

گفتار دوم: شرایط قصاص و میزان تأثیر اعتقاد در سقوط قصاص 38

مبحث دوم: ایرادات و ابهامات اعتقاد به مهدورالدم بودن 45

گفتار اول: نقدی پیرامون قتل با اعتقاد مهدورالدم بودن 45

گفتار دوم: دیدگاه سایرحقوقدانان در اعتقاد به مهدورالدم بودن 48

فصل سوم : قتل مهدورالدم در قانون مجازات اسلامی 1392........................................................................54

مبحث اول:مصادیق مشمول مهدورالدم بودن 54

گفتار اول: مرتکبین جرایم حدی مشمول سلب حیات . 55

بند اول: زنا 56

بند دوم: لواط 57

بند سوم: تفخیذ 57

بند چهارم: سبّ نبی 58

بند پنجم: محاربه 59

بند ششم: بغی و افساد فی‌الارض 59

گفتار دوم: مرتکبین جرایم حدی مشمول قطع عضو. 60

گفتار سوم: مستحق قصاص نفس یا عضو، فقط نسبت به صاحب حق قصاص 62

گفتار چهارم: متجاوز و کسی که تجاوز او قریب‌الوقوع است 63

گفتار پنجم: زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه 65

مبحث دوم : نقاط ضعف و قوت قانون 1392 در زمینه قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن 74

گفتار اول: ایرادات و کاستی‌های قانون 1392 در زمینه قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن 74

بند اول: اصل قانونی بودن دادرسی 75

بند دوم: اصل قانونی بودن جرایم 77

بند سوم: اصل برائت 79

گفتار دوم: نوآوری و نقاط قوت قانون 1392 در زمینه قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن 80

نتیجه‌گیری 83

پیشنهادات......................................................................................................................................................85

منابع و مأخذ 86

کتاب‌ها 86

مقالات 89

پایان‌نامه‌ها 90

چیکده انگلیسی..............................................................................................................................................91

فعالیت ها

پاره ای از گزارشات در مورد فعالیت های میهن داکس

21

گوگل امروز

231

آنلاین ها

11446

بازدید

452

کاربران

669

خریدها

43057

مقالات

اطلاعات تماس

ایران - بوشهر
میدان رفاه - خیابان دوم
کافی نت طورسینا
تلفن: 33447933-077
میهن داکس را محبوب کنید: