امروز : دوشنبه, 27 دی 1395
دانلود تحقیق ، پروژه و مقالات دانشجویی
برای جستجو لطفا یکی از بخش های مورد نظر را انتخاب کنید
موضوعات

 • نویسنده : koreshzadeh
 • دسته بندی : عمومی / رشته تربیت بدنی
 • تاریخ : 1 آذر 1395
  82 صفحه
  قالب بندی : doc
  قیمت : 5000 تومان
  عنوان مقاله : پایان نامه مقایسه کفش های آدیداس و نهرین در برخی متغیرهای بیومکانیکی مرتبط با بروز آسیب تیبیا استرس فراکچر در دوندگان تفریحی مرد

  ‎ قالب بندی : doc

  قیمت : 5000

  دویدن یکی از شایع‌ترین فعالیت‌های حرکتی است که در عصر حاضر با پیشرفت علم و فناوری فرهنگ ورزش به‌واسطه توصیه‌های پزشکی و افزایش و بهبود نگرش مردم به کیفیت زندگی افزایش‌یافته است، به‌طور مثال بیش از 30 میلیون نفر در آمریکا دویدن را برای سرگرمی و اوقات فراغت خود انتخاب کرده‌اند. به‌طورکلی دویدن باعث فشار بر اندام تختانی به‌ویژه مچ و ساق شده که این امرمی‌تواند عامل بروز آسیب‌های ناشی از تکرار شود که شایع‌ترین این آسیب‌ها تیبیا استرس فراکچر است. همان‌طور که گفته شد در طول فعالیت‌های بدنی به‌ویژه دویدن، در مرحله تماس پا با زمین، همواره تحت تأثیر بار[1]و نیروهایی از طرف زمین بوده که این بار به‌وسیله اندازه‌گیری نیروهای عکس‌العمل زمین[2]می‌تواند موردبررسی قرار گیرد.  

  فهرست

  چکیده:..................................................................................................................................... 1

  فصل اول : طرح پژوهش

  1-1)مقدمه................................................................................................................................ 4

  ۱-۲) بیان مسئله........................................................................................................................ 5

  1-3) ضرورت و اهمیت پژوهش............................................................................................... 7

  1-4) اهداف پژوهش:................................................................................................................ 8

  1-4-1) اهداف کلی پژوهش:..................................................................................................... 8

  1-4-2) اهداف جزئی پژوهش................................................................................................... 8

  1-5) فرضیه‌های پژوهش.......................................................................................................... 9

  1-6) محدودیت‌های پژوهش................................................................................................... 10

  1-7) تعریف واژه‌ها و اصطلاحات پژوهش............................................................................... 10

  فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش

  2-1) مقدمه............................................................................................................................. 12

  2-2-1)مبانی نظری پژوهش..................................................................................................... 12

  2-2-1-1)مبانی کلی آناتومیکی ناحیه ساق................................................................................. 12

  2-2-1-1-1) درشت‌نی .......................................................................................................... 14

  2-2-1-1-2) نازک‌نی ............................................................................................................ 17

  2- 2- 2 ( بیومکانیک دویدن ................................................................................................... 18

  2-2-2-1( مراحل دویدن ...................................................................................................... 18

  2-2-2-2)الگوی دویدن ......................................................................................................... 21

  2-2-4)کفش نهرین(آدیبست)................................................................................................. 23

  2-2-5) استرس فراکچر ......................................................................................................... 24

  2-2-6)پیشینه پژوهش............................................................................................................ 38

  2-3)نتیجه‌گیری................................................................................................................ 39

  فصل سوم : روش‌شناسی پژوهش

  3-1)مقدمه....................................................................................................................... 41

  3-2)طرح پژوهش و روش پژوهش: ................................................................................. 41

  3- 3 ) مشخصات آزمودنی‌ها ........................................................................................... 41

  3-3-1 ) جامعه و نمونه آماری ......................................................................................... 41

  3-3-2) آزمودنی‌ها .......................................................................................................... 41

  3-3-2-1) شرایط عمومی ورود به آزمون .......................................................................... 41

  3-4) متغیرهای پژوهش ................................................................................................... 42

  3-4-1) متغیر مستقل ....................................................................................................... 42

  3-4-2) متغیر وابسته ...................................................................................................... 42

  3-5) پروتکل پژوهش .................................................................................................... 43

  3-6) تجهیزات و ابزار اندازه‌گیری ..................................................................................... 44

  3-6-1) ابزار اندازه‌گیری قد و وزن آزمودنی‌ها ................................................................... 44

  3-6-2) ابزار ثبت متغیرهای سینتیکی ................................................................................. 44

  3-6-3) ابزار کنترل سرعت دویدن .................................................................................... 45

  3-7) نحوه جمع‌آوری داده‌ها ............................................................................................ 45

  3-7-1) کفش‌های موردمطالعه........................................................................................... 46

  3-7-1-1)کفش آدیداس................................................................................................... 46

  3-7-1-2) کفش نهرین(آدیبست)...................................................................................... 46

  3-7-2) ثبت اطلاعات سینتیک........................................................................................... 47

  3-7-3) نحوه محاسبه متغیر وابسته..................................................................................... 47

  3-8) روش آماری............................................................................................................ 47

  فصل چهارم: تجزیه‌وتحلیل يافته­هاي پژوهش

  4-1)مقدمه......................................................................................................................... 49

  4-2) توصيف داده­ها............................................................................................................... 49

  4-3)آزمون فرضیه‌های تحقیق.............................................................................................. 51

  4-3-1) آزمون فرض اول........................................................................................................ 51

  4-3-2)آزمون فرضیه دوم................................................................................................. 52

  4-3-3)آزمون فرضیه سوم ............................................................................................... 53

  4-3-3-1) فرض چهارم......................................................................................................... 54

  4-3-3-2) فرض پنجم........................................................................................................... 56

  4-3-3-3) فرض ششم........................................................................................................... 57

  4-3-3-4) فرض هفتم............................................................................................................ 58

  4-3-3-4) فرض هشتم........................................................................................................... 59

  فصل پنجم : نتایج و پیشنهادات

  5-1) مقدمه............................................................................................................................ 62

  5-2) خلاصه‌ای از نحوه‌ی انجام پژوهش و یافته‌ها.................................................................... 62

  5-3) بحث و بررسی.............................................................................................................. 63

  5-3-1) متغیرهای حداکثر نیروی غیرفعال عمودی و خلفی......................................................... 63

  5-3-2) متغیرهای سرعت بارگذاری نیروهای عمودی و خلفی.................................................... 65

  5-3-3) متغیرهای زمان رسیدن به حداکثر نیروهای عمودی و خلفی............................................ 65

  5-4) نتیجه‌گیری..................................................................................................................... 67

  5-5) پیشنهاد‌ها...................................................................................................................... 68

  پیشنهاد‌ها برای جامعه.............................................................................................................. 68

  پیشنهاد‌ها برای تحقیقات آتی................................................................................................... 68

  منابع...................................................................................................................................... 70

  چکیده لاتین........................................................................................................................... 75

  پیشنهاد های ما
  جدیدترین مطالب
  تبلیغات