امروز : سه شنبه, 28 دی 1395
دانلود تحقیق ، پروژه و مقالات دانشجویی
برای جستجو لطفا یکی از بخش های مورد نظر را انتخاب کنید
موضوعات

 • نویسنده : admin
 • دسته بندی : علوم انسانی / رشته روانشناسی
 • تاریخ : 17 مرداد 1395
  177 صفحه
  قالب بندی : doc
  قیمت : 5000 تومان
  عنوان مقاله : مقایسه حمایت اجتماعی، راهبردهای مقابله ای، و سلامت روانی معتادان گمنام با معتادان تحت درمان با متادون

  ‎ قالب بندی : doc

  قیمت : 5000

  شرح مختصر: جامعه آماری شامل کلیه افرادی هستند که در مراکز ترک اعتیاد (رازی) در شهرستان قروه جهت درمان از طریق درمانیمراجعه کرده اندو نیز معتادان شرکت کننده در جلسات معتادان گمنام که دوره 3 ماهه از شروع درمان گذشته استمی باشد. نمونه گیری به روش هدفمندو از میان دو گروه فوق بوده و تعداد 100 نفر از هر گروه انتخاب گردیدند. در این تحقیق از 3 ابزار پژوهشی پرسشنامه سلامت عمومی ([1]GHQ) ،آزمون حمایت اجتماعی و آزمون راهبردهای مقابله ای[2] برای ارزیابی متغیرهای مورد بررسی، استفاده گردید.  

  فهرست مطالبشماره صفحه

  فصل اول :کلیات پژوهش

  1-1-مقدمه 1

  2-1- بیان مسئله 1

  3-1- اهمیت و ضرورت پژوهش4

  4-1- اهداف پژوهش 7

  5-1- سوالهای پژوهش 7

  6-1- فرضیه های پژوهش8

  7-1- متغییر های پژوهش و تعریف عملیاتی آنها9

  فصل دوم :مبانی نظری و پیشینه پژوهش

  بخش اول : مبانی نظری

  1-2-مقدمه 13

  2-2-تاریخچه اعتیاد در جهان15

  3-2-تاریخچه مواد مخدر در ایران 17

  4-2-ماهیت مواد مخدر 20

  5-2- مفهوم اعتیاد 22

  6-2-تعریف مواد مخدر 24

  7-2- راههای مصرف مواد مخدر 25

  8-2- طبقه بندی مواد مخدر 26

  9-2- خطرات مصرف مواد مخدر27

  10-2-دیدگاههای نظری و تئوریک اعتیاد 28

  11-2-پیامدها و عوارض ناشی از مصرف مواد 30

  12-2- پیشگیری از اعتیاد به مواد و انواع آن 31

  13-2-مراکز درمانی تخصصی سوء مصرف مواد مخدر32

  14-2-شیوه های درمان 34

  15-2-اقدامات درمانی 36

  16-2-برنامه نگهدارنده متادون36

  17-2-استفاده ازروش درمانی گروهی 39

  18-2-خصوصیات افراد شرکت کننده در گروه درمانی 40

  19-2-روشهای کمک به معتادان از طریق گروه درمانی41

  20-2-اهداف گروه درمانی 43

  21-2-تعریف گروه معتادان گمنام45

  22-2-برنامه معتادان گمنام 46

  23-2-سلامت روان49

  24-2-نظریه های سلامت روان 50

  25-2-حمایت اجتماعی 53

  26-2- منابع حمایت اجتماعی 57

  27-2-ابعاد حمایت اجتماعی 58

  28-2- سیستم های حمایت اجتماعی59

  29-2-طبقه بندی حمایت اجتماعی و انواع آن 61

  30-2-مهارتهای مقابله ای64

  31-2-ارزیابی سبک های مقابله ای74

  32-2-تفاوتهای فردی در سبکهای مقابله ای74

  بخش دوم :

  33-2- پژوهشهای انجام شده در ایران 76

  34-2-پژوهشهای انجام شده در خارج از ایران82

  فصل سوم : روش شناسی

  1-3-روش پژوهش88

  2-3- جامعه آماری.گروه نمونه و روش نمونه گیری 88

  3-3- ابزار گرد آوری اطلاعات89

  4-3- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری91

  فصل چهارم :نتایج پژوهش

  1-4- یافته های پژوهش93

  2-4-آزمون فرضیه های پژوهش105

  فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

  1-5- تبیین و تفسیر داده ها113

  2-5- پیشنهادها و راهکارها 114

  3-5-پیشنهادها برای تحقیقات آتی116

  4-5- مشکلات و محدودیتهای پژوهش117

  منابع و ماخذ 118

  ضمایم و پیوست 129

   

   

  جدیدترین مطالب
  تبلیغات