امروز : دوشنبه, 27 دی 1395
دانلود تحقیق ، پروژه و مقالات دانشجویی
برای جستجو لطفا یکی از بخش های مورد نظر را انتخاب کنید
موضوعات

 • نویسنده : koreshzadeh
 • دسته بندی : علوم انسانی / رشته علوم اجتماعی
 • تاریخ : 19 آبان 1395
  75 صفحه
  قالب بندی : doc
  قیمت : 5000 تومان
  عنوان مقاله : پایان نامه بررسی نگرش دانشجویان بومی نسبت به غیر بومی ها و تاثیر آن بر میزان اعتماد اجتماعی در دانشگاه آزاد

  ‎ قالب بندی : doc

  قیمت : 5000

  دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرعباس در سال 1363 تأسيس شد و فعاليت خود را با دو رشته در مقطع كارداني آغاز نمود. توسعه كيفي دانشگاه از سال 1387 در کنار توسعه کمي آغاز و توجه به توسعه دوره هاي تحصيلات تكميلي ،تحقيقات و پژوهشي،افزايش توليدات علمي، ارتقاء كيفيت با هدف رقابت با دانشگاه هاي معتبر داخلي و خارجي دنبال شده است. در حال حاضر دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرعباس به عنوان بزرگترين مجتمع آموزش عالي استان مي باشد که تعداد کل دانشجويان مشغول به تحصيل در دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرعباس بالغ بر 11000 نفر مي باشد.[1] افزايش جمعيت ناشى از مهاجرت دانشجویان غیر بومی به شهر بندرعباس بدنبال خود آسيبها و فرصتهايى را فراهم نموده است كه يكى از اين آسيبها کاهش اعتماد اجتماعی بين دانشجویان بومى و غيربومى دانشگاه مى باشد.  

  فهرست

  1 فصل اول 8

  1.1 سئوال آغازین 9

  1.2 مقدمه 9

  1.3 پیشینه تاریخی موضوع 10

  1.4 بیان مساله 11

  1.5 اهداف تحقیق 13

  1.5.1 هدف کلی 13

  1.5.2 اهداف جزیی 13

  1.6 اهمیت و ضرورت تحقیق 14

  1.7 تعریف مفاهیم و اصطلاحات 14

  فصل دوم 16

  1.8 ادبیات تحقیق 17

  1.8.1 تحقیقات داخلی 17

  1.8.2 تحقیقات خارجی 20

  1.9 مبانی نظری تحقیق 21

  1.9.1 اعتماد در آرای جامعه شناسان 21

  1.9.2 توكوويل 22

  1.9.3وبر 22

  1.وبر 22

  1.9.4زیمل 23

  1.9.5پارسونز 23

  1.9.6لاهمن 23

  1.9.7مورتن دویچ 24

  1.9.8اریکسون 24

  1.9.9جانسون 24

  1.9.10چلبی 24

  1.10 نظریه اعتماد در سه سطح خرد، میانه و کلان 26

  1.10.1جيمز كلمن(سطح خرد) 26

  1.10.2آنتوني گيدنز (سطح ميانه) 28

  1.10.3فرانسيس فوكوياما (سطح كلان) 35

  ii.نظریات مرتبط با 36

  iii.جمع بندی 36

  1.11 چارچوب نظری 37

  1.12 سوالات تحقیق 38

  1.13 فرضیات 39

  فصل سوم 40

  1.14 روش تحقیق 41

  1.15 تکنیک تحقیق 41

  1.16 جامعه آماری 45

  b. قلمرو 45

  i. جامعه آماری 45

  ii. نمونه تحقیق 45

  iii. روش نمونه گیری 45

  iv. حجم نمونه 45

  2 فصل چهارم 46

  2.1 سیمایپاسخگویان 47

  2.1.1 جنسيت 47

  2.1.2 سن پاسخگويان 47

  2.1.3 مقطع تحصيلي 48

  2.1.4 دانشکده 48

  2.1.5 ترم تحصيلي 49

  2.1.6 وضعيت تاهل 50

  2.1.7 مذهب 50

  2.1.8 شهر محل تولد 51

  2.1.9 اشتغال 51

  2.1.10 درآمد 52

  2.1.11 تحصیلات والدین 52

  2.1.12 شغل پدر 53

  2.1.13 درآمد ماهانه پدر 53

  2.1.14 تعداد اعضاي خانواده 54

  2.2 توصیفمتغیر وابسته 55

  2.2.1 اعتماد به فامیل 55

  2.2.2 اعتماد به همسایه 55

  2.2.3 اعتماد به دانشجویان همشهری 56

  2.2.4 اعتماد به دانشچویان غیر بومی 56

  2.2.5 مقایسه میزان ابعاد اعتماد دانشجویان 57

  2.3 متغیرهای مستقل 58

  2.3.1 نگرش به دانشجویان غیربومی 58

  2.3.2 روابط چهره به چهره 59

  2.3.3 دگرخواهی 59

  2.4 بررسی روابط دو متغیره 60

  2.4.1 تست مستقل بین جنس و اعتماد به دانشجویان غیر بومی اجراي 60

  2.5 همبستگی بین متغیرها 61

  2.6 رگرسیون چند متغیری 61

  2.7 آزمون فرضیات 63

  3 فصل پنجم 65

  3.1 پیشنهادات 68

  3.1.1 پیشنهادات پژوهشی 68

  3.1.2 پیشنهادات کاربردی 68

  4 فهرست منابع 69

  پیشنهاد های ما

  جدیدترین مطالب
  تبلیغات