امروز : سه شنبه, 28 دی 1395
دانلود تحقیق ، پروژه و مقالات دانشجویی
برای جستجو لطفا یکی از بخش های مورد نظر را انتخاب کنید
موضوعات

 • نویسنده : koreshzadeh
 • دسته بندی : فنی و مهندسی / رشته مهندسی برق
 • تاریخ : 4 آذر 1395
  134 صفحه
  قالب بندی : doc
  قیمت : 5000 تومان
  عنوان مقاله : پایان نامه طراحی کنترل کننده استاتیکی مقاوم خروجی برای نیل به تعقیب فازی برای سیستمهای غیرخطی توصیف شده با مدل تاکاگی- سوگنو T-S

  ‎ قالب بندی : doc

  قیمت : 5000

  مسئله پایدار سازی و کنترل سیستمهای غیر خطی از مسائل مهم در تئوری کنترل می باشند. یک گام اساسی و مهم در این زمینه تحقیقاتی، مدلسازی سیستم غیر خطی با استفاده از تکنیک مدل سازی فازی تاکاگی – سوگنوT - Sمی باشد. به کمک این مدلسازی، سیستم غیر خطی اولیه، با ترکیب مجموعه ای از زیر سیستمهای خطی تقریب زده می شود. هر زیر سیستم خطی با یک بیان قاعده اگر – آنگاه (IF-Then Rule) توصیف می شود. در گام دوم که طراحی کنترل کننده دلخواه می باشد، برای هر زیر سیستم خطی یک کنترل کننده خاص با در نظر گرفتن کلیه زیرسیستم های خطی طراحی می شود. گام نهایی ترکیب فازی مناسب همه کنترل کننده های خطی طراحی شده برای ساخت کنترل کننده نهایی خواهد بود. به این روش طراحی کنترل کننده، جبرانسازی توزیع شده موازی (Parallel Distributed Compensation) گفته می شود.  

  فهرست مطالب

  مقدمه..................................................................................................................................................................12

   

  فصل اول: آشنایی با نامعادلات ماتریسی خطی و جعبه ابزار مربوطه در نرم افزار MATLAB

  1-1-نامعادلات ماتریسی خطی...............................................................................................................15

  1-2-خواص نامعادلات ماتریسی خطی..................................................................................................16

  1-3-ماتریس ها به عنوان متغیر.............................................................................................................18

  1-4-جعبه ابزار LMI در نرم افزار MATLAB.............................................................................19

  1-4-1- تعیین یک سیستم از LMI ها.............................................................................................19

   

  فصل دوم: مدل فازی تاکاگی- سوگنو و جبران سازی موازی توزیع شده

  2-1- مقدمه......................................................................................................................................................23

  2-2- مدل فازی تاکاگی- سوگنو.................................................................................................................24

  2-3- ساخت مدل فازی..................................................................................................................................26

  2-3-1- غیرخطی بودن قطعه ای..........................................................................................................26

  2-3-2- تقریب محلی در فضاهای تقسیم شده فازی.........................................................................32

  2-4- جبرانسازی موازی توزیع شده............................................................................................................32

   

  فصل سوم: کنترل کننده های استاتیکی خروجی

  3-1- مقدمه................................................................................................................................36

  3-2- پایدار سازی توسط فیدبک استاتیک خروجی................................................................................37

  3-2-1- شرایط لازم..................................................................................................................................38

  3-2-3- شرایط کافی................................................................................................................................40

  3-2-4- روش های طراحی و محدودیت ها.........................................................................................40

   

  فصل چهارم: طراحی کنترل کننده فیدبک استاتیک خروجی برای نیل به تعقیب فازی برای سیستم های غیرخطی توصیف شده با مدل تاکاگی- سوگنو T-S

  4-1- مقدمه......................................................................................................................................................51

  4-2- طراحی کنترل کننده...........................................................................................................................53

  فصل پنجم: طراحی کنترل کننده فیدبک استاتیک خروجی برای نیل به تعقیب فازی برای سیستم های غیرخطی دارای تأخیر زمانی توصیف شده با مدل تاکاگی- سوگنو T-S

  5-1- مقدمه......................................................................................................................................................67

  5-2- طراحی کنترل کننده...........................................................................................................................68

   

  فصل ششم: طراحی کنترل کننده استاتیکی مقاوم خروجی برای نیل به تعقیب فازی برای سیستمهای غیرخطی دارای تأخیر زمانی توصیف شده با مدل تاکاگی- سوگنوT-S

  6-1- مقدمه......................................................................................................................................................80

  6-2- طراحی کنترل کننده...........................................................................................................................82

   

  7- نتیجه گیری و پیشنهاد............................................................................................................................99

  -فهرست منابع..................................................................................................................................100

  -پیوست الف.....................................................................................................................................104

  -چکیده به زبان انگلیسی................................................................................................................133

  پیشنهاد های ما

  جدیدترین مطالب
  تبلیغات