امروز : سه شنبه, 28 دی 1395
دانلود تحقیق ، پروژه و مقالات دانشجویی
برای جستجو لطفا یکی از بخش های مورد نظر را انتخاب کنید
موضوعات

 • نویسنده : koreshzadeh
 • دسته بندی : علوم انسانی / رشته حسابداری
 • تاریخ : 26 آبان 1395
  108 صفحه
  قالب بندی : doc
  قیمت : 5000 تومان
  عنوان مقاله : پایان نامه رابطه¬ی انعطاف¬پذیری مالی و تصمیمات سرمایه¬گذاری با بازده فوق العاده آتي سهام شرکت¬های توليدي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  ‎ قالب بندی : doc

  قیمت : 5000

  انعطاف‌پذیری نقش مهمي در توانمند ساختن در خصوص سرمایه‌گذاری در آينده ايفا می‌کند. شرکت‌های داراي انعطاف‌پذیری مالي ميزان قدرت استقراض ذخیره‌ای براي خود نگه می‌دارند تا بتوانند در ساله‌ای بعد از سياست محافظه كاري سرمایه‌گذاری بيشتري كنند. انعطاف‌پذیری مالي بايد رابطه مستقيم و تأثیر مهمي بر مخارج سرمايه­اي داشته باشند. همچنين شرکت‌های منعطف مي­توانند بعد از يك دوره سياست اهرمي پايين، راحت­تر وجوه خود را براي تأمین مالي پروژه‌هایشان بكار گيرند. بیان فرآیند سرمایه­گذاری در یک حالت منسجم، مستلزم تجزیه و تحلیل ماهیت اصلی تصمیمات سرمایه‌گذاری است. در این حالت فعالیت­های مربوط به فرآیند تصمیم­گیری تجزیه شده و عوامل مهم در محیط فعالیت سرمایه­گذاری که بر روی تصمیم­گیری آن‌ها تأثیر می­گذارد مورد بررسی قرار می­گیرد. به طور کلی سرمایه­گذاری به عنوان فرآیند تبدیل وجوه مالی به یک یا چند نوع دارایی که برای مدتی در زمان آتی نگهداری خواهد شد، تعریف می‌شود. سرمایه­گذار مستلزم مطالعه فرآیند سرمایه­گذاری و مدیریت ثروت سهامداران است .  

  فهرست

  عنوان

  صفحه

  چکیده ...................................................................................................................................................................

  ی

  فصل اول: کلیات تحقیق

   

  1-1. مقدمه ...........................................................................................................................................................

  1

  1-2. بيان مسأله ....................................................................................................................................................

  1

  1-3. اهمیت و ضرورت تحقیق..............................................................................................................................

  3

  1-4. اهداف تحقیق ...............................................................................................................................................

  4

  1-4-1. هدف كلي .........................................................................................................................................

  4

  1-4-2. اهداف ویژه تحقیق ...........................................................................................................................

  4

  1-5. فرضیات تحقیق ............................................................................................................................................

  5

  1-6.روش تحقیق ..................................................................................................................................................

  5

  1-7. مدل مفهومی تحقیق.......................................................................................................................................

  6

  1-8. جامعه آماری تحقیق......................................................................................................................................

  7

  1-9.تعاریف متغیرها و اصطلاحات فنی(مفهوی و عملیاتی) ...............................................................................

  7

  1-10.اندازه شرکت................................................................................................................................................

  10

  1-11.ساختار کلی تحقیق.......................................................................................................................................

  10

  1-12.خلاصه فصل................................................................................................................................................

  11

  فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه­ی تحقیق

  2-1. مقدمه ..........................................................................................................................................................

  13

  2-2. مبانی نظری..................................................................................................................................................

  13

  2-2-1. انعطاف پذیری مالی .........................................................................................................................

  13

  2-2-2. چشم­اندازهای انعطاف­پذیری ...........................................................................................................

  14

  2-2-3. منابع اساسی انعطاف­پذیری مالی ......................................................................................................

  14

  2-2-4. روش­های اندازه­گیری انعطاف­پذیری مالی .......................................................................................

  14

  2-2-5. بازارهای مالی ..................................................................................................................................

  16

  2-2-6. گزارشگري مالي ...............................................................................................................................

  17

  2-2-7. اهداف گزارشگري مالي ...................................................................................................................

  18

  2-2-8. چارچوب مفهومي گزارشگري مالي .................................................................................................

  19

  2-2-9. گزارشگري محافظه­كارانه .................................................................................................................

  20

  2-2-10. انواع محافظه­کاری .......................................................................................................................

  21

  2-2-10-1. محافظه­کاری نامشروط ..........................................................................................................

  22

  2-2-10-2. محافظه­کاری مشروط ............................................................................................................

  22

  2-2-11. تصمیمات سرمایه­گذاری ...............................................................................................................

  24

  2-2-12. ماهیت سرمایه­گذاری ....................................................................................................................

  25

  2-2-13. شناسایی فرصت­هاي سرمایه­گذاري ...............................................................................................

  26

  2- 2-14. ارتباط فرصت­هاي سرمایه گذاري و تأمین مالی ...........................................................................

  26

  2-2-15. فرصت­هاي سرمایه­گذاري و ارتباط آن با سود و بازده ..................................................................

  27

  2-2-16. عوامل مؤثر بر تصمیمات سرمایه­گذاری ........................................................................................

  27

  2-2-17. جريان نقد سرمايه­گذاري ...............................................................................................................

  29

  2-2-18. بازده فوق­العاده آتي سهام ...............................................................................................................

  29

  2-2-18-1. بازده سهام .............................................................................................................................

  29

  2-2-18-2. عوامل مؤثر بر بازدهي سهام ........................................................................... …................

  30

  2-2-19. ديدگاه­های مربوط به ارزشيابي سهام .............................................................................................

  33

  2-2-19-1. ديدگاه تحليل­گران بنيادگرا ....................................................................................................

  33

  2-2-19-2. ديدگاه تحليل­گران تکنيکي (نمودارگراها) ............................................................................

  34

  2-2-19-3. نظريه مدرن پرتفوليو .............................................................................................................

  35

  2-2-20. تعریف بورس اوراق بهادار ...........................................................................................................

  35

  2-2-20-1. مزایای بورس اوراق بهادار ....................................................................................................

  36

  2-2-20-2. شاخص بورس ......................................................................................................................

  37

  2-2-21. عوامل تأثیرگذار در بروز حباب قیمت در بورس ..........................................................................

  40

  2-2-22. اندازه شرکت .................................................................................................................................

  41

  2-3. پیشینه تحقیق ......................................................................................................................... ....................

  43

  2-3-1. پیشینه داخلی تحقیق ........................................................................................................................

  43

  2-3-2. پیشینه خارجی تحقیق.......................................................................................................................

  44

  فصل سوم: روش پژوهش

  3-1. مقدمه ..........................................................................................................................................................

  47

  3-2. تعریف پژوهش ...........................................................................................................................................

  47

  3-3. فرضيه های تحقیق.......................................................................................................................................

  47

  3-4. جامعه و نمونه آماری ..................................................................................................................................

  48

  3-5. روش تحقیق. ..............................................................................................................................................

  48

  3-6. روش آماری آزمون­ فرضیه­ها...............................................................................................................................................

  49

  3-6-1. رگرسیون چند متغیره........................................................................................................................

  49

  3-6-2. آزمون معنادار بودن معادله خط رگرسیون.........................................................................................

  49

  3-6-3. آزمون ناهمسانی واریانس LR..........................................................................................................

  50

  3-6-4. آزمون خود همبستگی ولدریج..........................................................................................................

  52

  3-6-5. آزمون برابری میانگین دو گروه.........................................................................................................

  53

  3-6-6. روش نظری در استفاده از داده های تابلویی.....................................................................................

  53

  3-6-7. مدل­های مختلف داده­های ترکیبی.................................................................................................

  55

  3-6-7-1. مدل اثر ثابت................................................................... .....................................................

  55

  3-6-7-2. مدل اثر تصادفی..............................................................................................................

  56

  3-6-8 .آزمون­های تشخیص.......................................................................................................................

  56

  3-6-8-1.

  پیشنهاد های ما

  جدیدترین مطالب
  تبلیغات