میهن داکس با طعم جدید

به پاس قدردانی از تمامی بازدیدکنندگان و همراهان همیشگی میهن داکس که باعث پیشرفت روز افزون ما و همچنین امیدی برای ادامه بودند بر آن شدیم که این بار محیط میهن داکس را دلنشین تر از گذشته برای کاربران آماده سازیم که امیدواریم مورد توجه شما قرار گیرد لذا چنانچه مورد یا نکته نظری در ضمینه بروزرسانی اخیر میهن داکس دارید آن را از طریق بخش تماس با ما با ما در میان بگذارید
با تشکر - مدیریت میهن داکس دانلود تحقیق
در دوران ما قبل كشاورزي، دوره گردآوري خوراك، انسانها علاوه بر مشكل كمبود غذا، با خطرات زيادي از جمله خطر حيوانات وحشي، سيل، رعد و برق، طوفان و غيره مواجه بودند و به دليل ابتدايي بودن تكنولوژي آن زمان، انسانها توان مقابله با اين خطرات را نداشتند، بنابراين،مرگ و مير در آن دوران خيلي بالا بود. ولي با انقلاب كشاورزي، يكجانشيني و با توليد مازاد مواد غذايي، سطح مرگ ومير نسبتا پايين آمد و نرخ رشد جمعيت نيز تا اندازه اي افزايش يافت.بعد از آن با وقوع انقلاب صنعتي و بدنبال پيشرفتهايي كه در زمينه هاي فني و تكنولوژيكي، بهداشتي و درماني، وضع تغذيه، حمل و نقل و ارتباطات صورت گرفت، مرگ و مير كاهش پيدا كرد. اين مسئله ابتدا در كشورهاي توسعه يافته رخ داد، بعد از جنگ جهاني دوم، بدنبال صدور تكنولوژي درمان و كنترل مرگ به كشورهاي در حال توسعه، سطح مرگ و مير در اين دسته از كشورها نيز با شتاب بيشتري شروع به كاهش كرد كه طبيعتا رشد فزاينده جمعيت اين كشورها را در پي داشت. البته بيشترين كاهش مرگ و مير مربوط به مرگ و مير كودكان و اطفال بود. محاسبات مك كئون[1] (1975) نيز بيانگر اين نكته است: «يك سوم از كاهش عمومي مرگ و مير در انگلستان مرتبط با كاهش مرگ ومير در نخستين سال زندگي و نيمي از آن مرتبط با كاهش مرگ ومير در پنج سال اول زندگي بوده است»  

فهرست مطالب

مقد مه........................................

طرح مساله.....................................

اهميت مو ضوع..................................

اهداف تحقيق...................................

فصل دوم

تحولات جمعيت جهان..............................

تحولات جمعيت ايران.............................

تحولات مرگ و مير در جهان.......................

تحولات مرگ و مير در ايران......................

ويژگيهاي جمعيت شناختي شهر ميانه...............

فصل سوم

الگوهاي تئوريك مرگ و مير كودكان...............

الف) تئو ريهاي مر بو ط به مرگ و مير كو دكان ..

1- چار چوب موسلي و چن.........................

2- چارچوب تحليلي دونالد دبليو- ماتسون و همكاران

3- تئو ريهاي تغييرات اجتماع در سطح كلان........

3-1- تئو ري مدرنيزاسيون.......................

2-3- تئوري طبقه بندي جنسي ....................

3-3- تئوري وابستگي............................

ب) علل و عوامل موثر بر مرگ و مير..............

پيشينه تحقيق..................................

تعدادي از مطالعات انجام شده در ايران..........

تعدادي از مطالعات انجام شده درجهان............

فصل چهارم

روش تحقيق.....................................

شيوه نمونه گيري...............................

فرضيه هاي تحقيق...............................

متغير وابسته..................................

متغير هاي مستقل...............................

تعريف مفهومی و عملياتی متغيرهای مستقل.........

فصل چهارم

تجزيه و تحليل داده ها.........................

1-توصيف داده ها...............................

2-تبيين و تفسير داده ها.......................

روش رگرسيون لو جستيک..........................

روشهای ارزيابی نيکويي برازش...................

نتيجه مدل ابتدايی.............................

مدل نهايي روش رگرسيون لو جستيک................

مقايسه مدل های متفاوت.........................

روشهای نيکويی برازش مدل نهايی رگرسيون لو جستيک

فصل پنجم

نتيجه گيری....................................

فهرست منابع...................................

فعالیت ها

پاره ای از گزارشات در مورد فعالیت های میهن داکس

6

گوگل امروز

96

آنلاین ها

1631

بازدید

452

کاربران

669

خریدها

43057

مقالات

اطلاعات تماس

ایران - بوشهر
میدان رفاه - خیابان دوم
کافی نت طورسینا
تلفن: 33447933-077
میهن داکس را محبوب کنید: