امروز : سه شنبه, 28 دی 1395
دانلود تحقیق ، پروژه و مقالات دانشجویی
برای جستجو لطفا یکی از بخش های مورد نظر را انتخاب کنید
موضوعات

 • نویسنده : koreshzadeh
 • دسته بندی : فنی و مهندسی / رشته مهندسی برق
 • تاریخ : 4 آذر 1395
  205 صفحه
  قالب بندی : doc
  قیمت : 5000 تومان
  عنوان مقاله : پایان نامه طراحی کنترل بهینۀ تطبیقی برای سیستم¬های با دینامیک پیچیده بر مبنای روش‌های محاسبات نرم

  ‎ قالب بندی : doc

  قیمت : 5000

  روش­های طراحی کنترل کننده برای سیستم­های غیرخطی را می­توان به سه دسته تقسیم کرد. روش اول شامل خطی سازی سیتم­های غیرخطی حول نقطۀ کار است [1]. در این حالت قوانین کنترل کلاسیک برای سیستم­های تقریبی استفاده می­شود. با وجود سادگی این قوانین سیستم کنترل به صورت کلی کارایی تضمین شده­ای ندارد. روش دوم طراحی کنترل کننده بر اساس دینامیک سیستم­های غیر خطی است. در این روش خصوصیات سیستم­های غیر خطی حفظ می­شود، که همین امر به دلیل وجود دینامیک پیچیدۀ این سیستم­ها طراحی را بسیار سخت می­کند [2]. علاوه بر این، روش­های فوق، از مدل­سازی ریاضی دقیقی بهره می­برند که در حالت تئوری کارایی بسیار خوبی دارد، اما در عمل به علل مختلفی از جمله تغییر در شرایط عملیاتی، عدم قطعیت­های دینامیک اعم از ساختار یافته و ساختار نیافته، و اغتشاشات خارجی، دچار افت عملکردی می­شوند. در حقیقت به دست آوردن یک مدل ریاضی دقیق برای فرآیندهای سیستم­های پیچیدۀ صنعتی بسیار سخت است. به علاوه عوامل دیگری هم وجود دارند که قابل پیش­بینی نیستند، مانند اغتشاش، دما، تغییرات پارامترهای سیستم و غیره. بنابراین دینامیک سیستم را نمی­توان فقط بر اساس مدل احتمالاً دقیق ریاضی بیان کرد.  

  فهرست مطالب

  فصل 1- مقدمه. 2

  1-1- پیشینۀ پژوهشی.. 3

  1-2- رئوس مطالب... 5

  فصل 2- مقدمهای بر کنترل غیرخطی.. 8

  2-1- مقدمه. 8

  2-2- سیستم غیرخطی.. 9

  2-3- تئوری پایداری لیاپانوف... 9

  2-3-1- سیستم وابسته به زمان.. 9

  2-3-2- تفاوت اصلي بين سيستم‌هاي متغير با زمان و نامتغير با زمان.. 10

  2-3-3- مفهوم پایداری به بیان لیاپانوف... 10

  2-3-3-1- تعريف پايداري مجانبي.. 11

  2-3-3-2- تعريف پايداري نمائي.. 11

  2-3-3-3- تعريف پايداري مطلق.. 11

  2-4- کنترل تطبیقی.. 11

  4-2-1- غیر مستقیم.. 12

  2-4-2- مستقیم.. 12

  فصل 3- مقدمهای بر محاسبات نرم. 15

  3-1- مقدمه. 15

  3-2- شبکۀ عصبی مصنوعی.. 16

  3-2-1- مقدمه. 16

  3-2-2- الهام از بیولوژی.. 19

  3-2-3- مدل نرون.. 20

  3-2-4- معماری شبکۀ چند لایه. 20

  3-3- کنترل فازی.. 21

  3-3-1- مقدمه. 21

  3-3-2- مفاهيم اوليه و تعاريف مقدماتي.. 22

  3-3-3- ساختار کلی کنترل کنندۀ فازی.. 24

  3-3-4- اجزای یک کنترل کنندۀ فازی.. 24

  3-3-5- انواع کنترل کنندههای فازی.. 25

  3-3-6- مقاسیۀ فازی نوع 1 با نوع 2. 26

  3-3-6-1- نمایش عدم قطعیت سیستم‌های Type-1 بوسیله Type-2. 26

  3-3-6-2- توابع عضویت در فازی نوع 2. 27

  3-3-7- طراحی کنترل کننده فازی.. 28

  3-3-7-1- طراحی سیستم‌های ردیاب با فیدبک حالت... 28

  3-3-8- دیاگرام روش طراحی کنترل کنددۀ فازی.. 29

  فصل 4- طراحی کنترل‌کننده برای بازوی رباتیک با هدف خنثی کردن اثرات اصطکاک، تداخل و ارتجاع 32

  4-1- مقدمه. 32

  4-2- مدل‌سازی.. 33

  4-2-1- مدل‌سازی سیستم صلب: 33

  4-2-2- مدل‌سازی سیستم منعطف: 34

  4-3- کنترل‌کننده تطبیقی برای سیستم صلب... 37

  4-3-1- شبیه‌سازی.. 40

  4-3-2- نتایج.. 41

  4-4- طراحی کنترل‌کننده تطبیقی با هدف خنثی کردن اصطکاک... 42

  4-4-1- شبیه‌سازی.. 50

  4-4-2- نتایج.. 51

  4-5- طراحی کنترل کنندۀ تطبیقی بر اساس شبکۀ عصبی برای خنثی کردن اغتشاش.... 53

  4-5-1- توضیح شماتیک کنترل کننده: 55

  4-5-2- شبیه‌سازی و نتایج.. 55

  4-6- طراحی کنترل کننده فازی برای بازوی رباتیک.... 59

  4-6-1- شبیه‌سازی و نتایج.. 61

  4-7- طراحی‌کننده فازی تطبیقی برای بازوی رباتیک.... 65

  4-7-1- شبیه‌سازی و نتایج.. 70

  4-7-2- نتیجه‌گیری.. 73

  فصل 5- طراحی سیستم کنترل هوشمند بر اساس تئوری لیپانوف برای ماشین‌های سنکرون با آهنربای دائم (PMSM) 77

  5-1- مقدمه. 77

  5-2- مدلس‌ازی سیستم: 80

  5-3- بردار تطبیقی براساس رویتگر. 81

  5-3-1- تئوری تطبیقی.. 85

  5-4- طراحی کنترل تطبیقی براساس رویتگر. 88

  5-4-1- شبیه‌سازی.. 93

  5-4-2- نتایج.. 94

  5-5- طراحی سیستم کنترل تطبیقی برای سیستم با دینامیک نامعلوم. 97

  5-5-1- نتایج.. 101

  5-6- طراحی سیستم کنترل کنندۀ تطبیقی بدون سنسور براساس شبکه عصبی.. 104

  5-6-1- شبیه‌سازی و نتایج.. 111

  5-7- کنترل فازی تطبیقی.. 115

  5-7-1- شبیه‌سازی و نتایج.. 121

  5-8- نتیجه‌گیری.. 125

  فصل 6- مدیریت و کنترل سیستم‌های تولید انرژی هوشمند.. 129

  6-1- مقدمه. 129

  6-1-1- مدل‌سازی سیستم.. 131

  6-1-1-1- مبدل DC-DC دوطرفه. 131

  6-1-1-2- باطری‌ها 133

  6-2- طراحی کنترل تطبیقی فازی برای مبدل DC-DC.. 135

  6-2-1- شبیه‌سازی و نتایج: 138

  6-3- کنترل تطبیقی باس DC: 144

  6-3-1- شبیه‌سازی و نتایج: 146

  6-4- برآورد حالت شارژ (SOC) بر اساس رؤیتگر. 149

  6-4-1- شبیه‌سازی و نتایج.. 151

  6-5- برآورد حالت شارژ (SCC) با تئوری تطبیقی.. 155

  6-5-1- شبیه‌سازی و نتایج.. 158

  6-6- طراحی سیستم نظارتی فازی برای مدیریت انرژی وسایل الکتریکی با چند منبع مختلف: 161

  6-6-1- شبیه‌سازی و نتایج.. 165

  6-7- نتیجه‌گیری.. 168

  فصل 7- نتیجهگیری.. 172

  فهرست مراجع.. 174


  جدیدترین مطالب
  تبلیغات