امروز : دوشنبه, 27 دی 1395
دانلود تحقیق ، پروژه و مقالات دانشجویی
برای جستجو لطفا یکی از بخش های مورد نظر را انتخاب کنید
موضوعات

 • نویسنده : admin
 • دسته بندی : علوم انسانی / رشته روانشناسی
 • تاریخ : 17 مرداد 1395
  119 صفحه
  قالب بندی : doc
  قیمت : 5000 تومان
  عنوان مقاله : مطالعه¬ی برانگیختگی،خوشایندی و غلبه¬¬ی کلمات به¬کار برده شده در عناوین مشترک تارنماهای فارسی زبان داخل و خارج از کشور و تعیین رابطه¬ی آن با برانگیختگی، خوشایندی و غلبه‌ی کل عنوان خبر

  ‎ قالب بندی : doc

  قیمت : 5000

  شرح مختصر:پژوهش حاضر با هدف مطالعه­ی برانگیختگی، خوشایندی و غلبه­ی کلمات به کاربرده شده در عناوین مشترک تارنماهای فارسی زبان داخل و خارج از کشور و تعیین رابطه­ی آن با برانگیختگی، خوشایندی و غلبه­ی کل عنوان خبر و ارزیابی خبرگزاری­های داخلی و خارجی صورت گرفت. روش مطالعه: این مطالعه به روش پیمایشی انجام شد. 6 خبر گزاری که شامل 3 خبرگزاری داخلی و 3 خبرگزاری خارجی به تفکیک تمایل به (اصول­گرایی، اصلاح طلبی و خنثی) رجانیوز، مشرق نیوز خبرگزاری فارس انتخاب شدند. از خبرگزاری­های خارجی هم بی بی سی فارسی، صدای آمریکا و رادیو فردا برگزیده شدند. براین اساس نرم افزار جستجوی خبر توسط برنامه­نویس طراحی شد و اخبار حوزه­ی بین الملل بازه­ی زمانی اسفندماه به صورت در دسترس بر حسب موضوع توسط پژوهشگر تفکیک شدند. 7عنوان خبری انتخاب شدکه در نهایت 3 عنوان حذف شدند.  

  فهرست مطالب صفحه

  1-1مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

  1-2 بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2

  1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………. 3

  1-4 اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

  1-4-1 اهداف اصلی………………………………………………………………………………………………………………………………… 5

  1-4-2 اهداف فرعی............................................................................................................................................................................................................... 5

  1-5 سؤال‌های پژوهشی.............................................................................................................................................................................................................. 6

  6-1 تعریف مفاهیم و اصطلاحات…………………………………………………………………………………………………………………….. 6

  آزمون خود ارزیابی تصاویر آدمک (SAM)………………………………………………………………………………………………………. 6

  1-6-1 برانگیختگی…………………………………………………………………………………………………………………………………. 7

  1-6-2 خوشایندی………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

  1-6-3 غلبه…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7

  1-6-4 کلمات………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8

  1-6-5 عنوان خبری……………………………………………………………………………………………………………………………….. 8

  1-6-6 تارنما………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8

  فصل دوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

  پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9

  2-1 مقدمه.................................................................................................................................................................................................................................... 9

  2-2 هیجان…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

  2-3 ابعاد هیجان……………………………………………………………………………………………………………………………………… 10

  2-3-1 برانگیختگی……………………………………………………………………………………………………………………………… 10

  2-3-2 خوشایندی-ناخوشایندی……………………………………………………………………………………………………………….. 11

  2-3-3 غلبه………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12

  2-4 رسانه و تارنما…………………………………………………………………………………………………………………………………… 12

  2-5 کلمات…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13

  فصل سوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17

  روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17

  مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17

  3-1 مراحل اجرای طرح……………………………………………………………………………………………………………………………… 17

  3-1-1 نوع مطالعه……………………………………………………………………………………………………………………………….. 17

  3-1-2 جامعه مورد مطالعه و حجم نمونه………………………………………………………………………………………………………. 17

  حجم نمونه………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17

  3-1-3 معیار های ورود به مطالعه………………………………………………………………………………………………………………… 17

  3-2-3 ابزارهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………… 18

  پرسشنامه SAM………………………………………………………………………………………………………18

  3-1-4 مکان و زمان اجرای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….. 18

  3-4 روش تحلیل اطلاعات (داده‌ها)………………………………………………………………………………………………………………… 19

  3-3 شیوه­ی اجرای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………… 19

  فصل چهارم……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20

  یافته های پژوهش........................................................................................................................................................................................................................... 20

  مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21

  جدول 1-4: عناوین خبری با موضوع انرژی اتمی……………………………………………………………………………………………………. 24

  فصل پنجم……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 76

  بحث و نتیجه­گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………. 76

  5-1مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 76

  5-2 تفسیر یافته­های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….. 76

  5-3- محدودیت­های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………… 79

  5-4- پیشنهادات برای پژوهشهای آتی…………………………………………………………………………………………………………….. 80

  منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 81

  پیوست شماره­ی 1: پرسشنامه­ی برانگیختگی، خوشایندی و غلبه­ی لغت خبری……………………………………………………………….. 88

  پیوست شماره­ی 2:جدول میانگین­ برانگیختگی، خوشایندی و غلبه­ی کلمات........................................................................88


  پیشنهاد های ما

  جدیدترین مطالب
  تبلیغات