امروز : سه شنبه, 28 دی 1395
دانلود تحقیق ، پروژه و مقالات دانشجویی
برای جستجو لطفا یکی از بخش های مورد نظر را انتخاب کنید
موضوعات

 • نویسنده : koreshzadeh
 • دسته بندی : علوم انسانی / رشته علوم اجتماعی
 • تاریخ : 19 آبان 1395
  148 صفحه
  قالب بندی : doc
  قیمت : 5000 تومان
  عنوان مقاله : پایان نامه بررسی و مقایسه عوامل مؤثر بر فاصله‌گذاری موالید در بین زنان 49-15 ساله در ایران(1385) و افغانستان(2010)

  ‎ قالب بندی : doc

  قیمت : 5000

  فاصله‌گذاری بین موالید[1] یکی از عناصر مهم کنترل باروری[2] است که زوجین تحت شرایط خاصی تصمیم به این عمل می گیرند. یکی از عناصری که درکاهش باروری مؤثر است، فاصله گذاری بین تولد فرزندان می باشد که افزایش یا کاهش این فاصله، میزان باروری زنان را تحت تأثیر قرار می دهد و ارتباط مستقیمی با سرعت تولدهای بعدی، میزان برخورداری از فرصت‌ها بخصوص برای مادران، رفاه زندگی فرزندان و والدین، میزان باروری کل جامعه و... دارد. فاصله‌گذاری بین موالید از طریق به تأخیر انداختن عمدی حاملگی و تأخیر در فرزندآوری بعد از ازدواج می تواند یک استراتژی منطقی برای کنترل باروری باشد (Chen et al, 1974: 279). با توجه به این امر که به تعویق انداختن فرزندآوری و فاصله‌گذاری بین موالید تأثیر مستقیمی بر کاهش باروری دارد و یکی از ویژگی‌های جوامع توسعه یافته محسوب می شود، اخیراً در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران نیز تعدادی از زنان تولد فرزند دوم خود را تا چند سال به تعویق می اندازند.  

  فهرست

  فصل اول: کلیات تحقیق

  مقدمه 1

  1-1- طرح مسئله 3

  1-2- ضرورت و اهمیت موضوع 7

  1-3-هدف اصلی تحقیق 10

  1-3-1- هدف کلی 10

  1-3-2- اهداف جزئی تحقیق 10

  کلیات گزارش 11

  فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

  مقدمه 12

  2-1- مبانی نظری تحقیق 12

  2-1-1 تئوری گذار جمعیت شناختی اول 12

  2-1-2 تئوری گذار جمعیتی دوم: 15

  2-1-3- دیدگاههای رژیمهای جمعیتی: 19

  2-1-4- تئوری تبیین نهادی 21

  2-1-5- تئوری های اقتصادی باروری 22

  2-1-6- مدل جامعه شناختی باروری 26

  2-1-7- تئوری جریان ثروت بین نسلی 28

  2-1-8- مدل متغیرهای بینابین 29

  2-1-9- نظریه نوگرایی یا نوسازی: 30

  2-1-10- تئوری اشاعه و تغییر ایدهها: 33

  2-2- پیشینه تحقیق 35

  2-3- چارچوب نظری تحقیق : 45

  2-4- فرضیه های تحقیق : 48

   

  فصل سوم: روش تحقیق

  مقدمه 50

  3-1- روش تحقیق 50

  3-2- تعریف تحلیل ثانویه 51

  3-3- مروری بر منابع داده‌های تحقیق 53

  3-4- جمعیت آماری 55

  3-5- واحد تحلیل پژوهش (واحد آماری) 55

  3-6- نحوه جمع آوری داده ها 56

  3-7- تعریف مفاهیم و متغیرهای تحقیق 56

  3-8- فنون مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل دادهها 60

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

  مقدمه 62

  4-1- توصيف داده ها 63

  4-2- تحلیل استنباطی 64

  4-2-1- شاخص های باروری دو کشور: 64

  4-2-2- انتقال از تولد زن به فرزند اول 68

  4-2-3- انتقال از فرزند اول به فرزند دوم 72

  4-2-4- انتقال از فرزند دوم به فرزند سوم 76

  4-2-5- انتقال از فرزند سوم به فرزند چهارم 80

  4-2-6- انتقال از فرزند چهارم به فرزند پنجم 84

  4-2-7- انتقال از فرزند پنجم به فرزند ششم 88

  4-2-8- انتقال از تولد زن به سن ازدواج و همچنین انتقال از ازدواج زن تا فرزند اول برای زنان افغانستان 97

   

   

   

  فصل پنجم: نتیجه گیری

  5-1- نتایج پژوهش 102

  5-2- محدودیتهاو مشکلات 112

  5-3- پیشنهادها 112

  منابع و مأخذ

  منابع فارسی 115

  منابع لاتین 118

  پیشنهاد های ما

  جدیدترین مطالب
  تبلیغات